Rahvusvaheline Lugemispesade konverents Riias

23. -24. juulil toimus Riias 5. Balti mere Kirjaoskuskonverents “Motivating for Literacy“. Sel aastal oli see pühendatud lugemismotivatsioonile ja seda toetavale kirjaoskuskeskkonnale – Lugemispesadele. Lisaks Eestile on lugemispesi viimastel aastatel punutud ka Lätis ja Soomes.

Eestit esindasid paljud lugemisühingu liikmed ja sõbrad (pildil). Mitmed neist astusid konverentsil üles ka ettekannetega ning osalesid Lugemispesa edukriteeriumide väljatöötamisel ning edaspidise rahvusvahelise koostöö kavandamisel.

Konverentsi avaettekanne oli Ieva Margeviča-Grinbergalt. Ta rääkis põnevalt loovkirjutamisest – tegevustest, millega teksti avastada, sellega suhelda, seda protsessi õppijate jaoks põnevamaks ja kaasavamaks muuta.

Sellele järgnesid paralleelsessioonid lugemiskeskkonnast.  Eesti lugemispesadest rääkis Anneli Laamann, Läti omadest Dace Siliņa ning Soome pesadest Juli-Anna Aerila ja Merja Kauppinen.

Konverentsi erinevatest töötubadest plaanime peagi pikemalt rääkida – seal tutvustati ka kirjaoskust toetavaid tegevusi ja mänge, erilise lugeja toetamist ja palju muud põnevat.

Pärastlõunases plenaarsessioonis rääkis Kaia Lainola sellest, kuidas mängud motiveerivad lugema. Petra Bäni Rigler tutvustas oma põnevat uurimistööd tuntud lasteraamatute muutumisest läbi ajaloo – erinevad trükid, kujundused, tüpograafia, paberivalik.

Päeva võttis kokku lugemispesade võrdlev rahvusvaheline uuring Eesti, Läti ja Soome kohta, millest peagi pikemalt.

Konverentsi teine päev oli pühendatud lugemispesa rahvusvaheliste edukriteeriumide täpsustamisele ning edasise rahvusvahelise koostöö kavandamisele. Konverentsi lõpetas meeleolukas Lugemispesa laulu ühislaulmine ning eesti-lätikeelne “Puhu tuul”. Läti korraldaja Sandra ja tema tiim tegid suurepärast tööd, all pildil tänab Lugemispesa projektijuht Meeli Pandis teda kallisalliga.

Maria Jürimäe
Fotod: Elias