Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Väikesed kodu-uurijad
Lugemismängud
Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"
3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt
Rahvusvahelised
Lõpetatud projektid
Sul raamat sõbraks on alati
More PAL
Kool, kus lugemine loeb
Füübits
Lugema õppimine
Lugeda on mõnus
Teadusraamat annab teada
Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele
Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes
Lugemispesa
Euroopa pildiraamatute kollektsioon EPBC
LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

Print

Empowering Parents on Euroopa koostöö projekt, mille eesmärk:  jagada ja levitada teadmisi ja kogemusi düsleksiaga laste vanemate toetamisest projektipartnerite riikides. Projektis osalevad Läti Düsleksia Assotsiatsioon (www.disleksija.lv, juhtpartner), Eesti Lugemisühing (www.lugemisyhing.ee),  DYS-centrum® Praha  (www.dyscentrum.org, Tšehhi). CO.RI.S.S. (www.coriss.it, Itaalia). Projekti eesmärkide saavutamiseks viidi läbi kokkulepitud tegevused.  Iga partner võõrustas üht rahvusvahelist projektikoosolekut ja korraldas avaliku konverentsi. Projekti tulemusel valmis lapsevanematele mõeldud juhend ning düsleksia ja lugemisõpetust käsitlev video. Jooksvate uudiste ning projektitegevustest teavitamiseks anti välja kaks uudistelehte. Juhend, video ja uudistelehed on rahvuskeelsetena kättesaadavad iga partneri kodulehel. Iga partner valmistas ühe suveniiri, millel esitati projekti logo. Kõigis partnermaades korraldati töökoosolekuid kohalike osavõtjatega.

 

  1. Projekti taotlus
  2. Teadaannete leht nr 1 (eestikeelne, newsletter in english)
  3. Teadaannete leht nr 2 (eestikeelne, newsletter in english)
  4. Konverentside ettekanded: a) Praha koosolek b) Riia konverents (Tšehhi, Itaalia, Eesti) c) Tallinna konverents d) Itaalia konverents (Tšehhi, Itaalia, Läti)
  5. Tugimaterjal lapsevanematele
  6. Video "Õpime koos lugema"

 

4. juunil 2015 toimus projekti kokkuvõttev toimkonna ja lapsevanemate ühine koosolek

Koosolekul osales 10 inimest. Jagati Itaalia lähetuse muljeid ja kogemusi. Tutvuti juhendi eestikeelse versiooniga. Väljendati soovi jätkata ühiselt kas järgmistes Euroopa projektides ja/või Eesti tegevustes.

 

12. mail toimus LLP projekti Empowering Parents of Children with Dyslexia Eesti toimkonna ja lapsevanemate ühine koosolek

Koosolekul osales 12 inimest. Vaadati video lõplikku versiooni, arutati selle kasutamise võimalusi edaspidi. Arutati juhendi eestikeelse versiooni sisukorda. Lepiti kokku Itaalia lähetuse üksikasjad. 

 

12. märtsil 2015 toimus LLP projekti Empowering Parents of Children with Dyslexia Eesti toimkonna ja lapsevanemate ühine koosolek

Koosolekul osales 9 inimest. Anti ülevaade projektitegevuste edenemisest ja koostatavate materjalide (video ja juhend) valmimisest. Lapsevanemad rääkisid oma laste õppimisest ning lugemises toimunud muutustest. Tehti plaane Itaalia lähetuseks.
 

25. novembril 2014 toimus LLP projekti Empowering Parents of Children with Dyslexia Eesti toimkonna koosolek

25. novembril 2014.a. toimus LLP projekti Empowering Parents of Children with Dyslexia Eesti toimkonna koosolek Tallinna Ülikoolis. Koosolekul osales 11 düsleksiast huvitatud inimest, et jagada üksteisega kogemusi ning kavandada järgmisi tegevusi edendamaks teadmisi düsleksiast ja aidata düsleksiaga laste vanemaid.

 

 

17. oktoobril 2014 toimus konverents "Düsleksiaga laste vanemate toetamine"

LLP Grundtvigi projekt korraldas koostöös Eesti Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooliga rahvusvahelise konverentsi "Düsleksiaga laste vanemate toetamine". Konverentsi eesmärk oli teavitada lapsevanemaid ja spetsialiste düsleksia olemusest, tunnustest, väljaselgitamise ja õpetamise võimalustest ning toetada düsleksiaga laste vanemaid oma laste haridustee kujundamisel. Konverentsi peaettekande düsleksia perekondlikust riskist pealkirjaga "Risk factors of dyslexia in a family. Advice for parents." pidas Paula Salmi, PhD, Niilo Mäki Instituudist (Soome). Projektipartneritest pidasid ettekandeid Lenka Krejcova, PhD, (Tšehhi) "Manifestations of dyslexia difficulties in various school subjects - appropriate accommodation and intervention approaches" ja Aurora Puccio, MA, (Itaalia) "ICT tools for pupils with dyslexia and SLD (Specific Learning Difficulties)". Eesti ettekanded käsitlesid düslekisa olemust, lugemisõpetust ning andsid nõu, kuidas toetada õpetamist lugemisraskuse ilmnemisel. Käsitleti ka düsleksiaga laste vanemate emotsioone  TLÜ-s läbi viidud uurimuse põhjal. Ettekandeid pidasid Ene Mägi, emeriitdotsent, Anneli Laaman, MA, Liina Velner, MA ja Eha Konratjev, MA. Konverents lõppes düsleksiaga Eesti poisist tehtud dokumentaalfilmi "Dancing over the Words" ühise vaatamisega. Filmile eelnes filmi autori Victor Foresti tervitus.

 

Konverentsi ettekanded:

Lugemismängud

Dyslexia and Foreign Language Acquisition

How to boost reading? Dyslexia, assessment and intervention

Düsleksiaga laste vanemate toetamine

Manifestations of dyslexia difficulties in various school - appropriate accommodation and intervention approaches

Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

ICT tools for pupils with SLD (Specific Learning Disabilities) and dyslexia
 

Konverentsi pildid

(Pildistas Terje Äkke)

 

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt