Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Väikesed kodu-uurijad
Lugemismängud
Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"
3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt
Rahvusvahelised
Lõpetatud projektid
Sul raamat sõbraks on alati
More PAL
Kool, kus lugemine loeb
Füübits
Lugema õppimine
Lugeda on mõnus
Teadusraamat annab teada
Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele
Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes
Lugemispesa
Euroopa pildiraamatute kollektsioon EPBC
LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele

Print

Tallinna ja Tartu ülikoolide uurijate osalusel kogutakse õpetajate hinnanguid eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse materjalidele. Jaanuaris-veebruaris 2013. a korraldatakse õpikuteemaline seminar koostöös HTM ja TÜ-ga.

UURIMUSE TULEMUSED

 

Teostajad: Sirje Piht, Piret Soodla, Mare Müürsepp

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli magistrandid

Eesti Lugemisühingu õppekirjanduse osakonna tegevõpetajatest aktiiv

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt