Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Väikesed kodu-uurijad
Lugemismängud
Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"
3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt
Rahvusvahelised
Lõpetatud projektid
Sul raamat sõbraks on alati
More PAL
Kool, kus lugemine loeb
Füübits
Lugema õppimine
Lugeda on mõnus
Teadusraamat annab teada
Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele
Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes
Lugemispesa
Euroopa pildiraamatute kollektsioon EPBC
LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

Füübits

Print

PROJEKT FÜÜBITS

Projekti toetab Eesti Teadusagentuur.

Projekti eesmärk on töötada välja õppevahend, mis tutvustab algajale lugejale jõukohasel tasemel füüsikamõisteid. Materjal on mõeldud rikastama huviharidust ja vabalugemist.

Projekti käigus koostatakse aabitsa põhimõttel lihtsad lühitekstid, korraldatakse testlugemine laste ja täiskasvanute (lapsevanemad, õpetajad) hulgas, et koguda sihtgruppide hinnanguid ja ettepanekuid. Hinnangute ja ettepanekute analüüsi põhjal täiustatakse tekste ja luuakse vajalik saatematerjal.

Projekti juht Mare Müürsepp, tekstide autor füüsikadoktor Heli Lukner.

Projekti tulemusel on valminud tekstikogu koos selle juurde käivate selgitustega. Katselugemisel olid käsikirjas ka pildid. Praegu on need failist eemaldatud. Kuna illustratsioonid olid valdavalt hangitud interneti pildipankadest, on igal lugejal võimalik samalaadi pilte märksa laiemas valikus ka enesel leida.

Edasine plaan on käsikiri kirjastada, sel juhul võetakse appi professionaalne illustraator.

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt