Koolitused

Lugemisühingu eestvedamisel toimub mitmeid koolitusi kirjaoskusega tegelevatele professionaalidele - õpetajatele (lasteaia-, klassi- ja emakeeleõpetajad, aga ka kõigi teiste ainete õpetajad), logopeedidele, raamatukogutöötajatele.

Meie koolituskavad ja koolitajad on tunnustatud, koolitused paistavad silma praktilisuse ja mängulisuse poolest, põhinedes samas kõige värskemal teaduslikul teadmisel kirjaoskuse arengu kohta.

Korraldame koolitusi ka lastevanematele, lisaks huvitavaid ja harivaid üritusi ka lastele, peredele, kogukondadele. Kõik ikka selle nimel, et rohkem inimesi hakkaks lugemisest rõõmu tundma.