KOOLITAJAD

Eesti Lugemisühingu koolitajad on valmis toetama teie kooli, lasteaeda, raamatukogu.

Kõik koolitajad on kogenud ja tunnustatud oma valdkonna eksperdid.

 

 • <img class=" wp-image-563 alignleft" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2022/01/Mare-Muursepp-1-150x150.png" alt="" width="125" height="125" />MARE MÜÜRSEPP

  Olen õppinud algklasside õpetajaks ja töötanud koolis alates 1980. aastast. Neli aastakümmet olen olnud Tallinna Ülikooli (TPedI) lastekirjanduse ja emakeele didaktika õppejõud. Minu doktoritöö (2005) käsitles eesti lastekultuuri ajalugu. Olen koostanud kooliõpikuid ja muid didaktilisi materjale ning osalenud riikliku õppekava eesti keele ja kirjanduse töörühmas.

  Kuulun rahvusvahelisse õpiku-uurimise ühendusse Internationale Gesellschaft für Schulbuch- und Bildungsmedienforschung IGSB, lastekirjanduse uurijate ühingusse International Research Society for Children’s Literature IRSCL ja IBBY (International Board on Books for Young People) eesti sektsiooni juhatusse. Teen kaastööd Eesti Lastekirjanduse Keskusele, nagu kirjutised almanahhis Nuktis, toimetistes, lastekirjanduse sõnastik ja kogumik „Eesti lastekirjanduse kuldvara“.

  Eesti Lugemisühinguga olen seotud alates selle asutamisest. Olen olnud EstRA juhatuse liige. Minu koolitusteemad on lastekirjandus ja lugeja areng. Mulle on oluline mitmekultuurilise ja mitmekeelse hariduse temaatika.

   

 • <img class="alignleft size-thumbnail wp-image-570" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2022/02/K.Lukanenok.png" alt="" width="125" height="125" />KADI LUKANENOK

  Kirjaoskus ja selle õpetamine on minu jaoks huvitavad, kuivõrd kõik lapsed ei õpi lugema ega kirjutama ühtmoodi, osa lapsi kogeb kirjaoskuse õppimisel teatud raskusi. Neid lapsi saab ja tuleb aidata. Oma tegevuse Eesti Lugemisühingus olen peamiselt suunanud teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele lugemisraskusest ja selle käsitlemise viisidest. Eriti suure väljakutsena tajun olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja esineb juba lugemisraskus või risk selle tekkele. Minu professionaalne huvi lugemisraskuse vastu on toetatud praktilise töö kogemusest logopeedina koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektoritööst Tallinna Ülikoolis.

  Olen saanud suunata ja toetada oma kahe nüüdseks täiskasvanud poja ja lugematu hulga tööga seotud laste ja õpilaste lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemist.

  Haridus:
  Tartu Ülikool, eripedagoogika diplom, 1984.a.

  Tallinna Ülikool, pedagoogikamagister, 2002.a.

 • <img class=" wp-image-563 alignleft" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2023/01/KAJA-KIVISIKK-150x150-1.png" alt="" width="125" height="125" />KAJA KIVISIKK

  Sain õpetajakutse 1981. aastal ning olen sellest ajast koolis töötanud. Täiendasin end mitmetel kursustel, lisaks lõpetasin 2002. aastal cum laude Tartu Ülikooli. Enamik läbitud koolitusi on seotud laste lugema õpetamise erinevate metoodikate ja vaatenurkadega. Saadud teoreetilistele teadmistele tuginedes püüan pidevalt oma tunde uute mängude ja töövõtetega rikastada. Olen trükis avaldatud Lugemismängude ja eesti keele töövihikute autor. Oma praktilisi kogemusi laste mängulise lugema õpetamise vallast olen jaganud arvukatel koolitustel nii koolide kui lasteaedade õpetajatele. Erinevaid tunde rikastavaid mänge leiab ka minu kogumikust „Mängulised õpitegevused algklassides“. Lisaks olen samasisuliste ettekannetega esinenud ka lastevanematele ning raamatukogutöötajatele. Oma isiklikele kogemustele toetudes olen välja andnud ka mõned vastavasisulised raamatud.

  Aastast 2004 tegutsen Eesti Lugemisühingu projekti Lugemispesa mentorina ning juhin Tartu linna lugemispesa liikumist. Aastast 2009 olen Eesti Lugemisühingu nõukoja liige, lisaks ka Lugemispesa Lõuna-Eesti projektijuht.

  Minu koolituste eesmärk on:

  • anda ülevaade Lugemispesa projektist, selle tegevuse eesmärkidest, tegutsemise alustest
  • tutvustada meetodeid ja praktilisi tegevusi laste lugemisoskuse arendamiseks, nende motiveerimiseks
  • kutsuda õpetajaid üle ise mänge looma ning teistega jagama

 • <img class="alignleft wp-image-591" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2022/01/SAIMA-SALOMON-150x150.png" alt="" width="125" height="125" />SAIMA SALOMON

  Olen  lõpetanud Tartu Ülikooli 1993. a eripedagoogika- logopeedia õppesuunal. Täiendanud olen ennast toonases Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja omandanud  2000. a klassiõpetaja eriala. Olen Eesti Logopeedide Ühingu liige. Mul on kutsetunnistus kliiniline logopeed, tase 8.
  Õpingute ajal alustasin töötamist erivajadustega õpilaste koolis. Tänaseks on erialast töökogemust rohkem kui veerandsada aastat. Olen saanud teha põnevat ja väljakutseid esitavat tööd – õpetades intellektipuudega õpilasi, töötades logopeedina lasteaias ja koolis, hiljem ka sotsiaal- ja meditsiinivaldkonnas. Oma teadmisi ja kogemusi olen jaganud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõppe üliõpilaste praktikajuhendajana.
  Olen Mitte-eestlaste Integratsiooni kaudu toetanud vene emakeelega noorte eesti keele õppimise võimalusi pereõppe programmi raames.
  Eesti Lugemisühingus alustasin koolitustegevust aastal 2020 ja sihtgrupiks on eelkõige alushariduses töötavad õpetajad, kes soovivad täiendada teadmisi lapse eakohase kõne arengu etappidest ja toetamise võimalustest. Minu koolitused sisaldavad praktilisi harjutusi.
  2021. aastat viin Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis läbi koolitusi Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon (RFK) ja selle kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonivaldkonnas.

 • <img class="alignleft wp-image-585" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2022/01/MARIA-JURIMAE-150x150.png" alt="" width="125" height="125" />MARIA JÜRIMÄE

  Olen hariduselt eesti filoloog, oma magistritöös uurisin foneemiteadlikkuse rolli Eesti laste lugema õppimisel. Praegu töötan Tartu Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuses ja seetõttu olen kursis uudse metoodikaga kirjaoskuse arengu toetamisel.

  Armastan palju lugeda, ka võõrkeelset erialakirjandust, ning loetust lihtsas ja arusaadavas keeles kirjutada. Olen kirjutanud raamatu "Lugema õpetamise metoodika" ning koos kolleegide ja juhendatavatega raamatud „Lasteaed ja õppekava“ ja "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine". Viimane suurem töö koos heade kolleegidega Lugemisühingust oli raamatu "Lugemispesa. Toetava kirjaoskuskeskonna käsiraamat" kirjutamine, toimetamine ja illustreerimine. Kujuneva kirjaoskuse toetamiseks olen loonud helindatud raamatute teksti ja Jutupliiatsi lauamänge, nt Sõnapusle ja silbimängu.

  Pooldan kujuneva kirjaoskuse teooriat – ideed, et hakkame lugema ja kirjutama täpselt samuti kui kõnelema ja teiste kõnest aru saama – samm-sammult, juba sünnist alates. Mida rohkem on põnevaid asju, mida kirjalike tekstide abil teha, seda suurem on motivatsioon ja nii saab „mängult“ kirjutamisest ja lugemisest justkui muuseas päris kirjaoskus, mille vahvad vaheastmed vajavad samuti märkamist, väärtustamist, tähistamist.

  Minu koolitustel on palju aktiivõpet, mänge, refleksiooni. Laulame, tantsime, meisterdame. Samas on koolituste taustaks uuemad teaduslikud arusaamad nii kirjaoskusest kui õppimisest.

 • <img class="alignleft wp-image-575" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2022/02/Annneli-Laaman.png" alt="" width="125" height="125" />ANNELI LAAMANN

  Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste magistrantuuri 2014. 1990 – 2017 a töötasin lasteaiaõpetajana ja alates 2017 a olen lasteaia juht.

  Eesti Lugemisühingu liige olen aastast 2005 ning sama kaua ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. Minu koolituste teemad on lugemismängud, lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine koolieelses eas, töö pildiraamatuga. Koolituste sihtgrupp on lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, lapsevanemad. Olen välja andnud metoodilisi materjale: kogumik „Mängides lugema (esmatrükk 2008, ILO), tähemängude kogumik „Tähemängud“ (Koolibri, 2014). Osaleb Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulun 3MR (“Loeme koos imelisi pildiraamatuid”) projektimeeskonda ning olen üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osalesin Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

 • <img class=" wp-image-565 alignleft" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2022/02/Liina-Velner-ring.png" alt="" width="125" height="125" />LIINA VELNER

  Töötan põhikohaga eralogopeedina ning jõudumööda ka kirjastuses Glossus, mille sihiks on tuge vajavatele lastele sobiva kirjanduse väljaandmine.

  Lugemisühinguga liitusin aastal 2013. Olen osalenud Euroopa koostööprojektides „Düsleksiaga laste vanemate toetamine (2014)“ ning „3MR – Making the Most of the Magic of Reading“ ehk „Loeme koos imelisi pildiraamatuid!“ (2018-2021). Olen Düsleksiapäeva üks läbiviijatest ning Tallinna Keskraamatukogu projekti „Lugemismängud Tallinna Keskraamatukogus“ eestvõtja (2014-2019).

  Olen juhatuse liige aastast 2018.

 • <img class="alignleft wp-image-584" src="https://lugemisyhing.ee/wp-content/uploads/2022/01/JAANIKA-MONROC-150x150.png" alt="" width="125" height="125" />JAANIKA MONROC

  Olen erialalt alushariduse pedagoog. Olen töötanud nii era- kui munitsipaallasteaedades, hetkel Tallinna Männi Lasteaias rühmaõpetajana. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jäi mind huvitama ning lõpetades õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valisingi bakalaureusetöö teemaks võrdluse pildiraamatu didaktiliste võimaluste kohta eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

  Hilisemas õpetajatöös kohtusin mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas tööle pildiraamatuga pühendunud õpetaja Nadine Marsault´ga, kellega koos töötasime välja koolituse vormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii prantsuse kui ka eesti lastekirjanduse vallast.

  Aastal 2015 osalesin Nantes´i Suveülikoolis BELC, kus läbisin kursuse teemal “Pildiraamat abiks võõrkeele omandamisel eelkoolieas”.

  Alates aastast 2019 osalen rahvusvahelises projektis 3MR (“Loeme koos imelisi pildiraamatuid”), mille eesmärgiks on tutvustada kvaliteetseid pildiraamatuid, luua rõõmupakkuv lugemiskeskkond ja lugemiskogemus ning nõustada lapsevanemaid ettelugemisega seotud küsimustes.

  Eesti Lugemisühinguga liitusin  kevadel 2016.