Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Eesti Lugemisühing tähistas oma 20. tegevusaastat

17.06.2012

9.juunil said Tartu Ülikooli aulas kokku lugemisühingu liikmed, sõbrad – mõttekaaslased ja toetajad, tähistamaks ühingu 20. juubelit.
 

Päeva moderaator Loone Ots ütles avasõnades muuhulgas: „Mitte iga ühing pole kestnud 20 aastat.“

Tallinna Ülikooli poolt andis tervitused edasi  arendusprorektor  Eve Eisenschmidt ning lisas kaks soovi: et lugemisühinguga liituksid digiraamatute lugejad ning liikmeskond laieneks isade arvelt.

Lugemisühingu asutaja, Tartu Ülikooli professor Jaan Mikk tänas õpetajaid – entusiaste ja ühingu juhatust erinevate projektide ellukutsumise eest ning meenutas 9.maid 1992, mil paarikümneliikmeline seltskond ülikooli raamatukogus lugemisühingu asutas.

Juubeliaktuse kaugeim külaline-tervitaja oli USAst - Rahvusvahelise Lugemisühingu (IRA) asepresident Maureen McLaughlin.

Meeli Pandis, Rahvusvahelise Lugemisühingu Euroopa Arenduskomitee (IDEC) eesistuja tõi esile tulevikuvisiooni: lugemisühingud on igas Euroopa riigis ning neil on juhtiv roll hariduse kujundamisel.

Mis on lugemisühingul sellist, mille üle uhkust tunda, rääkis ühingu esinaine Maili Liinev. Ta nimetas läbi aastate teostatud projekte, koolitusi, konverentse, motivatsiooniüritusi ning rõhutas kõige tähtsamat –  entusiastlikke ja säravaid inimesi.

Eesti lastekirjanduse teabekeskuse uurija Jaanika Palm andis ülevaate uuematest suundumustest lastekirjanduses. Ta võrdles eesti lastekirjanduse esmatrükke aastatel 1991 ning 2011 ja tõi esile muutused raamatute välimuses ja ˛anrites:  tekst ja pilt on seotud mitte ainult väikelastekirjanduses, vaid ka teismelistele mõeldud raamatutes, raamatutega on kaasas lisasid - nukud, pappfiguurid, plaadid. Uued ˛anrid on näiteks väikelaste värssjutt-pildiraamat, kriminull, sarjad. Et hea eesti lastekirjandus esile kerkiks, selleks tuleb ühekoos jõupingutusi teha, võttis sõnavõtu ja  elava arutelu kokku Loone Ots ning lisas, et on täiskasvanute teha, kas raamat on lapse maailmas või mitte.

Kohalolijatel oli võimalus kaasa mõelda ja öelda TLÜ dotsendi, kasvatusteadlase, lastekirjaniku Mare Müürsepa, Tartu Linnaraamatukogu direktori Asko Tamme, Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Birgitta Otsa ning kirjastaja Margus Küppari haaravale paneeldiskusioonile teemal „Lugemine ja lugema õppimine/õpetamine 20 aasta pärast”. Vestlusest koorusid küll erinevad seisukohad internetiajastu ja digiraamatute mõju osas laste ning noorte lugemisharjumusele, kuid kõlama jäi ühine soov – lugemine on auline ka 20. aasta pärast.

Peol peab ka muusika kõlama. Tartus paitas piduliste kõrvu ja südant Järvamaa õpetajate õdede Tiina Kivimäe ja Tea Saare pereansambel.

Tänusõnu ja -kirju jätkus juubeliaktusel paljudele; ka Haridus- ja Teadusministeerium tänas kümmet lugemisühingu liiget pikaajalise särava loomingulise panustamise eest ühingu tegevusse ning lugemise edendamisse.

 

 

Eesti Lugemisühingu 20. sünnipäeva aktuse esitlused.

Eesti Lugemisühing 20

IDEC minevik ja tulevik FELA

Tervitused Rahvusvaheliselt Lugemisühingult (EN; EE)

 

 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt