Tegevus

 

Eesti Lugemisühing korraldab kursusi, seminare, konverentse, näitusi ja muid üritusi, võib anda välja oma häälekandjat ning kirjastada ühingu eesmärkidele vastavaid trükiseid. EstRA tegevus ei ole suunatud majandusliku kasu saamisele.

EstRA tegevusaruanded aastate kaupa:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015