Väikeste kodu-uurijate konkursitööde arv tõusis 97ni

Väikeste kodu-uurijate konkurss on taas rahvusvaheline. Lisaks Eestimaalt saadetud võistlustöödele jõudsid korraldajateni veel 26 õpilase uurimused perede kuulamis- ja vaatamisharjumustest.
Õpetaja Larissa Aksinovichi juhendatud tööde autorid õpivad kaheksas Soome koolis.
Hindajad on põneva väljakutse ees, sest lisandunud uurimistööd on kõik venekeelsed.