VÄIKESTE KODU-UURIJATE KONKURSS

on Lugemisühingu üks järjepidevamaid projekte. Igal aastal kirjutavad 3.-6. klassi õpilased erinevatel etteantud teemadel uurimistöö. Eriliseks teeb konkursi see, et kindlate nõuete järgi koostatav uurimistöö tuleb esitada käsitsi kirjutatult. 

Konkurss suunab lapsed suhtlema oma vanemate ja vanavanematega. Esimene konkurss kuulutati välja 2010-2011 õ. a. ja teemaks oli siis "Kodu. Perekond".  Paberkandjal, kenasti köidetud ja vormistatud uurimistöid laekub igal aastal umbes 100 ringis.

Kolme pühendunud Paide õpetaja (pildil vasakult) Tiina Kivimäe, Heli Prii ja Eve Kraisi järjepideval eestvedamisel toimuv Väiksete kodu-uurijate konkurss saab varsti toimuma juba 14. korda. Jälgige infot kodulehel!

Kõik osalejad koos juhendajatega on igal aastal oodatud konkursi lõppedes tänuüritusele. Konkurssi aitavad Lugemisühingul korraldada Järva Muuseum ja Wittensteini Tegevusmuuseum.

 

Algab väikeste kodu-uurijate 13. tegevusaasta

Eesti Lugemisühing ja Järvamaa Muuseum koostöös Eesti Ringhäälingumuuseumiga kuulutavad välja 13. üleriigilise väikeste kodu-uurijate uurimistööde konkursi 3.-6. klasside õpilastele.

Käesoleva õppeaasta uurimistöö teema on „Meie pere kuulab ja vaatab”. Uurimistööst võiks näiteks välja tulla, millega kodus või vanavanemate juures kuulatakse-vaadatakse: kas kodus on raadio ja teler või kasutatakse kaasaegseid nutiseadmeid; kas midagi kuulatakse-vaadatakse koos või on igal pereliikmel „oma masin”; mida vanemad ja vanavanemad mäletavad lapsepõlve raadiokuulamisest ja telerivaatamisest; mis on pereliikmete lemmiksaated ja kes on lemmiksaatejuhid.

Juhend kodu-uurimistöö koostamiseks on leitav -SIIT- Käsitsi kirjutatud uurimistööd palume saata 13. märtsiks 2023 Tiina Kivimäe aadressil Soo 18-22, Paide linn, 72714. Uurimistööle palume lisada juhendaja telefoninumbri ja meiliaadressi. Küsimustega võib pöörduda aadressil tiinakivimae@gmail.com

 

Väikeste kodu-uurijate üle-eestiline konkurss

Heli Prii ja Eve Krais – Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajad,
Tiina Kivimäe – Paide Hammerbecki Põhikooli õpetaja
Kolme Paide õpetaja juhitud konkurss on populariseerinud kodumaa tundmist – valminud on 850 kultuurilugu rikastavat uurimistööd. Tänu konkursile on saanud täiendust paljud perekonnakroonikad. Väikeste kodu-uurijate konkursi alustalaks on pere ja kooli koostöö. Tegemist on suurepärase näitega „klassiruumist väljas“ toimuvast õppetööst, kus koostegutsemine aitab õpimotivatsioonile kaasa. Konkurss suunab lapsed aktiivselt suhtlema oma vanemate, vanavanemate ja vana-vanavanematega. Lisaks on väikeste kodu-uurijate konkursi korraldamine seotud lugemise propageerimise ja lugemisoskuse edendamisega.

 

Konkursi korraldajad

Tiina Kivimäe, Heli Prii, Eve Krais

Paljudes üldhariduskoolides viljeletakse kodu-uurimuslikku tegevust juba algklassides. Käesolev konkurss on selle tegevuse motivaatoriks. Projekti tulemusel talletatakse hulgaliselt väärtuslikke mälestusi, paraneb laste lugemis- ja kirjaoskus, saadakse uurimistöö koostamise esimesed kogemused ning oskused.  

Koos loevad ja kirjutavad väikesed ja suured pereliikmed, seega saavad pereväärtused eesmärgistatud tegevuse läbi tugevdatud.

Tänuüritused on harivad ja üllatusterohked.

Väikeste kodu-uurijate konkurssi on läbi aastate toetanud lisaks Lugemisühingule Johannes Käisi SeltsJärvamaa Muuseum, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum ja ajakiri “Hea laps“.

Meid on märgatud!

https://lugemisyhing.ee/accordion_tp/jarvamaa-aasta-haridusteo-preemia-sai-vaikeste-kodu-uurijate-ule-eestiline-konkurss/ 

 

Kolmeteistkümnes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 • Loe edasi

  Väikesed kodu-uurijad kirjutasid oma perede kuulamis- ja vaatamisharjumustest

  Eesti Lugemisühingu, Järvamaa muuseumi ja Eesti ringhäälingumuusemi poolt välja kuulutatud väikeste kodu-uurijate 13. tegevusaasta uurimistöö teema oli „Meie pere kuulab ja vaatab”. Võistluse üleskutses paluti 3.-6. klasside õpilastel uurida raadio kuulamist ja televiisori vaatamist oma peredes. Konkursile laekus 71 uurimistööd Tartu-, Saare-, Viru-, Harju- ja Viljandimaalt. Korraldajate rõõmuks oli kaheksa osaleva kooli hulgas nii ammuseid tuttavaid kui ka päris uusi tulijaid.
  Usinaid kodu-uurijaid ning nende juhendajaid tunnustame septembrikuus Järvamaal toimuval tänupäeval.

Kaheteistkümnes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 • Loe edasi

  Lõppes väikeste kodu-uurijate uurimistööde konkurss

  „Terves kehas terve vaim”

  Paide õpetajate, Eesti Lugemisühingu liikmete poolt algatatud ja juhitud üleriigiline väikeste kodu-uurijate tegevus - uurimistööde koostamine ning käsikirjaline vormistamine on jätkusuutlik ka 12 aastat hiljem. Konkursile teemaga „Terves kehas terve vaim” esitati 93 uurimistööd 11 koolist.

  2021\22 õppeaastal on kõige usinamad kodu-uurijad olnud Lümanda Põhikoolis,, Kuressaare Hariduse Koolis, Vastseliina Gümnaasiumis, Tarbja Lasteaed-Koolis, Kuusalu Keskkoolis, Märjamaa Gümnaasiumis, Haljala Koolis, Simuna Koolis, Jüri Gümnaasiumis, Aegviidu Koolis ja Soomes Riihikallioni Koolis. Soome koolist esitatud 11 töö hulgas on seitse koostatud vene keeles. Traditsiooniline tänupäev kõigile osalejatele toimub septembrikuus. Väikeste kodu-uurijate tegevust toetab Järvamaa Muuseum ja Tallinna Ülikooli Pedagoogika Arhiivmuuseum ning ajakiri Hea Laps.

  Heli Prii,
  võistluse algataja

Üheteistkümnes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Üheteistkümnes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

  11. septembril peeti 11. korda Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi poolt korraldatud üleriigilise 3.-6. klasside kodu-uurijate võistluse tänupäeva ja konverentsi.

  2020/2021. aasta võistlusele saadeti Eesti ja Soome 15 koolist 109 uurimistööd teemal „Meie pere vanad asjad“. Lapsed kirjeldasid oma suguvõsas hoolega alles hoitud vanavara pressraudadest, piiblitest, vindla-väntadest koduorelite ja aitadeni välja. Põnev oli lugeda näiteks põlvest-põlve pärandatavatest ehetest, ehedal kujul säilinud kempsust, hammastega tikitud käsitööst, Austraaliasse ja tagasi rännanud kübarast.

  Eesti Piimandusmuuseum tutvustas külalistele muuseumi aardeid ja pakkus koostöös Imavere Põhikooliga võimalust töötubades piimaga seotud tegevusi proovida. Nii said lapsed ise jäätist ja võid teha, keefiriga värvida, võinugadele mustrit põletada ja piimapakke kujundada.

  Tänupäev jätkus konverentsiga, kus kuus noort kodu-uurijat oma võistlustöid tutvustasid. Loore ja Albert Birkenfeldt Kuressaarest jutustasid muhedalt tohtrina leiba teeninud vanaisa Reinholdi vana-aegsete arstiriistade kollektsioonist: „Tore, et meie vanaisal on palju põnevaid asju. Nüüd oskame vanaisa rohkem hinnata.“ Vastseliina poiss Jaagup Ots uuris oma vana-vanaonu Arno noorusaega, mil küüditamiste ja sõjahirmus metsa peitu poeti. Jaagup jõudis järeldusele, et tema isa vanaonu oli tark, vapper ja nutikas ning Jaagupil endal on Eestis hea elu.

  Võistluse korraldajad Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe tunnustasid kõiki osalejaid, tublimatele jagati kiidukirju ja raamatuid. Alati on emotsionaalselt kõige hinnalisemad isevalmistatud auhinnad – seekord käsitsi saetud puidust kuuma-alused, Järvamaa taimedest teesegud ja korraldajate keedetud tänumoosid.

  Traditsiooniliselt kuulutati välja järgmise võistluse teema. 2022. aasta kevadeks oodatakse noortelt kodu-uurijatelt uurimusi teemal „Terves kehas terve vaim“.

  Üldvõitjad:

  3.-4. klass

  Leneli Lasn (Jõõpre Kool, juhendajad Ülle Vares, Kairi Vainola)

  Elisabeth Valdmann (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Eve Vutt)

  Miriam Paesüld (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Maris Terno)

  Joanna Rätsepp (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Sigre Rätsepp)

  Holger Kloren (Jüri Gümnaasium, juhendajad Mirje Hagur, Raino Kloren)

  Romet Saarniit (Jüri Gümnaasium, juhendajad Mirje Hagur, Kristel Harek)

  Aadrian Müür (Jüri Gümnaasium, juhendajad Monika Piil, Kaili Kahro)

  Trevor Värva (Jüri Gümnaasium, juhendajad Heidy Siirak, Airi Pärtel)

  Mariin Kooser (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Mari Mandel)

  Karl Markus Kuus (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Tiina Sisask)

  Helena Lõiv (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Merle Päkk)

  Jete Jessica Pilt (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Keiu Einla)

  5.-6. klass

  Lisete Solenikov (Aegviidu Kool, juhendaja Anneliis Liblik)

  Elizabeth Kelder (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendajad Merle Prii, Anu Kelder)

  Loore Birkenfeldt, Albert Birkenfeldt (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

  Karola Kuldsaar (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

  Elsa Marii Kirs (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendajad Merle Prii, Kadri Saar)

  Hugo Sarapuu (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendajad Merle Prii, Relika Sarapuu)

  Eke Tarkin (Lümanda Põhikool, juhendaja Urve Vakker)

  Carmen Sofia Kivi (Melliste Algkool-Lasteaed, juhendaja Sirje Jugaste)

  Madis Kaarli (Jüri Gümnaasium, juhendajad Kristin Uuemäe, Kaido Kaarli)

  Olle Satsi (Jüri Gümnaasium, juhendajad Kristin Uuemäe, Tanel Satsi, Birgit Satsi)

  Markus Madiste (Jüri Gümnaasium, juhendajad Kristin Uuemäe, Ave Madiste)

  Ajakirja Hea Laps preemiad:

  Kirsten-Kristin Veeborn (Jüri Gümnaasium, juhendaja Margit Veeborn)

  Markkus Anderson (Jüri Gümnaasium, juhendaja Heidy Siirak)

  Jete Jessica Pilt (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Keiu Einla)

  Tanel Tuvike (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Triinu Tuvike)

  Marleen Tammekunn (Paide Hammerbecki Põhikool, juhendaja Taimi Jürgenstein)

  Emma Moorits (Paide Hammberbecki Põhikool, juhendajad Taimi Jürgenstein, Mare Kori)

  Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi preemiad:

  Madis Kaarli (Jüri Gümnaasium, juhendajad Kristin Uuemäe, Kaido Kaarli)

  Mia Maastik (Lümanda Põhikool, juhendaja Urve Vakker)

  Järvamaa Muuseumi preemiad:

  Tanel Tuvike (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Triinu Tuvike)

  Jaagup Ots (Vastseliina Gümnaasium,  juhendajad Kertu Torn, Hannes Ots, Kerttu Laane)

  Samuel Künnapuu (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Kertu Torn, Pirjo Künnapuu)

  Elisabeth Pallo (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Britt Pallo)

  Joanna Rätsepp (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Sigre Rätsepp)

  Aadrian Müür (Jüri Gümnaasium, juhendajad Monika Piil, Kaili Kahro)

  Kertu Liisa Rahuoja (Jüri Gümnaasium, juhendajad Kristin Uuemäe, Kaile Sander)

  Emma Moorits (Paide Hammberbecki Põhikool, juhendajad Taimi Jürgenstein, Mare Kori)

  Mia Mägi (Paide Hammberbecki Põhikool, juhendaja Taimi Jürgenstein)

  Elsa Marii Kirs (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendajad Merle Prii, Kadri Saar)

  Mia Maastik (Lümanda Põhikool, juhendaja Urve Vakker)

  Ingrid Kuivjõgi (Lümanda Põhikool, juhendaja Tiina Niit)

  Aleksandra Torpan (Haljala Kool, juhendajad Külli Heinla, Erja Torpan)

  Lisete Solenikov (Aegviidu Kool, juhendaja Anneliis Liblik)

  Carmen Sofia Kivi (Melliste Algkool-Lasteaed, juhendaja Sirje Jugaste)

  Kiur Pindmaa (Türi Põhikool,  juhendajad Evely Siimsoo, Ester Pindmaa)

  Andre Ird (Tallinna 21. Kool, juhendaja Ester Barkala)

  Lukas Tuubel (Tallinna 21. Kool, juhendajad Ester Barkala, Kristiina Tuubel)

   

   Kümnes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Väikesed kodu-uurijad pidasid 10. sünnipäeva

  11. septembril kutsuti Järvamaale Roosna-Alliku mõisa tänupäevale need 3.-6. klasside õpilased, kes olid 2019/2020. õppeaastal kirjutanud vabariiklikule võistlusele kodu-uurimustöö teemal „Meie kandi keel ja kombed“. Võistlusele saadeti kokku 70 võistlustööd. Korraldajate suureks üllatuseks osalesid ka õpilased Soomest ja Austraaliast.

  Kokkusaamine oli peohõnguline, sest kolme Paide õpetaja Heli Prii, Eve Kraisi ja Tiina Kivimäe eestvedamisel ning Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi toel peetav võistlus toimus juba 10. korda. Külla olid tulnud kodu-uurimise huviline Eesti Vabariigi kultuuriminister Tõnis Lukas, konkursi algusaastatest saati hea nõuga abis olnud Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktor Veronika Varik, alati mõtte-ergas ja abivalmis Eesti Lugemisühingu esinaine Mare Müürsepp.

  Tänupäeval jätkus põnevaid tegevusi nii väikestele kui suurtele. Samal ajal kui juhendajad korrektsest eesti keele kasutamisest kõike teadva Tartu ülikooli emakeeleõpetuse dotsendi Helin Puksandi õpetussõnu kuulasid, käisid lapsed Pärnu jõe algust uurimas. Külalistele tutvustati Roosna-Alliku kaunist mõisahoonet. Toimus konverents, jagati rohkelt kiidusõnu võistlusel osalenutele ja nende juhendajatele. 2020/2021. õppeaasta võistluse teemaks valiti „Meie kodu vanad asjad“.

  Kultuuriminister Tõnis Lukas pani konverentsil esinedes lastele südamele enne kusagile kaugele rändamist oma kodu hästi tundma õppida.

  Ajakirja „Hea Laps“ preemiaga said tunnustatud Evely Kaldma Haljala koolist (juhendaja Külli Heinla), Elsa Marie Kirs Saaremaa Ühisgümnaasiumist (juhendaja Merle Prii), Aadrian Müür Jüti Gümnaasiumist (juhendajad Monika Piil ja Kaili Kahro), Kristelle Torn Vastseliina Gümnaasiumist (juhendajad Anne Raag ja Kertu Torn), Suure-Jaani Kooli 5. klass (juhendaja Merike Jaska).

  Järvamaa Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts tunnustas õpilasi kümne aasta jooksul üle 850 kodu-uurimistöö koostamise eest: „See on tõepoolest väga-väga suur panus eesti kultuurilukku.“

   

  Järvamaa Muuseumi eripreemiad:

  Timmu Saat (Melliste Algkool-Lasteaed, juhendaja Sirje Jugaste) Põnev kooliteemaline uurimistöö.

  Kairiin Tõnise (Paide Hillar Hanssoo Põhikool, juhendaja Kairi Tõnise) Tubli Järvamaa aineline uurimistöö.

  Leneli Lasn (Jõõpre Kool, juhendajad Ülle Vares ja Kairi Vainola) Ilusaima käekirja ja vormistusega uurimistöö.

  Evely Kaldma (Haljala Kool, juhendaja Külli Heinla) Teaduslikkuse eripreemia.

  Roosi Rütman. (Aegviidu kool, juhendaja Anneliis Liblik) Ilusaima käekirja ja vormistusega uurimistöö.

  Eliise Viirna (Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskus, juhendajad Janne Palu ja Anu Käärik) Tubli Järvamaa aineline uurimistöö

  Hanna Suik (Melliste Algkool-Lasteaed, juhendaja Sirje Jugaste)Maaelu kajastamise eripreemia.

  Elizabeth Kelder (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii) Originaalsema teema eripreemia.

  Karola Kuldsaar (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii) Originaalsema teema eripreemia.

  Marleen Laigu (Haljala kool, juhendajad Merle Varek ja Külli Heinla)Lootustandva tulevase ajaloolase eripreemia.

  Üldvõitjad

  3.-4. klass

  Leneli Lasn (Jõõpre Kool, juhendajad Ülle Vares, Kairi Vainola)

  Aadrian Müür (Jüri Gümnaasium, juhendajad Monika Piil, Kaili Kahro)

  Lenna Kikkas (Jüri Gümnaasium, juhendajad Mirje Hagur, Karin Saan)

  Romet Saarniit (Jüri Gümnaasium, juhendajad Mirje Hagur, Kristel Harak)

  Elisabeth Valdmann (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Eve Vutt, Indrek Valdmann)

  Kiur Kristjan Pero (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Karin Pero)

  Miriam Paesüld (Jüri Gümnaasium, juhendajad Triin Tammistu, Maris Terno)

  Kertu Liisa Rahuoja (Jüri Gümnaasium, juhendajad Kristin Uuemäe, Tiiu Rahuoja, Kaile Sander)

  Timmu Saat (Melliste Algkool-Lasteaed, juhendaja Sirje Jugaste)

  Kairiin Tõnise (Paide Hillar Hanssoo Põhikool, juhendaja Kairi Tõnise)

  Kaspar Heinla (Haljala Kool, juhendajad Külli Heinla, Mirjam Abel)

  Kristelle Torn (Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Anne Raag, Kertu Torn)

  5.-6. klass

  Evely Kaldma (Haljala Kool, juhendaja Külli Heinla)

  Marleen Laigu (Haljala Kool, juhendajad Külli Heinla, Merle Varek)

  Kaspar Möller (Melliste Algkool-Lasteaed, juhendaja Sirje Jugaste)

  Hanna Suik (Melliste Algkool-Lasteaed, juhendaja Sirje Jugaste)

  Karola Kuldsaar (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

  Elsa Marie Kirs (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

  Luise Ling (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

  Elizabeth Kelder (Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

  Suure-Jaani Kool 5.klass (juhendaja Merike Jaska)

  Kokkuvõttev esitlus

   Üheksas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Väikesed kodu-uurijad pidasid 9. tänupäeva nalja ja naeruga

  Eestimaa väikesed kodu-uurijad ning nende juhendajad said 6.  septembril Paides toimunud tänupäeval kokku juba üheksandat korda. Võistlusele “Naer on terviseks” laekus 77 kodu-uurimuslikku käsitsi kirjutatud tööd Eestimaa 16 koolist.

  Vallimäel alanud tänupäeva juhatasid sisse õpetaja Heli endised õpilased Sabine Krais, Ivar Salm, Mia Laurel Viilup, Annabel Anton, Vanessa Simso ja Jolanda Joosep. Paide Gümnaasiumi abiturientideks sirgunud noortele on üheksa aasta jooksul tänupäevade korraldusmeeskonnas osalemine olnud arendavaks vabatahtlikuks ülesandeks. Võistlustöö kirjutanutele jätkus Järvamaa Muuseumi juhataja Ründo Mültsi ja Paide Teatri lavastaja Jan Teeveti juhendamisel tegevust töötubades vallitornis ning Paide Muusika- ja Teatrimajas. Noorte kodu-uurijate juhendajad uurisid samal ajal koos Paide giidi Ellen Rosimannusega kirjanik Herman Hesse ja Paide linna seoseid.

  Paide raekojas toimunud konverentsil tehti kokkuvõtteid selle-aastasest võistlusest ja auhinnati parimatest parimaid. Traditsiooniks on kujunenud, et kõige omanäolisema uurimuse koostanud õpilased saavad võimaluse oma tööd konverentsil esitleda. Sel aastal osutusid väljavalituteks Saaremaa Ühisgümnaasiumi meeskond  (juhendaja Merle Prii), Kristi Malm Lümanda Põhikoolist (Kairit Kiisla), Otto Magnus Tihhonov Jüri Gümnaasiumist (Pille Raudam, Taimi Tihhonov), Henri Poopuu Aste Põhikoolist (Helle Lipu, Dagmar Poopuu) ja Kaisa Liivak Lasila Mõisakoolist (Tiina Rumm).

  Õpilaste töödest jääb ikka ja jälle kõlama mõte, kui oluline on lastele pere ja sugulastega koos veedetud aeg. Võistluse korraldajad on väga rõõmsad põlvkondade vahelise sideme loomise õhutajate rolli üle.  Rasmus Tarassov Aegviidust kirjutas, “Mina tahtsin kindlasti uurida oma vanemaid ja kolme vanavanemat. Ma soovisin niisama neist rohkem teada saada, mitte ainult koolitöö tarbeks.” Peeglisse vaatama sundis Simuna tüdruku Laura Palli mõte, “Iga päev võiks olla nn kohustuslik naljapäev, siis ei oleks nii palju kurjust ja õelust.”

  Tänupäeval kuulutati välja ka 10. võistluse teema. 3.-6. klasside õpilaste kodu-uurimuslikke kirjutisi teemal “Meie kandi keel ja kombed” oodatakse 2020. aasta märtsikuus. Täpsema info ja võistlustöö koostamise juhendi leiavad huvilised Eesti Lugemisühingu kodulehelt. Võistlus toimub kolme Paide õpetaja eestvedamisel ja Eesti Lugemisühingu ning Järvamaa Muuseumi toel.

  SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi eripreemiad

  3.-4. klass

  Tubli koolilugude temaatiline võistlustöö

  Mia Marta Alaver TERA Peedu kool (juhendajad Lea Sinisaar, Helju Sarapuu)

  Tubli oma mälestustele tuginenud uurimistöö

  Kristelle Torn Vastseliina Gümnaasium (Terje Mägi, Kertu Torn)

  Väga põnev ja põhjalik uurimistöö

  Kaisa Liivak Lasila Põhikool (Tiina Rumm, Kadri Liivak)

  5.-6. klass

  Nalja olemuse parim väljatoomine

  Maris Toropov Aravete Keskkool (Janne Palu, Teele Kask)

  Väga põhjalik ja põnev uurimistöö

  Rasmus Tommula Aravete Keskkool (Janne Palu, Teri Tommula)

  Ajakirja Hea Laps preemiad

  Mia Laube Märjamaa Gümnaasium (Eve Burmeister)

  Carl Randmets Simuna Kool (Siiri Kanarbik)

  Kristi Malm Lümanda Põhikool (Kairit Kiisla)

  Kiidukirjade ehk peapreemiate saajad

  3.-4. klass

  Kaisa Liivak Lasila Põhikool (juhendajad Tiina Rumm, Kadri Liivak)

  Laureen Paunmaa Märjamaa Gümnaasium (Eve Burmeister)

  Kristelle Torn Vastseliina Gümnaasium (Terje Mägi, Kertu Torn)

  Pauliine Velbaum Suure-Jaani Kool (Aili Velbaum)

  Roosi Matilda Padari Jüri Gümnaasium (Pille Raudam, Piibe Padari)

  Otto Magnus Tihhonov Jüri Gümnaasium (Pille Raudam, Taimi Tihhonov)

  Liisi Kongas Jüri Gümnaasium (Pille Raudam, Rutt Kongas, Olav Kongas)

  5.-6. klass

  Kristi Malm  Lümanda Põhikool (Kairit Kiisla)

  Kreete Margareeta Kalme Aegviidu Kool (Anneliis Liblik)

  Rasmus Tarassov Aegviidu Kool (Anneliis Liblik)

  Väikeste kodu-uurijate võistluse korraldajad Tiina Kivimäe, Eve Krais, Heli Prii

   Kaheksas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Väikesed kodu-uurijad pidasid Järvamaal tänupäeva

  Eesti Lugemisühing kuulutas koostöös Paide Ühisgümnaasiumiga 2017. aasta septembrikuus välja kaheksanda väikeste kodu-uurijate konkursi teemal „Meie pere 100 aastat tagasi“.

  Eestimaa 100. sünnipäevale pühendatud uurimistööde võistlusele saadeti täpselt 100 tööd. Oma perede ajalugu uurisid 3.-6. klassi õpilased kokku üheksast maakonnast – Saare-, Järva-, Valga-, Võru-, Viru-, Pärnu-, Viljandi-, Lääne- ja Harjumaalt. Uurimistöid lugesid ja retsenseerisid võistluse korraldajad Eve Krais, Tiina Kivimäe ja Heli Prii Paide Ühisgümnaasiumist. Abi hindamisel osutasid ka Mare Müürsepp Eesti Lugemisühingust ning Ründo Mülts, Maie Rüütel ja Malle Hõbemägi Järvamaa muuseumist.

  4.juunil toimus Eestimaa südames juba kaheksandat korda väikeste kodu-uurijate tänupäev. Päev sai alguse Türil Eesti Ringhäälingumuuseumis, kus ajalugu hästi tundvad Järvamaa mehed Juhan Sihver, Kaarel Aluoja ja Ründo Mülts kõikidele võistlusel osalenud õpilastele ning nende juhendajatele Türi linna ja muuseumit tutvustasid. Konverents põnevamate tööde tutvustamise, kiidukirjade jagamise ja uue uurimisteema väljakuulutamisega toimus Paide Ühisgümnaasiumis. Kooli rahvatantsurühmad avasid konverentsi imeilusate tantsudega. Uurimistööde tutvustajatele pakkus tehnilist tuge infojuht Andrus Kopliste. Võistluse korraldajad ootavad käsitsi kirjutatud uurimistöid teemal „Naer on terviseks“ 2019. aasta 1. märtsiks.

  Aastatepikkune kogemus näitab, et kodu-uurijate järelkasv tunneb huvi oma juurte vastu ning väärtustab eri põlvkondade vahelist sidet. Konkursile saadetud töödes kirjutavad õpilased, kui palju toredaid koosolemise hetki ja põnevaid lugusid pakkusid neile kokkusaamised ja vestlused vanemate ja vanavanematega. Kuressaare Gümnaasiumi 3.klassi tüdruk Maarja Põder kirjutas oma uurimistöös, et tema sündimise ajaks oli vanavanaema Adelaida juba rohkem kui kümme aastat surnud olnud. Töö kokkuvõttest võib lugeda: “Nüüd oskan vanavanaema endale palju rohkem ette kujutada ja on isegi tunne nagu oleksin temaga korra kohtunud.“

  NB! Vaadake Andrus Kopliste tehtud pilte.

  Konkursi tulemused:

  III ja IV klass

  Roosi Matilda Padari (Jüri gümnaasium, juhendajad Pille Raudam, Piibe Padari)

  Kaisa Liivak (Lasila põhikool, juhendajad Tiina Rumm, Kadri Liivak)

  Kristin Paas (Jüri gümnaasium, juhendajad Pille Raudam, Kadri Klettenberg-Paas)

  Helen Enno (Jüri gümnaasium, juhendajad Liidi Mehide, Ele Enno)

  Mathias Järve (Jüri gümnaasium, juhendaja Pille Raudam)

  V ja VI klass

  Karro Vatsfeld (Saaremaa ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

  Linda Toom (Vastseliina gümnaasium, juhendajad Kertu Torn ja Luule Vaino)

  Rasmus Randon Lille (Haljala kool, juhendajad Külli Heinla, Merle Eberhart)

  Viktoria Misnik (Parksepa keskkool, juhendaja Malle Puolakainen)

  Jan Erich Sarapuu (Saaremaa ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii).

  Järvamaa muuseumi eripreemiad

  Linda Toom (Vastseliina gümnaasium, juhendajad Kertu Torn ja Luule Vaino)

  Mara Hütsi (Tallinna 21. Kool, juhendaja Ester Barkala)

  Rasmus Tommula (Aravete keskkool, juhendajad Janne Palu ja Teri Tommula)

  Joel Henry Visnapuu (Simuna kool, juhendaja Siiri Kanarbik)

   Seitsmes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Seitsmes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

   

  VII väikeste kodu-uurijate võistlus 3.-6. klasside õpilastele „Ise tehtud, hästi tehtud“ on ajalooks saanud. 2016/2017 õppeaastal osales Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu korraldatud konkursil 16 Eestimaa kooli 56 võistlustööga. Märkimist väärib fakt, et 49st individuaalsest uurimusest 31 olid koostanud poisid.

  Jüri Gümnaasiumi õpetaja Margit Rohusaar, kes on oma õpilastega osalenud konkursil igal aastal, ütles, et katsub ikka üles leida lapsed, kellel uurimispisik sees on. Simuna Kooli õpilane Andry Pent kirjutas oma töö kokkuvõttes: „Arvan, et kõik peaksid proovima midagi ise teha, sest tunne, kui tegu tehtud, asi valmis, on hästi võimas. Väga hea tunne on.“

  15. septembril peeti kaunis Lasila Mõisakoolis tänupäeva, kuhu olid kutsutud kõik konkursil osalejad koos 30 juhendajaga. Kohaliku kooli ajalooõpetaja Tiina Rumm korraldas koos abilistega ekskursiooni mõisas ja selle ümbruses, lastele toimusid töötoad ning juhendajatele veebikeskkonda Ajapaik tutvustav loeng. Konverentsil tutvustasid noored autorid kuulajatele omanäolisemaid töid. Lümanda Kooli rahvariietes lapsed pidasid saare murdes vahvat „Ämarikutundi“. Võistluse korraldajad jagasid osalejatele kiidukirju ja tänumoose.

  Tänupäeva korraldamist toetas Hasartmängumaksu nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.

  Konkursi tulemused:

  3.-4. klass

  Tuudur Jakob Padari – Jüri Gümnaasium, juhendajad Piibe Padari, Margit Rohusaar

  Kertu Kaljusaar – Märjamaa Gümnaasium, juhendaja Eve Burmeister

  Rasmus Randon Lille – Haljala Gümnaasium, juhendaja Külli Heinla

  5.-6. klass

  Aste Põhikooli väikesed kodu-uurijad Lasila Mõisakoolis toimunud tänupäeval.

  Sabrina Karajev – Tapa Gümnaasium, juhendaja Malle Truu

  Jan Erich Sarapuu – Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii

  Albert-Johann Lepik – Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii

  Robin Liiber – Tarvastu Gümnaasium, juhendajad Moonika Põder, Aive Kaldra

  Sten Nõlvak – Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Vagur Nõlvak, Kertu Torn

  Joel Henry Visnapuu – Simuna Kool, juhendaja Siiri Kanarbik

  Kollektiivsed tööd

  Aste Põhikool, juhendaja Sirje Pere

  Paide Valla Lasteaed-Kool, juhendaja Urve Salm

  Pildid üritusest.

  Eestimaa 100ndat sünnipäeva tähistavad väikesed kodu-uurijad uurimistöödega „Meie pere 100 aastat tagasi“. Ootame käsitsi kirjutatud võistlustöid Paide Ühisgümnaasiumi aadressil 15. jaanuariks 2018.a.

  Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad Heli Prii, Eve Krais, Tiina Kivimäe

   Kuues üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Kuuendat korda tunnustati parimaid väikeseid kodu-uurijaid

  Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe on koostöös Eesti Lugemisühinguga kuus aastat korraldanud väikeste kodu-uurijate konkurssi. Nende aastate jooksul on koostanud käsitsi kirjutatud uurimused oma peredest ja kodudest ligi 1200 3.-6. klasside õpilast üle kogu Eestimaa.

  2016. aasta võistluse „Kodumaja jutustab“ tänuüritus, kuhu oli kutsutud 116 uurimuse kirjutanud last koos 70 juhendajaga, toimus 10.septembril Tallinnas. Külalistele avas oma kodumaja, Rootsi Mihkli kiriku ukse õpetaja  Patrik Göransson. Tallinna vanalinna tutvustasid kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa, Toomkooli õpetaja Heiki Haljasorg, Paide Ühisgümnaasiumi vilistlane Kadi Kallas ja Gustaf Adolfi Gümnaasiumi  noorgiidid. Pedagoogika Arhiivmuuseumis toimus konverents, kus esitleti põnevamaid töid, jagati korraldajate keedetud tänumoose ja kiituse kirju ning kuulutati välja uue konkursi teema: „Ise tehtud, hästi tehtud“.

  Tänupäeva aitasid läbi viia Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktor Veronika Varik, Paide Ühisgümnaasiumi direktor Kersti Laastau, õpetaja Terje Peets, kuuendat aasta järjest nüüdseks juba üheksandasse klassi jõudnud õpetaja Heli kunagised õpilased ning Heli ja Tiina tütred Maris ja Paula.

  Jüri Gümnaasiumi 3.klassi poiss Tuudur Jakob Padari kirjutas oma uurimuses: „Käesolev uurimistöö on lühikokkuvõte vanaemal ja vanaisal pool elu kestnud tööst. Pea 30 aastat kulus aega selleks, et ehitada oma perele kodumaja. Töö kirjutamise käigus sain teada, et kui sa tahad midagi väga, siis tee nagu tahad ja võib kuluda palju aastaid, aga kui üritad, siis sa saad soovitud tulemuse.“

  Eripreemiad

  Karl Kristofer Alp            Tarvastu Gümnaasium / juhendaja Aive Kaldra

  Henry Sälik                      Esku-Kamari Kool / juh Aili Lomp, Pille Nikonorova

  Eliise Võigemast            Märjamaa Gümnaasium / juh Eve Burmeister

  Lümanda Põhikool / juh Külli Lindau, Johannes Lonks, Urve Vakker

  Tarvastu Gümnaasium / juh Aive Kaldra, Moonika Põder, Kairi Lõhmus, Merle Tiri, Urve Talvik

  Kiituse kirjad

  KOLLEKTIIV:

  Are Kool / juh Marju Sepp

  3.-4.klass

  Tuudur Jakob Padari       Jüri Gümnaasium / juh Margit Rohusaar, Piibe Padari

  Joosep Jürissaar              Imavere Põhikool / juh Margit Reinpõld

  Marten Meriloo                   Jüri Gümnaasium / juh Mirje Hagur, Merje Meriloo

  Maria-Johanna Jõemets Jüri Gümnaasium / juh Mirje Hagur

  5.-6.klass

  Kristiine Kiisküla                Albu Põhikool / juh Kaja Kraav

  Henry Kull                            Paide Valla Lasteaed-Kool / juh Urve Salm

  Oskar Luhar                        Paikuse Põhikool / juh Külli Jürisoo, Kadri Karjus

  Anita Lõhmus                     Vastseliina Gümnaasium / juh Anneli Lõhmus, Annela Tohv

  Triinu Räim                         Kuressaare Gümnaasium / juh Ülle Räim

  Laura Valdmaa                   Suure-Jaani Kool / juh Merike Jaska

  Säde Au                                Valjala Põhikool / juh Ulvi Peeters

  Grete Laura Kunnas          Tallinna 21. Kool / juh Ester Barkala

  Egerth Tiido                          Tarvastu Gümnaasium / juh Aive Kaldra

  Gardo-Ranno Rosenberg Haljala Gümnaasium / juh Külli Heinla

  Aveli Kane                             Leisi Keskkool / juh Urve Salm, Aire Kurs

  Jonete Visnapuu                 Simuna Kool / juh Siiri Kanarbik

  Lissel Mägi                          Saaremaa Ühisgümnaasium /  juh Merle Prii

  Brittany Paat                        Vastseliina Gümnaasium / juh Külli Lendsaar

   Viies üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Viies üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

  MAAILM MEIE ÜMBER MUUTUB, KUI ME TEDA PUUTUME, JA ME ISE MUUTUME, KUI SEE MAAILM MEISSE PUUTUB. (Peeter Volkonski)

  Paide   Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu toel toimus 11.septembril Paides  vabariikliku väikeste kodu-uurijate võistluse tänupäev. 3.-6. klasside õpilased 30st Eestimaa koolist olid konkursile „Käbi ei kuku kännust kaugele“ saatnud 103 käsitsi kirjutatud uurimust. 63 juhendajana nimetati  nii õpetajaid kui noorte autorite pereliikmeid.

  Vallimäel alanud päev jätkus lastele linna asutustes erinevates töötubades toimetades ning kooli aulas kontserti kuulates. Külalistel aitasid meie linnas õiged paigad üles leida Paide Ühisgümnaasiumi 8.a klassi õpilased, kes on tegevad olnud kõigi viie konkursi juures. Abikäe ulatasid ka Järvamaa Muuseum ja Ajakeskus, Järvamaa Keskraamatukogu, Paide Avatud Noortekeskus, Paide Huvikeskus ning Paide Muusikakool. Juhendajatele andis samal ajal tsaariaegse koolitunni Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi juhataja Veronika Varik .

  Konverentsil esitleti viit eriilmelist uurimistööd mitme sugupõlve tantsijatest, õpetajatest, tordimeistritest, kunstnikest; kirjeldati perede ühiseid tegevusi, harjumusi ning väliseid sarnasusi. Kõlama jäi autorite suur rõõm perega koosveedetud ajast. Südamesse läksid üht võidutööd juhendanud vanaema sõnad:  „Tänu konkursile sain oma lapselapsega nii palju rääkida.“ Enne sünnipäevatordi söömist kuulutasid Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad, väikeste kodu-uurijate võistluse eestvedajad Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe välja kuuenda konkursi teema „Kodumaja jutustab“.

  Võidutööde autorid ja juhendajad:

  3.-4. klass

  Toomas Ant  Lustivere Põhikool, juhendaja Ene Vaht

  Liis Treima  Valjala Põhikool, juhendaja Ulvi Peeters

  Anna Kubja  Aegviidu Kool, juhendaja Anneliis Liblik

  Crystal-Speli Lõhmus  Kiltsi Põhikool, juhendaja Siiri Roos

  Lisa Pajo  Põltsamaa Ühisgümnaasium, juhendaja Pille Martsik

  Kevin Markus Edminster  Rapla Ühisgümnaasium, juhendaja Ülle Mäekivi

  Tessa Lichtfeldt  Peetri Lasteaed-Põhikool, juhendaja Merle Lichtfeldt

  Oscar Siem  Jüri Gümnaasium, juhendajad Merike Siem, Malle Kempi

  Eric Tõugu  Paide Valla Lasteaed-Kool, juhendajad Gaidi Tõugu, Urve Salm

  5.-6. klass

  Britta Smolin  Viljandi Kesklinna Kool, juhendaja Virve Kikas

  Brittany Paat  Vastseliina Gümnaasium, juhendaja Külli Lendsaar

  Karoliina Kask  Lasila Põhikool, juhendaja Tiina Mesi

  Maarika Tamm  Lasila Põhikool, juhendaja Tiina Mesi

  Lissel Mägi  Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii

  Kollektiivsed tööd

  Orissaare Gümnaasiumi 3. klass, juhendaja Kai Paasoja

  Paide Ühisgümnaasiumi 4.b klass, juhendaja Krista Sukk

   Neljas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Neljas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

  Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu korraldatud 3.-6. klassi kodu-uurimistööde võistlusele saabus sel aastal 87 tööd 23st Eestimaa koolist. Õpilased meenutasid, uurisid ja kirjutasid, kuidas nad ise, nende õed-vennad, vanemad ja vanavanemad lugema õppisid. Sündmust kajastas ka Õpetajate leht.

  13.septembril Järvamaal Vargamäel toimunud tänupäevale olid kutsutud kõik võistlusel osalejad koos juhendajatega. Kuna tegemist on kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünnikoduga, siis avasid Paide Ühisgümnaasiumi 7.klassi õpilased päeva kirjaniku elust jutustava lavastusega. Ligi 100 noort kodu-uurijat jagati eri värvi maiustuste meelitusel väiksematesse gruppidesse ning  ringkäigud muuseumi giidide saatel võisid alata. Tegutsesid ka töötoad, kus õpiti värvilist nööri punuma ning teistmoodi lugema. Nimelt tutvuti orkestri partituuri loomise ja selle järgi rütmipillidel musitseerimisega.

  Toimus juba traditsiooniks saanud konverents omanäolisemate tööde tutvustamiseks. Laste kõrval kõnelesid ka töid juhendanud ema ja vanaisa. Tunnustuse parima uurimistöö eest said 11 õpilast ja 5 kollektiivi:

  Tanel Salm -Paide ÜG /  juhendaja Urve Salm (ema)

  Katrinka Josephine Savimägi -Võru Kreutzwaldi G /  juhendaja õp Kaie Kikkas

  Jonete Visnapuu - Simuna Kool/  juhendaja õp Siiri Kanarbik

  Maarika Tamm - Lasila PK /juhendaja õp  Tiina Mesi

  Marleen Niinsoo - Jüri G /  juhendaja õp Liidi Mehide

  Jako Marten Reilson -Jüri G juhendaja õp Liidi Mehide

  Anita Lõhmus -Vastseliina G/  juhendajad  õp Valentina Larionova ja  ema Anneli Lõhmus

  Marjanne Vainu -Põltsamaa ÜG/ õp  Pille Martsik

  Sofia Semevsky - Rõuge PK / juhendajad õp Terje Raju ja ema Ingrid Luik- Semevsky

  Maris Nõmmiste  -Simuna Kool /  juhendaja õp  Siiri Kanarbik

  Rutt Valdok - Tamsalu G / juhendaja Hannele Valdok (ema)

  Kuressaare Vanalinna Kool 3.a kl / juhendaja õp Kadi Tänav (Tänak)

  Luua Algkool 3. Kl / juhendaja õp Aime Ojasoo

  Paide Ühisgümnaasium 4.kl / juhendaja õp Ülle Leppoja

  Saaremaa ÜG 5. Kl / juhendaja õp Merle Prii

  Kuressaare G 6.c kl / juhendaja õp Raina Tiidovee

  Meie konkursil on läbi nelja aasta olnud tuntav peresidemete väärtustamine. Juhendajate hulgas on järjest rohkem pereliikmeid ning lapsed tunnustavad koduste abi oma tööde kokkuvõtetes väga südamlikult. See soojus kandub läbi käsitsi kirjutatud uurimuste ka hindajateni. Ka uue võistluse teema idee tekkis  laste töid lugedes. 4. klassi tüdruk Eliise Rapla Ühisgümnaasiumist uuris oma töös lugemaõppimist läbi kolme põlvkonna ja jõudis kokkuvõttes toreda järelduseni: „...minu perekonnas on lugemine olnud igaühele ühel või teisel moel ikkagi meeldiv kui mitte lapsena, siis vanemas eas nauditav. Kui vanem armastab lugemist ja laps seda märkab, siis saab omalegi väikese pisiku külge.“ Samuti 4. klassi tüdrukule  Aliisele Jüri Gümnaasiumist loeti mudilasena tihti ette raamatut „Ennemuistsed jutud Reinuvaderist Rebasest“. Tema tööst selgub: „On põnev aru saada, miks mulle lugemine meeldib ning miks just loomalood. See tähendab, et vanematel on suur roll, millised huvid on nende lastel.“

   Kolmas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

 

 • Loe edasi

  Kolmas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

  Terve maa on kokku aetud, lapsed Paidesse kutsutud

  13. septembril said Paides kolmandal väikeste kodu-uurijate päeval kokku 95 4.-7. klassi õpilast 25st Eestimaa koolist.

  Tänupäevale kutsutud lapsed  osalesid  Paide Ühisgümnaasiumi, Eesti Lugemisühingu ja J. Käisi seltsi projektis „Väikesed kodu-uurijad“, kirjutades uurimistöö üldteemal „Nii tore on olla, kui pere on koos“. Võistlustöid laekus 82. Kirjutati peretraditsioonidest läbi kolme põlvkonna, vanavanemate pulmapidudest, töötalgutest, pere kadri-, mardi- ja jõulukommetest jpm.

  Lapsed ei püsi pudeliski

  Pärast päeva avamist Paide Vallimäel jagunesid külalised gruppidesse, et Paide ühisgümnaasiumi 6.a klassi õpilaste juhendamisel tutvuda linnaga. Linnaralli valmistas ette õpetaja Ellen Rosimannus.

  Neil  ilmast ilma üks laul

  Peale lõunat alustas tegevust õpilaste töötuba, kus õpetaja Tiina Kivimäe näpunäidete abiga koostati pere sugupuu.

  Jutt  on neil tõsi kui tõrres vesi

  Juhendajad õpetajad arutlesid samal ajal paneelvestlusel, kuidas uurimistöö koostamine lastele jõu- ja meelepäraseks muuta ning kuidas vanemaid töösse haarata. Üksmeelselt leiti, et vaatamata suurele aja- ja energiakulule paneb tööde kirjutamine silmad särama lastel, vanematel ja juhendajatel. Samuti oldi seda meelt, et juhendis nõutav käsikirjaline töö esitamine peab jääma.

  Päev läheb nagu lepase reega

  Kodu-uurimispäevade traditsiooniks on omanäoliste uurimistööde tutvustamine. Huviga kuulati Triinu Tuvikest Vastseliina Gümnaasiumist, Frida Kristenseni Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Jako Marten Reilsoni Jüri Gümnaasiumist, Albu Põhikool 6. klassi ja Paide Ühisgümnaasiumi  4.b klassi õpilasi.

  Võid olla uhke nagu konn mätta otsas.

  2012\13. õppeaasta kodu-uurimistööde parimatele autoritele ja juhendajatele jagus palju kiituskirju.

  3. – 4. klass

  Frida Kristensen -  Pärnu KTP/ õp Inga Merisaar

  Rasmus Tamm – Jüri G / õp Liidi Mehide

  Cecile Vene – Paide ÜG / õp Urve Salm

  5. – 6. klass

  Triinu Tuvike – Vastseliina G / õp Külli Lendsaar, Rutt Tuvike (vanaema)

  Greete-Liis Artla – Paide Valla L- K / õp Urve Salm

  Erika Filippov – Salme PK / õp Ly Pildre

  Hanna Puusta – Jüri G / õp Margit Rohusaar, Anu Puusta ( ema)

  Kristella Luht – Simuna PK / õp Siiri Kanarbik

  Andris Pent – Simuna PK / õp Siiri Kanarbik

  Triinu Jakson – Saaremaa ÜG /  õp Merle Prii

  Kollektiivid

  Paide ÜG  3. b  / õp Ülle Leppoja

  Melliste Algkool- Lasteaed 4. kl / õp Sirje Jugaste

  Pärnu KTP 6. s ja 6.c / õp Marju Sepp

  Kuressaare G 5. a / õp Kristel Salumaa

  Tapa G 5.kl / õp Malle Truu

  Korraldajad käivad nagu uni peale.

  Traditsioon jätkub – kolmandal väikeste kodu-uurijate päeval kuulutas Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, lastekirjanduse uurija Mare Müürsepp välja 2013\14. õppeaasta  teema -  „Kuidas me lugema õppisime“.

  Uurimistööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2014. Töö kirjutamist abistav juhend ja postiaadress on Paide Ühisgümnaasiumi kodulehel http://kool.paideyg.ee/

  Vaatleja kommentaar (Mare Müürsepp):

  Ettevõtmise algataja Heli Prii meenutas asjaolu, mis kõnealusele võistlusele - I-II kooliastet hõlmav kodu-uurimisliikumine - tõuke andis. Mõni aasta tagasi sättis tema toona II klass end osalema maakonna kodu-uurimispäeval, kus osalesid vanema kooliastme õpilased. Seepeale tuligi mõte korraldada noorematele koolilastele eraldi üleriigiline kodu-uurimise võistlus, ja nii on lugu juba kolm aastat toredasti kestnud. Ühelt poolt aitab kodu-uurimistööde koostamine kõikidel osalevatel lastel end arendada, teisalt aga avardab see tegevus oluliselt täiskasvanute, nii õpetajate, lastevanemate kui teiste huviliste arusaama laste võimetest. Lugedes selle aasta töid kerisid mul peas sellised mõtted:

  - laste töid on peaaegu võimatu võrrelda, sest kõikidest töödest, mis sellisele võistlusele jõuavad, õhkub siirust ja suhtlemisrõõmu ning teadasaamishuvi, iga kirjutise taga on laps kui oma perekonnaelu ekspert;

  - neid töid tuleb säilitada ja nende sisu tuleb tutvustada võimalikult laiale üldsusele,

  - kindlasti tuleb neid töid näidata õpetajakoolituse üliõpilastele, et nad tahaksid ise ka lastega koos uurida;

  - kõike, mida lapsed suudavad teha, peavad nad ka saama teha, ja võib-olla on noorematel koolilastel nende erksa uudishimu ja lapseliku avatuse poolest isegi teatavad eelised selliseks pere-teemaliseks  uurimistöös - võrreldes veidi vanemate õpilastega, kelle huvid veavad neid kodust välja.

  Õnneks on laste kodu-uurimisliikumine mitmes koolis kujunenud juba omaette koolisiseste konverentside vääriliseks.

  Seda, et uurimine on laste jaoks huvitav ja paras töö, kinnitasid juhendavad õpetajad: Jüri Gümnaasiumi Margit Rohusaar väitis, et lapsed ise ei pea seda tööd raskeks. See on põnev, sest saab oma pere kohta rohkem teada. Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja Grete Pihl tõi esile, et kodu-uurimine ja oma pereliikmete lugude kirjapanek aitab lastel paremini sisse elada 5. klassis algavasse ajalookursusesse. Mitmel pool on õpetajad osanud kodu-uurimistöö koostamist ladusalt ühendada tunniplaaniliste ainetega - kas on valikaineks kodulugu, või siis juhendatakse töö osade koostamist eesti keele, inimeseõpetuse jm ainetundide tegevustes.

  Korraldajatele soovin palju jõudu ja julgust järgmistel aastatel kasvavat töökoormat huvitatud osapooltega jagada. Kindlasti tuleb mõelda nende tööde avaldamisele, kuna kirjutatu tähendus on ajas avarduv.