Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Koolitused
Täiendkoolituse õppekorralduse üldised alused
Õppekavad
Koolitajad
Tellitavad koolitused
Tagasiside
Arhiiv
Emakeelepäev 2016
Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu”
Kiri "Kevadele"
Esseekonkurss „Pilt ja sõna“ 2011
Tallinn loeb lugemispesas
Rahvusvaheline konverents „Pilt ja Tekst“ 2011
Hea lasteraamatu valimine
Loeme südamest: Eesti Lugemisühing 20
Kreutzwaldi muinasjuttude koolitusest

Õppekavad

Print

KUI LUGEMA ÕPPIMINE LÄHEB RASKELT

LUGEMISOSKUSE KUJUNEMINE, LUGEMISRASKUSE RISK

LOE, MÄNGI, VÕIDA

JUTUVESTMINE JA SELLEGA SEOTUD TEGEVUSED LASTEAIAS

KIRJAOSKUSE ARENG JA SEDA TOETAV ÕPPEKESKKOND

KIRJAOSKUSE ARENG JA SEDA TOETAV ÕPPEKESKKOND KODUS

KIRJAOSKUSE ARENGU TAGASISIDESTAMINE LÄHTUDES ÕPPIMIST TOETAVA HINDAMISE PÕHIMÕTETEST

LUGEMISPESA – LASTE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEST EEL-JA ALGKOOLIEAS. LUGEMISHUVI TOETAV ÕPIKESKKOND.

MÄNGUD, MIS TOETAVAD LUGEMA ÕPPIMIST

VÕTTED TÖÖKS LUGEMISRASKUSEGA VÕI SELLE RISKIGA LASTEGA KOOLIEELSES EAS VÕI LASTEAIAS

PRAKTILISED TEGEVUSED LUGEMISPESAS

LUGEMIS- JA KIRJUTAMISRASKUSTEST LAPSEVANAMATELE

НАЗВАНИЕ КУРСА: ЧТЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ!

TEGEVUSED, MIS TOETAVAD LUGEJA ARENGUT

Pildiraamat õppe- ja kasvatustegevuse toetajana koolieelses eas. „Raamat kui sõber ja abimees“

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt