Lugemisraskus (düsleksia) nooruki- ja täiskasvanueas

See on koolitus Sulle, aineõpetaja, tugitöötaja, lapsevanem, täiskasvanute õpetaja, koolitaja, mentor!

Kõigile neile, kes puutuvad kokku III ja IV kooliastme ning vanemate lugemisraskusega õppijatega

Õppekava

Eesmärk täiendada õpetajate teadmisi ja oskusi lugemisraskuse ilmnemisest nooruki- ja täiskasvanueas.

Õpiväljundid.

Koolitusel osalenu teab:

• lugemisraskuse tunnuseid, oskab märgata õpilase lugemisraskust

• võtteid lugemise õpetamiseks ja toetamiseks

• väärtustab individuaalset lähenemist ja õppetöö kohandamist lugemisraskusega õpilasele sobivaks

Õppe sisu:

1. Lugemisraskuse olemus ja põhjused

2. Lugemisraskuste mõju õppimisele

3. Õppetöö kohandamise võimalused töös lugemisraskusega õpilastega.

 

Õppemeetodid: Koolitusel kombineeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid. Kasutusel on miniloengud, arutelud, kogemuste
vahetus.
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi, millest 3 tundi auditoorset ja 1 iseseisvat tööd
Õppekeskkond ja -vahendid: Õpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides. 

Õppematerjalid on koostanud Kadi Lukanenok

Õppe lõpetamise tingimused

  • Aktiivne osalemine ja kaasamõtlemine

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend neile, kes osalenud auditoorses töös vähemalt 80%

Koolitaja Kadi Lukanenok  on Tallinna Ülikooli õppejõud, eripedagoogide koolitaja, düsleksia-alaste projektide juht ja õppevara autor.

Õppekava kinnitamise aeg: 2023