Eesti Lugemisühing on 31 aasta jooksul toetanud erinevate sihtgruppide kirjaoskuse arengut ning spetsialiste - õpetajaid nii koolis kui lasteaias, lapsevanemaid, raamatukogutöötajaid, eripedagooge ja logopeede - kes kirjaoskuse toetamisega igapäevaselt tegelevad.

Selleks on aastate jooksul edukalt läbi viidud mitmeid projekte, siin mõned värskemad/ olulisemad neist:

Lugeda on mõnus

Kool, kus lugemine loeb