2020. a koolitused

Koolituse teema "Kirjaoskuse arengut toetav keskkond lasteaias, mängud ja digivahendid"
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad ja -töötajad
Koht ja aeg: Rakke Lasteaed 2. 09, kl 10.00 - 12.15
Koeru Lasteaed 2. 09, kl 13.00 - 15-15
Tartu Eralasteaed TERAKE 8. 09 kl 13.00 - 15-15
Koolitaja Maria Jürimäe

Koolituse teema „Kõnepuuded, kõne arendamine koolieelses eas“
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad ja -töötajad
Koht ja aeg: Tallinna Komeedi LA 23.10.2020
Koolitaja Kadi Lukanenok

Koolituse teema „Lugemisraskuse risk, võtted tööks riskirühma lastega“
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad ja -töötajad
Koht ja aeg: Tallinna Komeedi LA 27.10.2020
Koolitaja Kadi Lukanenok

Koolituse teema „Lugemisraskus“
Sihtgrupp: Õpetajad
Koht ja aeg: Tartu Decartes`i Kool 13.11.2020
Koolitaja Kadi Lukanenok

Koolituse teema „Lõbusalt lahedaks lugejaks“
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad ja -töötajad
Koht ja aeg: LASTEAED KIVIKE 9.10 kell 13 – 16
Koolitaja Kaja Kivisikk

Koolituse teema „Lapse kõne-eelne kommunikatsioon esimeste sõnadeni, sõnadest lauseteni.“
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, lapsevanemad, kõik väikelastega töötavad spetsialistid
Koht ja aeg: Tarvastu Lasteaed. 14.10 kell 16.30-18.45
Koolitaja Saima Salomon

Koolituse teema „Projektiõpe integreeritud tegevuse läbiviimisel lasteaias. Igaüks teeb omamoodi kunsti“
Sihtgrupp lasteaiaõpetajad ja –töötajad
Koht ja aeg: Kostivere Lasteaed, 28.09 kell 12.30-14.45
Koolitaja Jaanika Monroc

Koolituse teema „Lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine, lugemismängud“
Sihtgrupp: Tallinna Mudila Lasteaed, 16.09, kl 12.30-14.45
Koht ja aeg: lasteaiaõpetajad ja –töötajad
Koolitaja Anneli Laamann

Koolituse teema „Jutuvestmine ja sellega seotud tegevused lasteaias“
Sihtgrupp: Tabasalu Teelahkme Lasteaed, 09.10, kell 10.00-15.00
Koht ja aeg: lasteaiaõpetajad ja –töötajad
Koolitaja Piret Kukk

Koolituse teema „Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas! Esimesed sammud Lugemispesa loomisel“
Sihtgrupp lasteaiaõpetajad ja –töötajad
Koht ja aeg: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Keskväljak 1-301, Jõhvi. 25.09, kl 11.00-16.30.
Palamuse lasteaed Nukitsamees, Pähklimäe 1, Palamuse, Jõgevamaa 28.12, kell 10.00-15.15
Põltsamaa Lasteaed Mari ja Tõrukese lasteaiaõpetajad ja –töötajad, Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Pärna 3, 08.12, kell 13.30-17.30
Koolitajad Piret Kukk, Jelena Sepp

Koolituse teema „Lugemisraskuse risk, võtted tööks riskirühma lastega“
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad ja -töötajad
Koht ja aeg: Tallinna Komeedi Lasteaed 27.11.2020
Koolitaja Kadi Lukanenok