Liikmed

EstRA ehk Eesti Lugemisühing  on avatud kõigile, kes on huvitatud selle eesmärkide realiseerimisest ning tunnistavad ühingu põhikirja. Ühingul on tegev-, au- ja toetajaliikmed. Tegevliikmeid on üle 160.

Tegevliikmeks võtab ühingu juhatus kõiki Eesti Vabariigis töötavaid haridus- ja teadustöötajaid, samuti teisi lugemisküsimustega aktiivselt tegelevaid isikuid nende sooviavalduse põhjal. Iga liige on saab olla oma valdkonna ekspert, ideede generaator ja osaline Lugemisühingu projektides ning tal on sõna- ja hääleõigus ühingu üldkoosolekul.

Lugemisühingu auliikmed:

  • prof. Jaan Mikk (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija (eriti õpikud ja muu õppevara), vastavate raamatute autor, kiirlugemisprogrammi autor)

  • Liilian Kivi [1934-2011] (raamatukogutöötaja, mitmete emakeele didaktika alaste raamatute autor)

  • dots. Aira Lepik (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija)

  • Meeli Pandis (IDEC/FELA endine esinaine)

Miks kuuluda Eesti Lugemisühingusse?

  • et toetada laste, noorukite ja täiskasvanute keelelise pädevuse tõstmist Eesti Vabariigis;

  • et osaleda igaühe individuaalsetele võimetele vastavat lugemishuvi ja -vilumuse arengut soodustavates tegevustes;

  • et osaleda kirjaoskuse omandamisega seotud probleemide lahendamisel;

  • et õppida kolleegidelt ja jagada kogemusi konverentsidel, seminaridel, koolitustel;

  • et saada teavet terves maailmas kirjaoskuse vallas tehtava kohta;

  • et osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ja koostööprojektides.

Liikmeks astumise avalduse leiate SIIT

 

Hea ühingu liige!

Eesti Lugemisühingu liikmemaks on kuni 2022. a lõpuni - 5 € . Tasuda  SEB panka EE791010220023110019. Ülekande selgituseks märkige "Liikmemaks, aasta, mille eest tasute ja oma nimi". Liikmemaks tuleb tasuda jooksva aasta aprilliks.

Kui soovid täpsustada viimase liikmemaksu tasumist või Sinu andmed on muutunud, siis saada, palun, e-kiri info@lugemisyhing,ee

Sama kehtib ka listi kohta. Ole hea, uuenda oma andmeid, et värsked uudised jõuaks esimesena sinu postkasti.

Aitäh!

NB! 2022. a juunis toimund üldkoosolekul otsustati, et varasemate aastate eest seni maksmata liikmemaksude tasumise otsustab iga liige ise vastavalt oma võimalustele. Eesti Lugemisühingu liikmeks arvamise aluseks on liikmemaksu tasumine jooksva aasta 1. veebruariks.