Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Väikesed kodu-uurijad
Lugemismängud
Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"
3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt
Rahvusvahelised
Lõpetatud projektid
Sul raamat sõbraks on alati
More PAL
Kool, kus lugemine loeb
Füübits
Lugema õppimine
Lugeda on mõnus
Teadusraamat annab teada
Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele
Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes
Lugemispesa
Euroopa pildiraamatute kollektsioon EPBC
LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

Teadusraamat annab teada

Print

Tegevuse eesmärk

Eesmärk on tähtsustada lastele koostatud teadusväljaandeid (aimeraamatuid ja -sarju). Et lapsed neid paremini tundma õpiksid ja et õpetajad seda kirjavara rohkem tunneks ja väärtustaks, kuulutame välja võistluse “TEADUSRAAMAT ANNAB TEADA”. Kutsume lapsi süvenema raamatuisse, mis  tutvustavad loodust, ajalugu, täppisteadustest, teadlasi jm ja koostama raamatusoovitusi posteri, video, vaatmiku vm kujul.

Esitlusi võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Tööd eksponeeritakse Eesti lugemisühingu kodulehel ja ka lõpuüritusel 2014 kevadel. Paremad tööd selgitatakse välja vanuserühmiti ja ka teemade osas (looduskirjandus, tehnikakirjandus...), kusjuures hindamisse kaasatakse ülikooli teadlasi.

 

Juhendmaterjalid

IKT soovitusi juhendajatele

Wideo keskkonna juhend

 

Tegevuse ajakava

mai 2013 – võistluse väljakuulutamine Eesti Lugemisühingu aastakoosolekul;

september-november 2013 – võistluse idee ja tingimuste tutvustamine õpetajate erialaühenduste kogunemistel (Klassiõpetajate Liit, Lasteaednike Liit ja aineõpetajate liidud) ja veebikülgedel, ajakirjas “Hea Laps” ja “Õpetajate Lehes”;

veebruar 2014 – tööde esitamine

märts-aprill 2014 – tööde hindamine

aprill 2014 – lõpuüritus Tallinna Raamatumessil

Mare Müürsepa artikkel Õpetajate Lehes

 

Tegevuse sihtgrupid

Sihtgrupiks on lasteaia vanemate rühmade lapsed ja põhikooli õpilased. Võistluse teave levib õpetajate ja raamatukoguhoidjate, niisamuti aga ka avalike teabekanalite kaudu. Õpetajad on oodatud juhendama ja oma kogemust levitama.

Lastele on ilmunud küllaltki palju teaduslikku kirjandust (aimeraamatud), kuid raamatukogude andmeil suunavad õpetajad laenutama eeskätt ilukirjandust. Koolide soovitusnimestikud sisaldavad harva teaduskirjandust. PISA jm lugemisuurimuste analüüs toob esile, et lugemisena mõistetakse koolis tihti kitsalt juturaamatute ehk ilukirjanduse lugemist, kuid oskus töötada teaduskirjandusega (skeemid, indeksid jm visualiseerivad elemendid, töö mõistetega) jääb tahaplaanile.

Võistlusega levitatakse häid ideid, kuidas lapsi teadusraamatute juurde viia ja kuidas õpetada nendega töötama.

 

Tegevuse tulemused

Saabus töid kolmes kategoorias - videod, slaidiettekanded ja posterid. Kokku 31 tööd rohkem kui 110 õpilaselt (sh kollektiivsed tööd).

 

Esile tõstetud tööd ja hindajate kommentaarid

Lasteaia vanuserühmas - Nõo lasteaia Krõll töö, juhendaja Kaja Lilla, slaidiesitlus "Hambaraamat". Väga vaimukad on 4-5-aastaste laste ütlused raamatu kohta ja järeldused (enne tulevad piimahambad, need on valged, siis tulevad kohvihambad, need on kollased).

 

Videod

Linda Tallinn: "Ajaloo sada suurkuju"

Tööga saab tutvuda http://klassikas2.blogspot.com/2014/01/linda-raamatututvustus.html

Rahulikult jutustatud, toodud esile, mis lapsele meeldib. tore, et nt Da Vincist rääkides näidati eraldi Mona Lisa pilti. Huvitav ülesehitus, annab põhilisest ülevaate ja tekitab huvi. Hea hubane keskkond, terviku lihtsus mõjub hästi. Selge hääldus. Väga ilus video, lausa kutsub lugema.

 

Niklas Laur ja Tõnis Lees: "Kui saurused elaksid täna"

Tööga saab tutvuda http://klassikas2.blogspot.com/2014/01/niklase-ja-tonise-raamatututvustus.html

Näha on, et poistele endile see raamat meeldis. Video mõte on tore. Huvitav oli see, et raamat otsiti riiulist välja. Eakohane lahendus; näha, et iseseisvalt tehtud. Teinekord võiks rohkem näidata raamatu sisu. Aeglasem jutt ja selgem diktsioon tuleksid kasuks.

 

Markus Lipp: "Ookean"

Tööga saab tutvuda http://klassikas2.blogspot.com/2014/01/markuse-raamatututvustus.html

Esineja rääkis väga vabalt ja julgelt ja tekitas ka täiskasvanutes huvi selle raamatu vastu. Põhjalik ja samas jõukohane tutvustus. Tubli eeltöö ja ilmekas esineja. Ole sama tubli ja muhe edasi!

Oma selgusega köitis pilku. Video kvaliteet hea, tutvustaja teab, mida räägib. On sorav, julge ja veenev. Fookus selgelt raamatul ja tutvustajal. Segavaid elemente (mis vaataja tähelepanu kõrvale juhiks) - pole. See klipp on kindlasti hea näide, kuidas teha nö ühe minuti loengut. 1-1,5 min on selline kriitiline piir ja selle klipi jõuab iga huviline lõpuni vaadata. Pikemate klippide puhul tekib oht, et ei vaadata lõpuni.

 

Georg Vende: "Maailma ajaloo kronoloogia"

Georgi tööd saab näha aadressil:
https://www.youtube.com/watch?v=pmWP1L3F7W8

Väga palju vaeva nähtud. Hästi teostatud video, originaalne, huvitav, lõbus. Andis hea ülevaate raamatust. Taustamuusika ei peasks põhiteksti häirima. Diktsiooniga tööd teha. Uusi ja põnevaid ideid edaspidiseks!

Läbi mõeldud stsenaarium, kus raamatust loetud teemad toodi vaatajani väga praktilisel moel. Klipp jättis hea lühifilmi mulje. Lugu algas ja lugu lõppes tutvustaja sissejuhatavate ja kokkuvõtvate kommentaaridega. Teostuselt ja sisult väga hea.

Minu Maailm: väga lahe video, nagu iseseisev film, Georg ise tõeliselt professionaalne saatejuht.

 

Madli Saarela ja Anee Lisett Sinikalda: "Eesti maastikud"

Video on nähtav http://www.youtube.com/watch?v=2aRcY4hlVhw&feature=youtu.be

Ilmekalt esitatud, hea diktsioon. Raamatut oleks võinud rohkem näidata. Võiks usaldada rohkem omaenese  mõtteid ja loomulikult kõnelda.  Sorav ja korrektne.

 

Mirelle Malle Soodla: "Eksperimentide maailm"

Mirelle tööd saab näha aadressil:
https://www.youtube.com/watch?v=YziHOTkszOk

Oli tunda, et talle endale need katsed meeldisid. Katsed olidki väga huvitavad ja õnnestusid hästi. Hea mõte ja teostus! Oleks võinud lihtsalt peast rääkida rohkem.

Huvitav katse ja järjekindel esitus.

 

Paide ÜG 9. klass: "Tulnukpõnn bakterite maailmas"

Näha, et teema oli tegijatele huvitav; lugu oli õpetlik, muusika ja teostus VIIS PLUSS. Põnev, et aimeraamatule oli lähenetud läbi jutustuse.

Huvitavalt lahendatud, aga et seda teksti jõuaks ka 1.-3. klassi lapsed lugeda, siis võiks olla juures ka peale loetud tekst (peale loetud tekst võimaldaks ka koolieelikutel arusaamist, kel huvi ja oskusi juba lugeda).

Hea idee ja suurepärane muusikaline kujundus.

 

Slaidiesitlused

Türi Pk 3 c klass: "Minu esimene dinosauruseraamat"

Toredad pildid ja faktid. Palju oli kasutatud laste töid ja mõtteid, laste eelteadmised enne raamatu lugemist olid esitatud. Samas - mida lapsed raamatust teada sai - seda võiks veel ehedamalt näidata.

Meedlis, et ta oli joonistusi kasutanud. Parema tulemuse oleks saanud, kui nendelt slaididelt oleks tausta tagant ära võtnud, see tegi esitluse pisut kirjuks ja lugemise raskeks (tekst kaob tausta sisse), aga laste joonistatud pildid mõjusid väga hästi ja kõnetasid. Käsitsi joonistused köitsid pilku.

 

Tauri Tamming: "Sinu keha päev"

Huvitavad faktid. Lihtne ja konkreetne. Kui ehk rohkem raamatu pilte näidata? Võiks lisada oma arvamust ja hinnangut.

 

Marite Adams ja Ene Nurmsalu: "101 tavatut looma"

Toredad pildid ja faktid. Meeldis, et sai kuulata looma häält. Palju vaeva oli nähtud erilaadi loomade kirjelduste koostamisega. Võiks lisada oma arvamuse. Ja teiste loomade hääli.

 

Paide ÜG 2. a klass: "Pingviin"

Oli selgelt näha laste väljendust. Lõbusad pildid, toredad faktid. Raamatut käsitleti erinevate ainete kaudu. Meeldis, et pingviini pikkust näidati laste abil. Need lapsed väärivad ka videosse võtmist.

Sisu poolest väga hästi lahendatud. Pingviinide raamatut näidatud ka sellest küljest, mis ainetes saab kasutada (matemaatika, geograafia). Samuti laste enda näited, kus juures ka lapse nimi, kes nii arvas ning toodud eluline ja arusaadav võrdlus, kui pikad siis need pingviinid on. Just oma praktilise sisuga jäi see raamatu tutvustus silma.

 

Mia Vaik, Maria Nõmmik: Kirke Joost. "Vaalad"

On vaeva nähtud. Huvitavad pildid ja teemakohane taust, põnevaid fakte vaaladest. Maitsekas. Võiks oma arvamust julgemalt esile tuua.

Elyna Nevski: Silma jäi nende slaidide puhul just presentatsiooni värvide ja piltide valik. Need haakusid väga hästi teemaga. Grammatika puhul oleks vajanud täiskasvanu abi, aga minu pilku püüdis just selline mõnus helesinine teema ning vaheslaididele valitud merekarpide pildid toetasid kogu ettekande stiili. Animatsioonidega ei ole üle pingutatud.

 

Karl-Erik Teigar: "Tahan kõike teada"

Annab raamatust ettekujutuse. Veidi lühike. Teemakohane taust, lühike ja selge sõnum selle kohta, mida tasub lugeda.

 

Mihkel Lehemets ja Mikk Jaasi-Tamm: "Maailmaimed"

Toredad huvitavad kohad ja pildid. Näha, et poiste endi tehtud. Teksti võiks paremini üles ehitada (pealkirjad, lõigud, märksõnad).

 

Rasmus Paal. "Kui saurused elaksid täna"

Tõi esile autori lemmikud. Vaimukasja lahe. Ilusad illustratsioonid. Hea, et lisati hoiatus. Lühike.

 

 

Posterid

Robert Põhi ja Mattias Joosep Mõis: "Maailmaimed"

Toredad pildid, ruumiline püramiid, kõik tähtis välja toodud  Puudus ainult raamatu pealkiri.

 

Miia-Mai Mäe: "Geenid ja DNA"

Näha, et on ise meisterdanud. Ruumiline, huvitav. Hästi osadeks jaotatud. Äge mõte, tore töö!

 

Liisa Viirmaa: "Inimkeha saladused"

Näha, et on lapsele põnev. Huvitavad faktid, ülidetailne pilt. Väga ilus pilt, meeldis, et erinevad kehaosad on eraldi piltidena välja toodud. Hästi läbimõeldud.

 

Anthony Gregor Pallik: "Faktide fantastiline maailm"

Näha, et autorile meeldib selline teema. Vaimukalt ja vahvalt illustreeritud. Toredad lõigud esile toodud. Kirjutada võiks kestvama kirjutusvahendiga.

 

Rainer Hints: "Leiutiste maailm"

Vahvad pildid, tuli esile, mis talle meeldis. Huvitav tekst. Lühike ja selge jutt. Konkreetne ja kompaktne. Lihtne, konkreetne ja annab väga selge ülevaate.

Väga hea näide sellest, kus ilma animatsioonita saab info väga ilusti edasi anda.

Pildid, mis tutvustuseks valitud on pilku püüdvad just seetõttu, et need jätavad käsitsi joonistatud pildi mulje. Selle tutvustuse saab ka lihsalt postitada sotsiaalmeedia keskkonda, jagada pildina - hea levitada, kui kõige olulisem info ühe lehe peal koos. Kontseptsioon väga hästi mõeldud ja paigas. 

Puhas, hea kompositsiooniga kujundus.

 

Marleen Peterson: "Miks mäed purskavad?"

Huvitav teostus. Ruumiline, saab ise üles ehitada. Tubli tüdruk! Võiks olla veel natuke teavet raamatu kohta.

On kasutatud 3D lähenemist - illustratsioonid ruumilised ja need haaravad pilku asja lähemalt uurima.

 

Leene Pärtel: "Loodus" (Christine Lazier)

Äramärgitud töö

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt