Düsleksiapäevad

Teadvustamaks lugemis- ja kirjutamishäirete olemasolu ning avaldumist erinevas vanuses Eesti inimestel, toimub vastavalt võimalustele igal aastal oktoobris ülemaailmse düsleksiakuu (-nädala) raames Tallinna Keskraamatukogus Düsleksia teabepäev. Teabepäeva eesmärgiks on teadvustada lugemis-kirjutamisraskuste olemust nii õpetajate kui lapsevanemate hulgas ning tutvuda võimalustega nende raskuste ületamiseks.

Traditsioon

Düsleksiapäeva traditsiooni alguseks võib tinglikult lugeda rahvusvahelise konverentsi toimumist 22. oktoobril 2014 Tallinna Ülikoolis, mille korraldasid Eesti Lugemisühing ja Tallinna Ülikool LLP Grundtvig projekti "Empowering Parents for Support Their Children with Dyslexia" raames, vt galeriid.
Konverents oli peaasjalikult suunatud lapsevanematele. Ettekannetega esinesid nii projektis osalenud maade düsleksiaorganisatsioonide esindajad (Läti, Itaalia, Tšehhi) kui ka Eesti teadlased ja praktikud. Peasinejaks oli Paula Salmi, PhD, Soome Niilo Mäki Instituudist ettekandega "Düsleksia perekondlik risk, nõuanded vanematele".

 

2021 - Teemaks täiskasvanud inimeste düsleksia. Kui laste puhul on düsleksia märke võimalik märgata juba lasteaiaeas, siis täiskasvanud on tihti õppinud oma düsleksiaga elama ja düsleksia tunnuseid (aeglane lugemiskiirus, sagedased kirjavead, raskused võõrkeelte õppimisel jne) varjama.

 

2020 - ei toimunud

 

2019 - Kuidas aru saada, et lapsel on düsleksia? Laps loeb aeglaselt ja konarlikult, vahetab ära tähti, silpe ja ridu, teeb lugemisel palju vigu ega saa loetust aru. Ta viivitab lugemise alustamisega ja otsib asendustegevusi, sest talle ei meeldi lugeda. See kõik võib viidata lugemis- ja kirjutamisraskustele.

 

2018 - Käsitleti lugemis- ja kirjutamisraskusi eri vaatenurkade alt:  logopeedi, psühholoogi ja lapsevanema pilgu läbi

 

2017 - ei toimunud

 

2016 - Räägiti lapsevanematele düsleksiast ja abivõimalustest laiemalt

 

2015 - ei toimunud

 

2014 -  Konverents "Düsleksiaga laste vanemate toetamine" (loe ka kajastust Õpetajate Lehest )