Page 4 - Õpsik nr 5 - JUUNI 2013
P. 4

2 4    Juuni 2013
        HEA RAAMAT 2012                                     Algab võistlus TEADUSRAAMAT ANNAB TEADA.

        Juba mitu aastat on Lastekaitseliit korraldanud Hea Raamatu valimist, et leida uuest lugemisvarast see
        kõige parem osa, mida kindlalt võib lastele soovitada. 2012. aastal tehti selline valik. Mis eesmärgil?
                                                    Et lapsed eakohast teaduskirjandust rohkem tundma õpiksid.
              Jaanus Vaiksoo. Supipotikarneval. Pildid Kaspar Jancis. Koolibri.     Milleks see?
              Jaanus Vaiksoo uues kogumikus "Supipotikarneval" on onu Heino naljaluuletuste kõr- Lastele on ilmunud küllaltki palju teaduslikku kirjandust (aimeraamatud), kuid
              val ka sootuks teistlaadi lugusid. Vaiksoo on luuletajana kogu aeg avardunud, ja seda  raamatukogude andmeil suunavad õpetajad laenutama eeskätt ilukirjandust.
              kogu tunnustati ka kultuurkapitali lastekirjanduse aastaauhinnaga.     Koolide soovitusnimestikud sisaldavad harva teaduskirjandust. PISA jm luge-
                                                    misuurimuste analüüs toob esile, et lugemisena mõistetakse koolis tihti kitsalt
                                                    juturaamatute ehk ilukirjanduse lugemist, kuid oskus töötada teaduskirjanduse-
                                                    ga (skeemid, indeksid jm visualiseerivad elemendid, töö mõistetega) jääb taha-
                                                    plaanile.
                                                    Võistlusega levitatakse häid ideid, kuidas lapsi teadusraamatute juurde viia ja
              Kätlin Kaldmaa. Lugu Keegi Eikellegitütre isast. Pildid Marge.Nelk. Ajakirjade  kuidas õpetada nendega töötama
              kirjastus.                                 Keda kaasata?
              Jutt on tüdrukust, kes kasvab emaga ja on isast ainult kuulnud. Ta läheb oma isa otsima.  Lasteaialapsi ja põhikooli õpilasi.
              Imelisi maastikke pidi jõuame haldjate, ravitsejate, libahuntide ja muude juurde, kellel  Mida tuleb teha?
              igaühel on rääkida oma lugu otsitavast isast. Need on kangelaslood, isa on lohetapja ja
              huntmehe taltsutaja, hirmu peletaja ja surnust üles ärkaja. Kes ta päriselt on? Aga kes  1) Minna oma lastega/õpilastega raamatukogus riiuli juurde, kus on raamatud
              seda teab? Autor jätab lugejale vabaduse kujutleda, arutleda ja igatseda. Raamat on  loomadest, taimedest, tervishoiust, ajaloost, kosmosest, kunstist ja muudest
                                                    uurimisvaldkondadest.
              kujundatud ja trükitud üsna noort lugejat arvestades, ja see on kindlasti selline raamat,  2)  Leida koos raamatuid, mis on lastele huvitavad ja millest nad toredaid tead-
              mille lugemise vältel kasvatakse suuremaks.                misi saavad.
                                                    3)  Lugeda ja vaadata koos neid raamatuid, arutleda nende üle ja mõelda: millist
              Aino Pervik. Klabautermanni mure. Pildid Regina Lukk-Toompere. Tänapäev.  peame kõige toredamaks? Millist soovitame teistelegi lastele?
                                                    4)  Õhutada lapsi vormistama oma raamatusoovitus PLAKATI, VIDEO, SLAIDIESIT-
              Aino Perviku lood on tihti olnud julge teemavalikuga. Algul tundub, et tegelased on  LUSE, ANIMATSIOONI või muu visuaalse esitlusena.
              õige vigurlikud, kotermann ja tema pere, siis aga saame aru, et lugu ise on väga tõsine.  5)  Mistahes vormis esitlus ka poleks, varustada see kindlasti raamatu ilmumis-
              Tallinna sadamas seisab laev, mille trümmis on vangis 16 hiina last. Nad on vanema- andmetega.
              telt röövitud, et neid välismaale maha müüa. Kummalised tegelased korraldavad Hiina  6)  Nii kollektiivseid kui ka individuaalseid võistlustöid ootame 1. veebruariks
              saatkonna abil päästeoperatsiooni. Põnev ja südamlik lugu.         2014.
                                                    Ja mis siis saab?
                                                    Töid hindavad vastava valdkonna erialateadlased ja lastekirjanduse asjatundjad.
                                                    Töid eksponeeritakse Eesti Lugemisühingu kodulehel ja lugemisühingu ürituste-
              Piret Raud. Natuke napakad lood. Pildid Piret Raud. Tänapäev.       ga seotud näitusepindadel.
              Aeg-ajalt tuleb midagi tuttavat ette. Siin on Luiskaja Liisa, kes valetab nii, et suu läheb  Parematele auhinnad. Kõikidele võimalus ennast ja oma huvisid ja oskusi esitleda.
              suitsema. Kampsun kallistab. Kõhn poiss kasvab suve jooksul maaõhu käes nii suureks,  Täpsem selgitus tuleb sügiseks Eesti Lugemisühingu kodulehele
              et kui ema talle järele tuleb, leiab eest suure jala, mida kallistada. Poiss ise kõrgub vaat  www.lugemisyhing.ee
              et pilvini. Need on lühikesed, heas tempos lood, kus nalja on tehtud just nii palju, et
              rohkem enam ei saa. Hageri poiss Meelis ütleb nii: Seda raamatut on mõnus käes hoida.
              Lugesin kiiresti läbi. Mulle meeldis kõige rohkem telefoniga lugu. See raamat innustab ka
              ennast lugusid kirjutama. Nii et soovitan kõigil seda raamatut lugeda.     SUURE AABITSAPÄEVA eelteade

                                                       aeg: 2014 aasta 16. mail kutsutakse kõiki huvilisi kokku
              Kate DiCamillo. Mustkunstniku elevant. Pildid Yoko Tanaka. Draakon & Kuu.          AABITSAPÄEVALE.
              Kaunis ja romantiline muinasjutt räägib vennast ja õest, kes on lahus kasvanud, kuid
              saavad siiski kokku. Raamat on kirjutatud ja trükis esitatud sellise selgusega, et on ka  Meenutame, et eelmine aabitsapäev oli 13. mail 2005.
              üsna noorele lugejale jälgitav, näiteks 8-10-aastasele. Ja samas ei ole lugu lihtne. Kõik  koht: Salme1a aula Tartus
                                                             pealkirjaks: AB PÄEV
              toimub tinglikus paigas tinglikul ajal ja algab kuulutusest, mis ütleb, et ühe rahaühiku
              eest saavad vastuse kõige sügavamad ja keerukamad küsimused, mida inimese mõis- sihtrühm: ootame kõiki, kes tunnevad, et tahaksid ja saaksid toetada
              tus või süda küsida suudavad. Mis küsimused need aga on, mida küsib SÜDA? Seda  laste lugemisoskuse arenemist ja lugemisharjumuse kujunemist
              peab kindlasti ise lugema. "Mustkunstniku elevant" sai ka selle aasta Paabeli Torni
              tõlkepreemia, kuna Elise Nikonov on loo pannud kaunisse ja selgesse eesti keelde. kutsume õpetajaid/eripedagooge/logopeede üles

                                                       •  jagama positiivseid edulugusid
                                                       •  tutvustama põnevaid õppematerjale
              Kadri Hinrikus. Et head haldjad sind hoiaksid. Pildid Anu Kalm. Tammerraamat.   •  hoiatama mõnede eksisammude eest.
              Kaksikud on jäänud ilma emata. Meri-Liis Kivila, ema ja raamatukoguhoidja, ütleb
              selle teose kohta nii:                           anname võimaluse
                                                       •  kirjastustele - tutvustada oma väljaandeid algajatele lugeja-

              Tõesti hea raamat. Siiras lugu paneb kaasa elama ja tundma... Kahe õhtuga lugesin raa-     tele
              matu lastele unejutuks ette ... Vahel on vanemal pojal lugemise ajal kõrvaltegevus (näi-   •  teadlastele - tutvustada uuringuid lugemisoskuse
              teks vaatab lego kataloogi vms), kuid seda raamatut lugedes pani ta kataloogi kiirelt käest     arendamise kohta Eestis ja maailmas
              ja jäi süvenenult kuulama. Ta on ise ka 2. klassi poiss ja samavanuste laste tegevus pakub   •  digitegelastele - tutvustada digimaailma võimalusi laste
              ikka huvi...                                     lugema õpetamisel
              Tahan veel lisada, et selle raamatu mõju on pikaajalisem... Eks meie perestki on läbi  arutame selle üle,
              käinud teemad, et teistel lastel on rohkem mänguasju ja rohkem taskuraha jms. Kuid   •  kuidas lapsi raamatu juurde suunata
              on ju palju lapsi, kellel ei ole isa või ema, ja peresid, kes elavad puuduses. Läbi loetud   •  missuguseid aabitsaid ja teisi lugema õppimise raamatuid
              raamatu tajusid meie lapsed, et neil on tegelikult kõik oluline olemas.        alustuseks kasutada
                                                       •  miks mõned raamatud ei sobi algajale lugejale ja miks
                                                         mõned sobivad
              Kristi Kangilaski. Päike läheb puhkusele. Pildid Kristi Kangilaski. Päike ja Pilv.
              Siin on kunstnik ise ka teksti autor ja seega moodustab sõna pildiga terviku. Tore, et  Ootame TÖÖTUBADE JA ETTEKANNETE ettepanekuid 30. septembriks 2013.
                                                    Palume ettepanekus märkida ettekande või töötoa pealkiri, kõneleja või töötoa
              mudilasraamatusse jõuab kaugem-kõrgem teema, nimelt Päikese toime meie kõigi  korraldaja nimi ja asutus ning kuni 100 sõna ulatuses kirjeldada, mida ja kuidas
              elule. Päike tahab taevas liikumisest puhata – ja mis siis võiks juhtuda? Hageri poiss  tahetakse teha (sh milliseid vahendeid kasutada).
              Romet on öelnud: "ee on õpetlik raamat. Mulle meeldis, et kiri oli erineva suurusega. Hea  Ettepanekud saata aadressil kaja.kivisikk@gmail.com
              lugeda, ilusad pildid. Põnev koos sõbraga lugemiseks.
              Tim Bowley. Amelia soovib koera. Pildid André Neves. Draakon & Kuu.
              Pildiraamat igipõlisel teemal – kuidas saada endale koera? Selle raamatu pildid ava- Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab klassi- ja lasteaiaõpetajatele
                                                    suveseminari
              rdavad lapse ettekujutust raamatukunstist. Vanalinna Hariduskolleegiumi lapsed on
              leidnud: selle teose sisu ja kujundus ergutavad filosoofilist mõtlemist.   "Tervis tuleb tegutsedes" 14.-15. augustil 2013. a
                                                    Roosta Puhkekeskuses.
                                                    Suvepäevade maksumus on liidu liikmetele 40 € ja mitteliikmetele 65 €.
                                                    Registreerimine 7. juunini. Tutvu päevakavaga ning registreeru http://
                                                    klassiopetaja.blogspot.com/
              Tiia Mets. Vahva Toomas: Vana Toomase legend. Pildid Tiia Mets. Päike ja Pilv. Osalustasu maksmine või garantiikirja esitamine (digitaalselt allkirjasta-
              Kunstnik Tiia Mets annab lihtsas keeles edasi loo Toomast, kes juba noorena sai tubliks  tult) 17. juunini.
              töö- ja sõjameheks. Toomas sai Tallinna päästjaks Liivi sõjas. Tiia Mets on eri mater- Garantiikirja esitanutele väljastatakse arve pärast koolitust.
              jalidest – tekstiil, paber ja muu – koostanud kompositsioonid, millesuguseid võiksid  Äraütlemised/loobumised teatada hiljemalt 1.augustiks. Hilisemaid
              lapsed ka ise teha. Need kunstiteosed trükitud raamatupiltidena. VHK lapsed: kaunilt  äraütlemisi ei arvestata, soovitav leida asendaja.
              kujundatud vajalik lugu, et mõista keskaegse Tallinna eluolu.       Suveseminar toimub programmi „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALI-
                                                    FIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ raames.
                                                    Kohtumiseni augustis Roosta Puhkekeskuses,
                                                    EKÕL juhatus
              Ilmar Tomusk. Kolmanda A kriminalistid. Pildid Hillar Mets. Tammerraamat.
              Selle raamatuga on Ilmar Tomusk alustanud põnevusjuttude sarja. Südid koolilapsed  TOIMETUS
              ajavad taga kultuuriväärtuse varast ja nende seiklus viib neid Soome Turu linna.
                                                     Vastutav toimetaja: Mare Müürsepp Tallinna Ülikool
                                                     Keeletoimetaja: Anne Uusen Narva mnt 25 Tallinn 10120
                                                                  opsik@tlu.ee
   1   2   3   4