Kuidas astuda Eesti Lugemisühingu liikmeks?

Selleks, et tulla ühingu toredasse peresse tuleb:

  • täita avaldus (toodud siinsamas lehel allpool)
  • kanda liikmemaks 20 €* Eesti Lugemisühingu arvelduskontole EE791010220023110019 SEB pangas (selgituseks liikmemaks, aastaarv, mille eest tasute ja oma nimi)

Vanaduspensionieas liikmete aastamaks 10 eurot. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud

Uued liikmed lisatakse peale juhatuse kinnitust Eesti Lugemisühingu listi, et olla kursis ühingu tegemiste, koolituste ja muu kirjaoskusalase infoga, nt soodustused, rahvusvahelised üritused, projektide info jne. Liikmelisuse ja listiga seonduvad küsimused palun saata info@lugemisyhing.ee

 

Avaldus

Soovin osaleda Eesti Lugemisühingu töös, kohustudes täitma ühingu põhikirja ning tasuma üldkoosoleku kinnitatud iga-aastast liikmemaksu


MTÜ Eesti Lugemisühing on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas *

(nimekiri on riigi poolt antud usalduskrediit - kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel).

Ootame oma liikmetelt vabatahtlikke annetusi - nii ühekordseid kui ka püsiannetusi.

Annetus on rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. 

Füüsiline isik saab meile tehtavad rahalised annetused maha arvata oma maksustatavast tulust. Annetajal tuleb ülekande tegemisel selgitusse kirjutada  isikukood.

Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt. 

Miks kuuluda Eesti Lugemisühingusse?

  • et toetada laste, noorukite ja täiskasvanute keelelise pädevuse tõstmist Eesti Vabariigis;

  • et osaleda igaühe individuaalsetele võimetele vastavat lugemishuvi ja -vilumuse arengut soodustavates tegevustes;

  • et osaleda kirjaoskuse omandamisega seotud probleemide lahendamisel;

  • et õppida kolleegidelt ja jagada kogemusi konverentsidel, seminaridel, koolitustel;

  • et saada teavet terves maailmas kirjaoskuse vallas tehtava kohta;

  • et osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ja koostööprojektides.

"Kõige olulisem inspiratsioon on inimesed, kellega olen seal kohtunud. Need õpetajad, uurijad, lapsevanemad jne on inimesed, kes suhtuvad laste lugemisoskusesse armastuse, kire ja loovusega. Mind on hämmastanud, kuidas lugemisühingu liikmed näevad alati võimalusi ja ressursse, näevad kohti, kus toetada, oskavad kuulata ja olla kohal."

Maili Liinev, Lugemisühingu pikaajaline liige, on olnud nii juhatuse liige kui ka ühingu juht

Pikemalt saab Maili kirjutist lugeda SIIN