Kutse koolitusele

Jaanuarikuus alustab Tallinna Ülikool täiendkoolitusega "Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi „Me loeme“ rakendamine klassis". Tegemist on tõenduspõhise sekkumisprogrammiga, mille käigus õpetajad rakendavad oma tundides meetodeid, mis toetavad laste ennastjuhtiva õppimise ja lugemisstrateegiate kasutamise oskusi.

Koolitust viivad läbi kogenud professionaalid ja praktikud Piret Soodla, PhD, Kristi Jakobson, MA ja Maris Juhkam, MA.

Kui töötad koolis klassiõpetaja, eripedagoogi, logopeedi või õpiabiõpetajana, vajad oma õpilaste lugemisoskuse arendamiseks uusi ideid ja soovid oma kogemusi jagada kolleegidega, tule osalema! Link koolitusele ja registreerumisele: https://www.tlu.ee/.../loetu-moistmise-ja-ennastjuhtiva...

Programm "Me loeme" on sobilik kasutamiseks ka töös lugemisraskusega lastega. Kõik koolitajad on kogemustega eripedagoogid.