Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Liikmed
Juhatus
Nõukoda
Koostööpartnerid
Osakonnad
Õppekirjanduse osakond
Düsleksia osakond

Düsleksia osakond

Print

Eesti Lugemisühingu dsleksia osakond on asutatud 6. märtsil 2004.aastal, kuulub Eesti Lugemisühingu koosseisu ja osakonna tegevus vastab Eesti Lugemisühingu põhikirjale.

 I Düsleksia osakonna eesmärgid:
1. Edendada ja levitada düsleksia alaseid teadmisi Eestis.
2. Kaasata düsleksiaga lapsi, nende vanemaid ning täiskasvanuid aktiivselt osalema oma oskuste parendamisel.
3. Kaasata erinevaid ühiskonnagruppe: valitsus- ja valitsusväliseid organeid ja organisatsioone, mitmesuguste erialade ja huvigruppide esindajaid, et aidata luua Eestis düsleksia-sõbralikku keskkonda.
4. Osaleda, algatada ja toetada düsleksia alaseid uuringuid, vastavate uurimis- ja õppematerjalide väljatöötamist, kirjanduse levitamist. Osaleda ja algatada vastavaid projekte.
5. Teha koostööd Eesti ja teiste maade vastavate organisatsioonidega.

Düsleskia osakonna põhikiri

 

II Düsleksia osakonna projektid ja tegevused:
1. Projekt Lugemismängud koostöös Kirjastusega Koolibri
2. osaleda projektidega eestikeelsete düsleksiamaterjalide tõlkimisel
3. korraldada Eesti Lugemisühingu aastakonverentsidel Erilise õppija töötuba. Kaasata töötoa esinejate hulka kolleege välismaalt ja Eestist.

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt