Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Mälestame Lilian Astrid Kivi

04.02.2011

Reedel, 4. veebruaril lõppes Lilian-Astrid Kivi eluränd. Lilian oli Eesti Lugemisühingu asutaja- ja auliige.
 


Eesti lugemsühing mälestab Lilian-Astrid Kivi 

Reedel, 4. veebruaril lõppes Lilian-Astrid Kivi eluränd.  Tema mälestusleht FaceBookis avaneb siit.

Lilian oli Eesti Lugemisühingu asutaja- ja auliige. Viimaste aastate jooksul teati teda kasvatusteaduste instituudi raamatutoa perenaisena.

Ilmselt olulisema panuse eesti hariduslukku andis Lilian Kivi Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadurina, uurides koolivalmiduse ja algõpetuse didaktika küsimusi ning koostades õpikuid, harjutustikke ja metoodilisi juhendeid. Tema koostatuna või kaasautorlusel on ilmunud hulgaliselt koolieelse kasvatuse ja algõpetuse alaseid väljaanded, viimati aastal 2010.

Kõik tänased täiskasvanud, kes 1983 või pärast seda kooli astusid, on oma lugemisoskust ja keeletunnetust edendanud Lilian Kivi ja Milvi Rooslehe aabitsa ja lugemike varal. Lilian Kivi oli osaline ka uuendatud “Karu-aabitsa” juures. Tema panus emakeele didaktika arengusse on häälikanalüüsile rajatud metoodika väljatöötamine (koostöös M. Rooslehega).

Seda töösuunda arendas Daniil Elkonin, kes omakorda kuulus rahvusvahelisse uurimisrühma, mida juhtis John A. Downing Kanada Victoria Ülikoolist. Seega olid Lilian Kivi ja Milvi Roosleht Downingi kognitiivse selguse põhimõtte tutvustajad eesti emakeeledidaktikas ja ühendusepidajad maailmateadusega ses vallas.

Oli kujunenud tavaks, et Lilianil paluti klassiõpetaja ja alushariduse erialadel emakeele didaktika loengutes külalisena esineda.

Lilian tegi koostööd ka eripedagoogidega ja ehkki ta ei koostanud otseselt erivajadustega õpilaste jaoks õpikuid, on tema loodu tänu lapsekesksele ja tervikust lähtuvale lähenemisele siiani edukal ja tänulikul kasutusel eripedagoogikas.

Lilian Kivi jaksas juhendada ka praegusaja algajaid õpikuautoreid. Ta oli töökas, täpne ja äärmiselt vastutulelik. Tema selgitused nii suusõnal kui kirjas on olnud alati loogilised ja ammendavad, andes head eeskuju igale koolitajale ja õpperaamatu autorile. Last käsitas ta terviklikuna, igal üksikjuhul unikaalse ja tähelepanuväärsena. Tema põhimõte oli, et hea õpetus loob olukorra, kus lapsel on võimalusi valida, luua, ise lahendusteni jõuda.

1948. aasta sügisel tuli Lilian 14-aastase tüdrukuna Viljandimaalt Tallinna Õpetajate Seminari. Tema meenutused algõpetuse õppetooli kogumikus lõpevad nii: “Elu on kummaline. Ring on täis – olen taas sama maja (majade kompleksi) katuse all. Tõenäoselt on siin minu viimane töökoht – küll uues hoones, millest õue minemata saab siiski jõuda ka peahoone 4. korrusele, kus alustasin oma esimest koduvälist aastat.”

Ring on täis.

Eestimaa lapsed, üliõpilased ja õpetajad jäävad Lilian-Astrid Kivi mäletama lahke, soojasüdamelise, vanaemalikult hooliva asjatundjana.

Lilian-Astrid Kivi ärasaatmine toimus kolmapäeval, 9. veebruaril 2011 Pärnamäel.

Kolleegid kasvatusteaduste instituudist

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt