Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Koolitused
Emakeelepäev 2016
Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu”
Kiri "Kevadele"
Esseekonkurss „Pilt ja sõna“ 2011
Tallinn loeb lugemispesas
Rahvusvaheline konverents „Pilt ja Tekst“ 2011
Hea lasteraamatu valimine
Loeme südamest: Eesti Lugemisühing 20
Kreutzwaldi muinasjuttude koolitusest

Emakeelepäev 2016

Print

Emakeelepäev Sipsikuga Räpina Lastead Vikerkaares..

Igal aastal tähistame emakeelepäeva ühiselt kogu lasteaiaperega. Õppeaasta tegelaskuju meie lasteaias on Sipsik. Esimesel septembril lubas Anu Sipsikule valmistada emakeelepäevaks aabitsa. Selleks palus ta appi lasteaialapsi ja õpetajaid. Sipsikul oli selle üle väga hea meel. Sellest saab meie maja rändaabits, mis külastab kõiki lugemispesasid.

 Kaunis eesti keeles esitasid luuletusi  lapsed, kes osalesid Põlvamaa XII luulepäeval.

Emakeelepäev lõppes Sipsikute rühma laste etendusega "Kaksteist kuud"

Milvi  Kivisaar, Räpina Lasteaed Vikerkaar, vanemõpetaja

Emakeelepäev Pae Gümnaasiumis

Tallinna Pae Gümnaasiumis tähistati emakeelepäeva alates 4. klassist. Kooli siseinfo tutvustas teleekraanil  emakeelepäeva sünnilugu ja esitleti ka Aabitsakuke ( Kadrinas) saamislugu.
8.-10.klassides tehti test K.J.Petersoni eluloo kohta.
Raadiosaate teksti emakeelepäeva kohta esitas 10.klassi õpilane V.Potšinok eesti keeles. Teksti koostasid 10 B klassi õpilased V.Podšininok. E. Rosbergs, M. D˛ekalo.
Õpilasomavalitsus korraldas ilusama eesti-, vene- ja ingliskeelse sõna võistluse.
 

Emakeelepäev Paide Ühisgümnaasiumis

Paide Ühisgümnaasiumi 3.a klassi lapsed tähistasid emakeelepäeva luuletusega "Sõida tasa üle silla". Esmalt toimus luuletuse peast ettelugemine klassikaaslastele.  Esitamis - ja esinemisoskust hinnati aplausi tugevusega. 

Edasi toimus konkursi "Kaunis käekiri 2016" võitjate väljakuulutamine. Eraldi arvestus toimus nii poiste kui ka tüdrukute vahel .  

 Paide Ühisgümnaasiumi 4. a klassi õpilased esitasid koolikaaslastele ja lapsevanematele näidendi "Tuhkatriinu".

Emakeelepäev Veskitamme lasteaias

Emakeelepäeva tähistati Veskitammi lasteaias traditsioonilise luulekonkursiga. Kõikidest Saue valla lasteaedade rühmadest valisid õpetajad mõned toredad luuletuste esitajad ja tuldi kokku Veskitammi Lasteaeda, et koos neid luuletusi ja etlemist nautida. Luuletused olid lastele valinud ja selgeks õpetanud lapsevanemad. Sel korral juhtus, et ka lapsevanem ise oma lapsele luuletuse kirjutas.  Kõik lapsed ja juhendajad said tänatud raamatutega. 

 

Emakeelepäev Lasteaias Vikerkaar

Keila Lasteaed Vikerkaar tähistas emakeelepäeva traditsioonilise luulehommikuga. Selle aasta teemaks oli "Lõbusad luuletused". Iga lapse pere oli eelnevalt otsinud ja lapsele selgeks õpetanud luuletuse, kirjutanud selle A4 paberile ning illustreerinud. Lehtedest köitsid rühmad luuleraamatud, mis lähevad lasteaeda näitusele. Lapsed said luuletusi lugeda rühmades ja paar last igast rühmast saalis teistele lastele ja külalistele. Lapsi oli tervitamas ka lasteaia lugemispesa maskott Jutulind.

Emakeelepäev Pirita Majandusgümnaasiumis.

Meie saime emakeelepäeva puhul kohtuda 2015. aastal paremaks peetud raamatute autoritega - Aino Pervik, Kertu Sillaste, Piret Raud. Kohtumine leidis aset Eesti Lastekirjanduse Keskuses

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt