Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

2020 koolitused
Õppekorralduse alused ja õppe kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Tellimuskoolitused
Koolitajad
Tagasiside
Arhiiv
2016 koolituskava
2015 koolituskava
2014 koolituskava
Koolituskalender
Kontakt

2015 koolituskava

Print

Eesti Lugemisühing kutsub õpetajaid ja lapsevanemaid osalema 2015 aasta kevadel tasuta koolitustel, mis tähistavad „Lugemispesa“ projekti 10 aastapäeva. Lugemispesa kui mõtteviis toetab õpetajat olema loov, lapsekeskne ja mänguline.

Sellel aastal pakume kolme erinevat koolitust: lasteaiaõpetajatele (eesti keeles), kooliõpetajatele (eesti keeles) ja õpetajatele/lapsevanematele (vene keeles).  Ootame ühest asutusest osalema kuni kahte inimest.

Lisaks saab tellida koolituse ka oma asutusse, vaata infot www.lugemisyhing.ee

Koolitusi rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Lugemisühing.

 

I KOOLITUS

Lugemiskoolitus lasteaia õpetajatele

Lugemispesa kui mõtteviis: lugemispesa loomine ja lugemismängud.

Teemad:

-lugemispesa loomine rühma

-lugemishuvi tekitamise põhitõed lasteaias

-kirjaoskust toetav õpikeskkond – tekst õpikeskkonnas ja laste kirjutamise toetamine.

-lugemismängud

-praktiline vaatlus ja analüüs: koolituse üks osa koosneb nelja erineva lugemiskeskkonnaga tutvumisest ja analüüsist.

Koolitus toimub Tallinnas Lasteaias Naba (vaata asukohta naba.ee)

13. mai 2015  10.00-13.00

Registreerumine: maili@tlu.ee  kuni 4. Mai 2015 (või grupi täitumiseni).

Ootame ühest asutusest kuni kahte inimest, registreerumisel palun kirjuta oma nimi ja asutus.  Grupi suurus 25 inimest.

Koolitajad on Eesti Lugemisühingu liikmed ja aktiivsed lugemipesa koolitajad ja praktikud.

Anneli Laamann on Eralastead Naba vanemõpetaja, Lugemispesa kauaaegne mentor ning kogumiku "Mängides lugema" autor.

Maili Liinev on „Lugemispesa“ projekti esimene projektijuht ja teostaja, MTÜ Hoolingu eripedagoog ja lugemisnõustaja.

Koolitus on osalejatele tasuta ja osalejad saavad tõendid. Koolitust finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Lugemisühing.

 

 

II KOOLITUS

Lugemiskoolitus kooliõpetajatele

 „Lugemispesa kui mõtteviis: lapsekeskne õpikeskkond lugeja arengu toetajana.``

 

Koolitusel osalejad saavad ülevaate lugemispesa loomisest ja võimalikkusest koolis. Praktikutest koolitajad on selle kooli õpetajad, kes tutvustavad koolitusel, kuidas saab asendada lapse lugemise kontrollimise tema eneseanalüüsiga ja tutvustavad oma kooli häid praktikaid.

 

Koolitusteemad:

  • Lugemiskeskkond koolis
  • Lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas lapse arenguga
  • Lugeja valikud ja vastutus
  • Lugeja arengu jälgimine ja toetamine

 

10 aprill 2015 kell 16:00-18:30

Koht : Eesti Rahvusvaheline Kool

 

Registreerimine: sirje.torim@mail.ee, palun lisada oma nimi ja asutus. Registreerumine kuni 6. aprill või kuni grupi täitumiseni. Ootame ühest asutusest kuni kahte inimest. Osalejad saavad tõendid. Koolitust finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu ja  MTÜ Eesti Lugemisühing.

 

III KOOLITUS

Lugemiskoolitus õpetajatele ja lastevanematele

(Koolitus toimub vene keeles)

"Lugemispesa kui mõtteviis: lugemine on põnev, loov ja lapsekeskne“

Head õpetajad ja lapsevanemad ootame Teid osalema Eesti Lugemisühingu lugemispesa koolitusele.

Koolitustel antakse praktilisi soovitusi, kuidas äratada ja toetada laste lugemishuvi  ja  kuidas õppida mänguliselt lugema.

Koolituse teemad:

·         Lugemiskeskkonna loomine. Lugemispesa

·         Lugemismängud, mis toetavad lugema õppimist

Aeg: 09. aprill 2015, kell 15.30 - 17.30

Koht: Juhkentali 36, Тallinn

Koolituse sihtgrupp: Algklasside ja lasteaedade koolieelsete rühmade õpetajad, lapsevanemad.

Koolituse aeg: 2 tundi 

Lugemisalast koolitust viivad läbi Eesti Lugemisühingu aktiivselt tegutsevad praktikud

Jelena Madisson Alushariduse vanempedagoog-nõustaja

Natalia Maltseva Zamkovaja Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi dotsent

Koolitustel osalemine on tasuta.

Registreerimine; lugemishuvi@gmail.com registreerimine lõppeb 03. aprillil. 2015a

Info:  Jelena 55938233, Natalia 56609685;

Lisainfo: kohtade arv piiratud (grupis kokku 25 inimest) ühest asutusest ootame kuni kahte inimest. Registreerimisel palun saada oma nimi, asutus, amet, meiliaadress. Teata registreerimisel, kui soovid saada tõendit.

Koolituste sarja toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, MTÜ Eesti Lugemisühing

 

КУРСЫ  «уголка чтения» ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Занятие проводится на русском языке

Дорогие учителя и родители!

Ждём вас на занятиях «уголка чтения» (в дословном переводе «читательского гнезда» - «lugemispesa»), которые предлагает Эстонское читательское объединение (Eesti Lugemisühing)

Вы получите практические советы о том, как пробудить и поддержать у ребёнка интерес к чтению, а также о возможностях обучения чтению в игровой форме.

„ Уголок чтения как образ мышления: чтение – это увлекательное и креативное занятие,  в центре которого находится ребёнок“.

Обсужаемые темы :

·         создание читательской среды,  уголок чтения  

·         игровые приёмы, поддерживающие обучение чтению

Время проведения: 09 апреля 2015 года,  15.30 - 17.30

Место: Юхкентали 36, Таллинн 10132

Целевая группа: учителя начальных классов и дошкольных образовательных учреждений, родители

Продолжительность занятия : 2 часа

Проводят занятие активно участвующие в деятельности  Эстонского читательского объединение преподаватели:

Елена Мадиссон — специалист по дошкольному образованию, старший педагог-консультант

Наталия Мальцева-Замковая — доцент Института воспитательных наук Таллиннского  университета

Занятие проводится на русском языке

Участие бесплатное

Регистрация: lugemishuvi@gmail.com до 03 апреля 2015 года,  

Дополнительная информация: количество мест ограничено (в группе всего 25 человек), от одного учреждения ждём до двух участников.

При регистрации, пожалуйста, укажите своё имя,  место работы (учреждение), должность, электронный адрес. Сообщите также, необходима ли Вам справка об участии.

Телефоны для справок: Елена 56609685, Наталия 55938233

 

 

Lugupidamisega

Maili Liinev

MTÜ Eesti Lugemisühingu

koolitusjuht

maili@tlu.ee

52 65 305

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt