Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Liikmed
Juhatus
Nõukoda
Koostööpartnerid
Osakonnad
Õppekirjanduse osakond
Küsitlused
Hea õpiku tunnused
Õppekirjanduse uurimisest Eestis
Abiks õppekirjanduse koostajale ja uurijale
Õpetajate tagasiside seminaridelt Teadustekst lastele 27.01.12
Rahvusvahelised õpiku-uurijate organisatsioonid
Düsleksia osakond

Õppekirjanduse osakond

Print

Tutvustuseks

 

Õppekirjanduse osakond asutati 25. mail 2012. Algatusrühma kuulusid Sirje Piht, Piret Soodla, Piret Joalaid, Kaja Plado, Kaja Lepik, Anne Koppel, Eve Vaigu, Helin Puksand Mare Müürsepp ja Jaan Mikk ning nüüdseks lahkunud Ille Krimm.

 

Osakonna eesmärgiks on koondada õppekirjanduse uurimisse puutuvat teavet, õhutada õppekirjanduse uurimist ülikoolides ja tegevõpetajate abil, korraldada õppekirjanduse uurimist tutvustavaid üritusi, avaldada sellekohaseid materjale lugemisühingu kodulehel, kaasata kõikvõimalikke huvigruppe ja seista igati selle eest, et meie lapsed saaksid kasutada täisväärtuslikke, arusaadavaid ja huvitavaid õppematerjale.

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt