Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Väikesed kodu-uurijad
Lugemismängud
Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"
3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt
Rahvusvahelised
Lõpetatud projektid
Sul raamat sõbraks on alati
More PAL
Kool, kus lugemine loeb
Füübits
Lugema õppimine
Lugeda on mõnus
Teadusraamat annab teada
Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele
Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes
Lugemispesa
Euroopa pildiraamatute kollektsioon EPBC
LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

Lõpetatud projektid

Print

Eesti Lugemisühingu projektid 2015. aastal

1.  LUGEMISPESA KOOLITUSED

2015 aastal tähistab Eesti Lugemisühing projekti Lugemispesa 10 aastapäeva. Lugemispesa projekt algsel kujul enam ei toimi, kuid oleme jätkanud koolitustega  „Lugemispesa kui mõtteviis: lugemine on põnev, loov ja lapsekeskne”.

Sellel aastal pakume lugemispesa koolitusi tasuta: vene ja eesti keeles ja lasteaedade ja koolide õpetajatele.

Koolitused toimuvad ajavahemikus märts-mai. Lisainfo veebruaris.

Koolitusinfot veel: http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=407.

Projekti juhib Maili Liinev

 

  1. LUGEDA ON MÕNUS 

2014/2015.õppeaasta on projekti „Lugeda on mõnus“ 15. tegevusaasta.

Avakohtumine toimub Laagri koolis 21. novembril 2014.

Plaanidekohaselt minnakse jaanuaris või veebruaris ühiselt teatrisse ning tehakse kevadisel lõpupeol kokkuvõtteid.

Projektil on oma kodulehekülg: http://www.lom.edu.ee/ ning alatest 2012 tegutsetakse Facebookis https://www.facebook.com/LUGEDAONMONUS

Projektis soovivad jätkata kõik senised osalejad, kuna selline projekt on kooskõlas kooli õppekavaga ning pakub kuulmispuuetega lastele võrdseid võimalusi töötamiseks koos tavakooli õpilastega Interneti vahendusel.

Projekti käigus toimub raamatupõhiste ülesannete täitmine Interneti vahendusel, mille kaudu arendatakse murdeealiste laste kirjaoskust ja analüüsivõimet, pakkudes konkreetseid ülesandeid arvuti ja Interneti kasutamiseks.

Lisaks koolitatakse juhendajaid ja korraldatakse 3 kohtumist õpilastele.

Projekti juhivad Hele Kriisa ja Anu Ratasep

 

  1. VÄIKESED KODU-UURIJAD

2014./15. õppeaastaks väljakuulututud teema on  „Käbi ei kuku kännust kaugele”. Juhendiga saab tutvuda Paide Ühisgümnaasiumi kodulehel http://paideyg.ee/

Väikeste kodu-uurijate tegevus on omanäoline paljude teiste õpilaskonkursside seas, väärtustades ja kajastades peretraditsioone, kodu, ühtekuuluvust  ja koos veedetud aega. 2010.aastal alguse saanud liikumine on haaranud tänaseks pea tuhat 3.-6.klassi õpilast  üle Eesti: Vastseliinast Jürini ja Aserist Kuressaareni. Kuna uurimusi võib teha kasvõi terve klassiga koos, on aastate jooksul uurimispisikuga nakatanute arvu raske välja tuua.

Kodu-uurimuslik tegevus toetab tihedalt väärtuskasvatust ja õpilaste sotsiaalset arengut, lõimib erinevaid õppeaineid.  Au sees hoitakse „selle miski“ säilimist – uurimused esitatakse käsitsi kirjutatuna.

Projekt lõppeb tänupäevaga 2015.a septembrikuus Paides.

Projekti juhivad Tiina Kivimäe ja Eve Krais

 

  1. SEMINAR „LUGEMISPROJEKTIDE SÜNNIPÄEVAPIDU”

Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu” korraldatakse 15. juunil Tallinnas. See on nelja ühingu projekti tegutsemisaastate tähistamine: projekt „Lugeda on mõnus” tähistab 15.tegevusaastat, „Lugemispesa” ja „Lugemismängud” 10. tegevusaastat ja „Väikesed kodu-uurijad” 5.tegevusaastat.

Seminarile on oodatud ühingu projektidega seotud inimesed, ühingu liikmed, kõik huvilised.

Päeva raames saadakse nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi: tutvustatakse lugemise juhtimist käsitlevaid uurimistöid, sõna saavad projektijuhid. Väärt kogemusi ja leidlikke võimalusi laste raamatuhuvi tõstmiseks jagatakse neljas töötoas.

Seminari ettevalmistusi juhib Sirje Torim.

 

5. PROJEKT FÜÜBITS

Projekti toetab Eesti Teadusagentuur.

Projekti eesmärk on töötada välja õppevahend, mis tutvustab algajale lugejale jõukohasel tasemel füüsikamõisteid. Materjal on mõeldud rikastama huviharidust ja vabalugemist.

Projekti käigus koostatakse aabitsa põhimõttel lihtsad lühitekstid, korraldatakse testlugemine laste ja täiskasvanute (lapsevanemad, õpetajad) hulgas, et koguda sihtgruppide hinnanguid ja ettepanekuid. Hinnangute ja ettepanekute analüüsi põhjal täiustatakse tekste ja luuakse vajalik saatematerjal.

2015 aasta alguseks ongi kätte jõudnud täiskasvanute hinnangute kogumise järk. Kõik, kes on asjast huvitatud, võivad ühendust võtta mare.muursepp@tlu.ee

Projekti juht Mare Müürsepp, tekstide autor füüsikadoktor Heli Lukner.

 

6. „ELINET”

Vt. ELINET brošüüri
ELINET on võrgustik, mis kaasab väga erinevaid Euroopa institutsioone, kes tegelevad lugemise ja kirjaoskusega - lugemisühingud, kõrgkoolid, haridusministeeriumid, uuringutega tegelevad organisatsioonid, kirjaoskuse arengut toetavad organisatsioonid jne - valitsusasutustest MTÜ-deni.
Loodud on üle-Euroopalise veebilehestik
http://www.eli-net.eu/, kus kajastatakse uuringutulemusi, parimaid ja paljutõtoavaid praktikaid jms. Vahe esimeste ja viimaste vahel on see, et parimad praktikat on uuringutulemuste abil kinnitust leidnud. Seetõttu on ELINET toetanud EstRA Lugemispesa projekti mõju-uuringuid 2014. aastal - Anneli Laamann uuris kirjaoskust toetavat keskkonda lasteaedades ja Helle Taks koolides.

ELINETI rahvusvaheline veebileht ootab kõikide liikmete uudiseid, fotosid, lugusid, videoid! Saatke need palun Mariale!

Projekti juhib Maria Jürimäe

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt