Teekond algab pildiraamatust

Janek Viilma

ELU raames sai teoks projekt ,,Pildiraamatu võlu’’ 2023/24. õppeaasta sügissemestril Kadi Lukanenoki juhatusel nüüdseks teist korda. Esimesel korral said üliõpilased sarnasest projektist osa 2021. aasta sügisel ja kuna tagasiside oli meeldivalt positiivne, siis projekti kordamine oli igati loogiline samm. Seda enam, et Eesti Lugemisühing, millele projekt toetub, vajab jätkuvalt inimesi, kellel on huvi raamatuid ja lugemist propageerida ja populariseerida, igas vanuses lastele ette lugeda ja neid sel viisil raamatute ning teadmiste maailmale lähemale tuua. Sel korral osales projektis kolmteist üliõpilast kaheksalt erialalt. Esindatud olid alusharidus, nüüdismeedia, kunstiteraapiad, ajalugu, eripedagoogika, antropoloogia, integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö ning klassiõpetaja. Tõeliselt mitmepalgeline seltskond, kes tõid kõik enesega midagi kaasa ning rikastasid teekonda, mis projekti käigus läbida oli tarvis.

Ja teekond kvaliteetse pildiraamatu ettelugemiseni, nii lihtne kui see esmapilgul tundubki, on siiski pikem protsess, mis selle ala asjatundjate käe all läbi loengute, diskussioonide ja praktiliste tegevuste kujunes osalejaid rikastavaks kogemuseks. Pildiraamatu ettelugemise metoodika spetsiifikasse juhatas tudengid projekti eestvedaja lektor ja logopeed Kadi Lukanenok ning arutelude käigus sai ettelugemise teoreetiline olemus piisavalt omandatud toetamaks praktilist kogemust reaalses ettelugemise situatsioonis.

Ettelugemine toetub aga eelkõige kvaliteetsele pildiraamatule. Milline on kvaliteetne pildiraamat, mille järgi seda otsustada, millised kriteeriumid peab raamat täitma, et olla kvaliteetne on küsimused, millele vastamine vajab mõnevõrra suuremat asjatundlikkust, nüansside tähelepanekut ja kogemust. Enda raamatutealaseid teadmisi käis tudengitele jagamas pikaaegse kogemusega lasteaiaõpetaja Eesti Lugemisühingust Jaanika Monroc. Tema ning lasteaiaõpetaja ja direktori Anneli Laamanni juhatusel oli ka tudengitel võimalus õpitud oskusi rakendada ning ettelugemist lasteaia rühmades praktiseerida – jälgida kogemustega ettelugejaid ja seejärel ise suhelda lastega ning raamatuid ette, ja mis olulisem: koos lugeda. Juba ainuüksi tulenevalt vanusest on lapsed väga erinevad kuulajad, nii et nende tähelepanu haaramine, hoidmine ja mitte heitumine kui laps justkui tegeleks lugemise ajal teiste asjadega ja ei kuulaks on algajale ettelugejale parajad väljakutsed, kus kogemuste omandamine ja vahetamine on määrava tähtsusega. Kogenud lugejad olid siin tudengitele suureks abiks ning teenäitajateks. Tuge sisuliseks aruteluks ja kogu protsessi mõtestamiseks pakkus pedagoogika valdkonna spetsialist ja logopeed Meeli Pandis, kes viis tudengid lähemale pedagoogilistele dilemmadele, mis tuleb kaasaja ühiskonnas ületada või tasandada, et õpetada lapsi edukalt iseseisvalt lugema ja loetust huvituma.

Lisaks ettelugemisele tegeles üks osa projektis osalenud tudengitest pildiraamatu loomisega. Sellel teel oli asendamatuks abiks raamatute looja ja illustraator Kertu Sillaste, kes jagas oma kogemusi Eesti Lastekirjanduse Keskuse ruumides enda näitust ja raamatuid tutvustades. Tudengite loodud raamat kujunes töö käigus algsest sõnadeta raamatu ideest pilte toetava värsilise tekstiga raamatuks. Piltide aluseks said fotod loodusest. Täpsemalt oli eesmärgiks leida aimatavaid ,,nägusid’’ ja ,,kujusid’’ ning tegeleda fotografeerimisega, tegevusega, mis ei sõltu joonistamisoskusest, on kõigile jõukohane ja kõiki kaasav. Nii et ühistöö tulemusena sündinud raamat ,,Puuvana’’ inspireerib väikeseid ja suuri lugejaid vaatajaid nägema ja avastama loodust ja selle varjatud salapära. Kertu Sillaste nõuanded, samuti lapsed, kes aitasid enda arvamuste ja reageeringute läbi raamatul kujuneda viisid lõpptulemuseni, mida kõik projektis osalejad oma töös juba meelsasti kasutavad.

Projektis osalemine on tudengid taaskord viinud pildiraamatute kaudu teekonna algusesse. Selle punkti lähedale, millest hakkab arenema laste haridus. Pildiraamatute võimalused toetada haridustee algust ja huvi maailma vastu on ääretud. Lisaks lastele ette ja koos lugemisele sai selgeks, et tööpõld lugemise populariseerimisel on samuti lõputu. Kutsume kõiki huvitatuid sellel teel osalema.

 

Tallinna Ülikooli õpeaine Erialasid Lõimiv Uuendus ehk ELU toob ikka ja jälle semester
semestri järel kokku üliõpilased erinevatelt erialadelt, kel on soov end mõne projekti raames
proovile panna, harida, silmaringi avardada ning kogemusi omandada.

 

 

Tutvuge Eesti Lugemisühingu tegemistega käesoleval kodulehel ja Facebookis, liituge Eesti Lugemisühinguga, sest uued liikmed ja uued algatused on alati oodatud ning tulge Lastekirjanduse Keskusesse raamatuid uurima ja valima, asjatundlik nõu on kohapeal alati olemas.