Liikmed

Eesti Lugemisühing (EstRa) on avatud kõigile, kes on huvitatud selle eesmärkide realiseerimisest ning tunnistavad ühingu põhikirja. Ühingul on 74 tegevliiget ning kolm auliiget.

Tegevliikmeks võtab ühingu juhatus kõiki Eesti Vabariigis töötavaid haridus- ja teadustöötajaid, samuti teisi lugemisküsimustega aktiivselt tegelevaid isikuid nende sooviavalduse põhjal. Iga liige on saab olla oma valdkonna ekspert, ideede generaator ja osaline Lugemisühingu projektides ning tal on sõna- ja hääleõigus ühingu üldkoosolekul.

Lugemisühingu auliikmed:

  1. prof. Jaan Mikk (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija (eriti õpikud ja muu õppevara), vastavate raamatute ja kiirlugemisprogrammi autor)
  2. Liilian Kivi [1934-2011] (raamatukogutöötaja, mitmete emakeele didaktika alaste raamatute autor)
  3. dots. Aira Lepik (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija)
  4. Meeli Pandis (IDEC/FELA endine esinaine, praegune nõukoja liige)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miks kuuluda Eesti Lugemisühingusse?

  • et toetada laste, noorukite ja täiskasvanute keelelise pädevuse tõstmist Eesti Vabariigis;

  • et osaleda igaühe individuaalsetele võimetele vastavat lugemishuvi ja -vilumuse arengut soodustavates tegevustes;

  • et osaleda kirjaoskuse omandamisega seotud probleemide lahendamisel;

  • et õppida kolleegidelt ja jagada kogemusi konverentsidel, seminaridel, koolitustel;

  • et saada teavet terves maailmas kirjaoskuse vallas tehtava kohta;

  • et osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ja koostööprojektides.

Liikmeks astumise avalduse leiad SIIT

Hea ühingu liige!

Eesti Lugemisühingu liikmemaks 20 € palume tasuda  SEB panka EE791010220023110019. Ülekande selgituseks märgi "Liikmemaks, aasta, mille eest tasute ja oma nimi". Eesti Lugemisühingu liikmeks arvamise aluseks on liikmemaksu tasumine jooksva aasta 1. aprilliks.

Kui soovid täpsustada viimase liikmemaksu tasumist või Sinu andmed on muutunud, saada, palun, e-kiri info@lugemisyhing.ee

Sama kehtib ka listi kohta. Ole hea, uuenda oma andmeid, et värsked uudised jõuaks esimesena Sinu postkasti.

Aitäh!