Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Liikmed
Juhatus
Nõukoda
Koostööpartnerid
ILA (end. IRA)
IDEC
FinRa
Osakonnad

Koostööpartnerid

Print

EstRa kuulub alates 1993. aastast Rahvusvahelisse Lugemisühingusse (International Reading Association/ IRA - www.reading.org) ning on esindatud IRA Euroopa Arenduskomitees (International Development in Europe Committee/IDEC www.literacyeurope.org).

Tihe koostöö on põhjanaabrite Soome Lugemisühingu FinRa-ga.

EstRA teeb ühingu eesmärkide realiseerimise huvides koostööd riigi-, teadus- ja kultuuriasutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides.

Eesti Lugemisühingu head koostööpartnerid ja toetajad on:

Tallinna Ülikool, kellega meid seob ka vastav kokkulepe (leppe lisa),
Tartu Ülikool
Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Eesti Logopeedide Ühing,
Lastekaitseliit,
Eesti Lapsevanemate Liit
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Pimedate Raamatukogu
UNESCO Eesti
Hasartmängumaksue Nõukogu
Eesti Kultuurkapital
Integratsiooni Sihtasutus
HITSA
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Tallinna Haridusamet
Tallinna Nõmme Kultuurikeskus
MTÜ Hea Algus

Eralasteaed NABA 

Kirjastus Egmont Estonia

Ajakirjade Kirjastus AS

Kirjastus Koolibri

Kirjastus Olion

Kirjastus Ilmamaa

Topten

AS Rahva Raamat

Klassiõpetajate Liit

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Eesti Rahvusvaheline Kool

 
     
   
   

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt