Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"

Õpituba oli mõeldud praktiliseks eesti keele õppeks. Osalejateks olid oodatud muukeelsed lapsevanemad, kes olid oma lapse toonud eestikeelsesse kooli, Niisamuti võisid osaleda lapse vanavanemad, õed-vennad ja teised pereliikmed. Õpitoa projektis oli ette nähtud 7 õpipäeva, mille seas oli ka kodupaiga muuseumi külastus ja bussiekskursioon lähikonna vaatamisväärsustega tutvumiseks. Õppemängude, arvutikeskkondade ja mitmesuguste tegevuste abil said osalejad omandada ja kinnistada sõnavara ja väljendeid, mis aitavad mõista lapse tegevust koolis ja suhelda teiste lapsevanematega, õpetajatega ja teiste koolitöötajatega. Tegevus toimus augusti viimasest nädalast kuni novembri lõpuni 2018.

Lisateave reading@tlu.ee

Õppekava
Kokkuvõte EstRA kodulehel
Kokkuvõte Integratsiooni SA uudiskirja