Õppekavad

Kui soovite oma lasteaeda, kooli või raamatukogusse kirjaoskusega seotud koolitust oma ala tõelistelt ekspertidelt, siis tasub see tellida Eesti Lugemisühingust!

Meie koolitajad on kursis värskemate teooriatega lugema õppimise, düsleksia, kirjaoskust toetava keskkonna kohta, samas on kõik koolitused väga praktilised ja mängulised.

Kõige rohkem tellitud koolitused on hetkel

1. Koolitused, mis keskenduvad kirjaoskust toetavale keskkonnale:

 2. Meetoditele, millega varase kirjaoskuse arengut toetada:

3. Kuna lugemise eelduseks on suulise kõne oskus, pakume koolitusi ka lapse kõne arengu toetamiseks:

Kõik koolitused on kohandatavad vastavalt sihtgrupile ja neid huvitavatele teemadele