Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Liikmed
Juhatus
Nõukoda
Kaja Kivisikk
Anneli Laamann
Koostööpartnerid
Osakonnad

Kaja Kivisikk

Print

Töötan juba aastaid Tartu Descartes’i Koolis klassiõpetajana. Juba lapsepõlvest on minu lemmiktegevuseks lugemine. Seeõttu püüan ka oma tunde igal võimalikul juhul raamatute abil ilmestada.

Juhin juba 11. aastat Tartu linna Lugemispesade liikumist. Olen korraldanud hulgaliselt koolitusi nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Nende koolituste üheks märksõnaks võiks olla lugemisnauding – kus, mida ja kuidas teha, et laps õpiks raamatuid austama ja armastama. Pean enda austavaks ülesandeks korraldada linna Lugemispesade kokkutulekuid. „Pesanduse“ kõrvalt olen leidnud aega ka mitmete Eesti lugemisühingu Tartus toimunud konverentside korraldamiseks. Võimalusel löön kaasa ka Tallinnas toimuvate ürituste organiseerimises.

Eesti Lugemisühingu tegevused on mulle väga südamelähedased. Leian neist palju positiivset energiat, mida tahaksin meelsasti ka teistele edastada. Eelmisest sügisest löön kaasa Tartu LV Kultuuriosakonna poolt loodud UNESCO Kirjanduslinna tiitli taotlemise töörühma töös. Meie eesmärk on muu seas ka hõlbustada kooli- ja lasteaiaõpetajate tööd lugemiskultuuri edastajatena laste ja noorte seas. Plaanis on taaskäivitada vastavasisulised Lugemispesa koolitused ning jätkata populaarse Lugemispesade kokkutulekute sarjaga. Püüan olla ühenduslüliks Tartu ja Tallinna toredate ja ettevõtlike inimeste vahel.

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt