Oleme 75-liikmeline professionaalsust taotlev ja kirjaliku keskkonna muutustega kiirelt kaasaminev organisatsioon, mis koolitab ja nõustab ning jagab oma üritustel ja teabekanalites kirjaoskuse arengusse, õpetamisse ja uurimisse puutuvat teavet.

Eesti Lugemisühing on asutatud 1992. a ühena esimestest toonases Eesti Vabariigis.