Tallinna Ülikooli üliõpilaste ELU on tulvil häid pildiraamatuid

ELU-projekti Pildiraamatute võlujõud meediakajastus

Berit Berg, ELU-projektis osaleja, TLÜ üliõpilane

Tallinna Ülikooli õppeaine

 
Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) toob igal semestril kokku sajad erinevate erialade üliõpilased ja õppejõud. Eesmärk on leida loovaid ja interdistsiplinaarseid lahendusi mitmesugustele probleemidele ning arendada koostööoskusi.
2021. aasta sügisel nägi ilmavalgust ELU projekt ,,Pildiraamatu võlujõud”, mida juhendasid õppejõud Kadi Lukanenok ja Mare Müürsepp.
Projekti eesmärk oli võimaldada üliõpilastel omandada ja harjutada pildi- ja juturaamatute ettelugemise oskust eakohase arenguga ja erivajadusega lastele 3MR metoodika järgi, vt www.readingmagic.eu.
 
3MR metoodika põhisuundadeks on raamatute tutvustamine lastele võimalikult varases eas, oluline on ühise lugemisnaudingu loomine, lapse kaasamine ning tegutsemisvabadus teoste valimisel ja lugemise ajal ning täiskasvanu kaasaminek lapse fantaasia ja tempoga.
 
Projektis osalejatele avanes ka võimalus luua algupärane ettelugemiseks sobiv pildiraamat. Projektis osales 12 üliõpilast mitmesugustelt erialadelt: viis alushariduse pedagoogikast, kaks kutse- ja üks eripedagoogika erialalt, kaks haridustehnoloogia suunalt, üks kirjandusteadusest ning üks integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia valdkonnast.
Projektis osalenud tutvusid 3MR metoodilise materjaliga ning kuulasid ettekandeid projekti loojatelt-maaletoojatelt Anneli Laamannilt ja Liina Velnerilt.
Külastati Eesti Lastekirjanduse Keskust, tutvuti uute pildiraamatutega ning õpiti tundma pildiraamatut kui fenomeni. Eesti Kunstiakadeemias tutvustas oma loomingut ja pidas raamatuillustratsiooni teemalise ettekande illustraator Anne Pikkov.
Lisaks said üliõpilased rakendada oma loovust ja proovida kätt pildiraamatute valmistamisel. Kohtumistele järgnes uute teadmiste innustunud rakendamine praktikasse: koolieelsetes lasteasutustes töötavad üliõpilased asusid pildiraamatuid ette lugema oma rühmade lastele. Valik lugemistegevustest filmiti ning valminud videosid analüüsiti ühiselt.
Üks kutsepedagoogika üliõpilane katsetas pildiraamatute ettelugemist vaimupuudega täiskasvanutele. Kirjandusteaduste üliõpilane koordineeris rühmakaaslaste poolt etteloetud pildiraamatutest nimekirja loomist. Nimekirjas on ära toodud ette loetud raamatu pealkiri, autor, illustraator, kuulaja soovituslik vanus, teostes esinevad teemad ja märksõnad ning on märgitud ära nii ettelugejate kui laste lemmikud.
Projekti raames valmis vaikne raamat ehk sõnadeta kahepoolselt loetav pildiraamat ,,Hirmul on…”, mille autorid on Silja Miks ja Sofia Senichenkova (nüüd Strömberg). Vaikne ehk tekstita pildiraamat võimaldab ,,lugejal” jutustada piltide toel lapsele, lähtudes lapse vanusest ja omandatud sõnavarast. Samuti annab vaikiv pildiraamat võimaluse lastele oma loovust rakendada ning arendab lapse jutustamisoskust ning sidusa kõne loomet.
Kahepoolselt loetav raamat jutustab lugu kahe tegelase - ühe poisi ja ühe kassipoja - vaatevinklist. Lugu algab ühelt poolt ja jääb keskel pidama. Seejärel tuleb raamat sulgeda, keerata teistpidi ning avada tagakaas. Lugu jätkub hoopis raamatu lõpust ja liigub leht-lehelt keskele tagasi, kus selgub lõpplahendus.
Projektis osalejad arvavad, et saadud teadmised tulevad kasuks igapäevatöös lastega ja nii mõneski lasteaiarühmas kujunes harjumuseks igapäevane uneajaväline lugemine. Teadvustati pildiraamatute kirevat valikut ja illustraatori rolli, õpiti leidma kvaliteetseid raamatuid ettelugemiseks ning harjutati teadlikku lugemishetkes olemist ja selle nautimist.
 
Kõigile, kel huvi raamatute ettelugemise vastu, soovivad ELU-projektis Pildiraamatu võlujõud osalenud üliõpilased julget pealehakkamist ning rohket rõõmu lastega koos lugemisest.