Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Raamatud kirjaoskuse uurijale ja õpetajale
Mängud jm. õppevahendid
Videod ja salvestised
Lugemiselamus
Ajakirjandus
Lugemispesa arendus
Konverentside materjalid
Konverents Kirjaoskuse mitu nägu 14.06.2019 Tartus

Konverents Kirjaoskuse mitu nägu 14.06.2019 Tartus

Print

Päevakava

Making the Most of the Magic of the reading

Täiskasvanu roll lapse kirjaoskuse toetamisel

Igal sõnal on tähendus

Luge˽mis+kergus

Silbid ja rahu

Õppeprogramm "Me loeme" - õpilaste lugemispädevuse arengu toetamine õpetaja ja eripedagoogi koostöös.

Keelesäutsud

Universaalne disain õppimisel – milleks see hea on ja kuidas seda teha?
 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt