Lugemismängud

"Lugemismängude" konkursi tulemusena  (esimene neist toimus aastal 2005, teine 2010. aasta kevadel)  kirjastati lugemisoskuse kujundamist ja arendamist võimaldavate mängude kogumikud kirjastuses Koolibri.

Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond korraldas koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Logopeedide Ühingu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja kirjastus Koolibriga konkursi „Lugemismängud”.

Oodati mänge, mis arendavad lugemisoskuse kujunemiseks vajalikke eeloskusi ja lugemise põhioskusi, samuti mänge, mis kinnistavad ja arendavad lugemisoskust. Konkursist oodati osa võtma kõiki, kes soovivad anda oma panuse laste lugemisoskuse kujundamisel ja parandamisel ning lugemisoskuse propageerimisel.

Konkursi tulemusena kirjastati lugemisoskuse kujundamist ja arendamist võimaldavate mängude kogumikud.

Lugemismängude kogumikke saavad kasutada lapsevanemad, lapsed, õpetajad jt laste lugemisoskusega tegelevad inimesed nii õppetöös kui ka vabal ajal koolieelsetes lasteasutustes, koolides ja kodudes.

Konkursikomisjoni koosseisusu kuulusid:

1. Kaja Plado, Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond, Tartu Ülikool
2. Mare Müürsepp, Eesti Lugemisühing, Tallinna Ülikool
3. Tiiu Tammemäe, Eesti Logopeedide Ühing
4. Helin Puksand, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Emakeeleõpetajate Selts
5. Kadri Haljamaa, kirjastus Koolibri
6. Kadi Lukanenok, Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond, Tallinna Ülikool

2023. aastal ilmuvad enim kasutust leidnud mängudest kaks uut kogumikku! Jälgige reklaami!

Vaata ka lugemismänge tutvustavat VIDEOT