Düsleksia e. lugemisraskused

Düsleksia mõiste on tuletatud kreeka keelest. Eesliide dys- tähendab häiret, lexi - sõna. Eesti keeles sobib öelda ka lugemisraskus. Düsleksia mõistet kasutatakse inimeste puhul, kellel on lugema õppimisel ja lugemisel suured raskused, kuid kelle muu areng on eakohane ja kes on saanud tavapärast lugemisõpetust. Lugemisraskusega inimesed loevad aeglaselt ja vigadega ning jäävad tihtilugu hätta teksti mõistmisega. Täpsemat selgitust vt juhendis "Düsleksiaga laste vanemate toetamine" (projekti "Empowering Parents for Support of their Children with Dyslexia", 2015).

Igal aastal alustab Eestis kooliteed umbes 14 000 last. Enamikule neist kulgeb lugema õppimine loomulikult, aga igas klassis on ka lapsi, kellel lugemisoskus kujuneb väga vaevaliselt. Kui muidu eakohase arengu ja võimetega lapsele on tähtede õppimine ning tähtedest sõnade moodustamine väga raske, teeb see nõutuks nii lapsevanemad kui ka õpetajad. Vaatamata mahukale õppimisele kulutatud ajale on tulemused tihti nõrgad ja lapsel suur oht koolist välja langeda, kogeda koolikiusamist ja omada madalat enesehinnangut. Hinnanguliselt on lugemisega raskusi igal viiendal kooliteed alustaval õpilasel, see on 2800 last ühes aastakäigus. (Pere ja kodu artikkel "Kõik lapsed vajavad märkamist ja toetamist" 2022)

2004. a Lugemisühingu juurde loodud düsleksia osakonna Facebookileht on Düsleksia Eestis

E-posti aadress dysleksia@lugemisyhing.ee

 

Düsleksia osakonna olulisemad verstapostid viimase kolme aasta jooksul:

  1. 2021. aastal osalesime ideega “Düsleksia kapist välja” Heateo Sihtasutuse NULA inkubaatoris. Inkubaatoris oldud ajal viisime lastevanemate eestvedajatega läbi düsleksia valdkonna SWOT analüüsi. Palju abi oli ka programmi raames toimunud koolitustest ja võimalusest oma ideid teiste sarnaste algatustega peegeldada. 
  2. 2022. aasta märtsis ja 2023. a juunis kutsusime kokku ümarlaua (esindatud Eesti Logopeedide Ühing, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Harno Rajaleidja Keskus. Ümarlaua eesmärgiks oli kuulata partnerorganisatsioonide nägemust hetkeolukorrast seoses lugemisraskuse, sh düsleksia terminoloogia temaatikaga.  
  3. Augustis  2022 osalesime teemaga “Düsleksia kapist välja” Paide Arvamusfestivalil. Laval olid lapsevanemad. Arutelule eelnes põhjalik ettevalmistus, mida vabatahtlikuna juhtis lapsevanem Heidit Kaio, Eesti Naise peatoimetaja. Heidit aitas meil paremini sõnastada meie arenguvajadusi seoses düsleksia teema kaasamise ja kommunikatsioonistrateegiaga keskendudes just lastevanematele, vt  arutelu VIDEOT
  4. Oktoobris 2022 korraldasime rahvusvahelise Baltic-American Freedom Foundationi toetusel konverentsi ”Lugemisraskus: uskumustest toetamiseni” koostöös Tallinna Ülikooliga. Huvi konverentsi vastu oli väga suur, osalejaid oli üle 200.  Lisaks ettekannete kuulamisele oli osalistel võimalus teha läbi düsleksia riski küsimustik ja düsleksia simulatsioon.
  5. Novembris  2022 osales Tallinna düsleksiaga laste vanemate ja Tallinna Ülikooli ühisdelegatsioon Rahvusvahelise Düsleksia Assotsiatsiooni (IDA) aastakonverentsil “Reading, Learning and Literacy“ USAs. Toimusid kohtumised valdkonna teadlastega ülikoolidest ja koolikülastused.