Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Esseekonkurss õpetajatele

17.02.2010

Eesti Lugemisühing korraldab õpetajatele 1. maini 2010 kestva esseekonkursi.
 

Lapsevanem saab lisaks lugeda siit:

Esseekonkurss õpetajatele

Eesti Lugemisühing korraldab õpetajatele 1. maini 2010 kestva esseekonkursi

LUGEMINE ON NAUDING

Konkursi eesmärgiks on anda õpetajatele võimalus oma mõtete avaldamiseks ning tunnustada kirjutavaid õpetajaid. Konkursil kutsutakse osalema kõiki Eesti lasteaedade ja koolide õpetajaid olenemata rahvusest ja ainest, mida nad õpetavad.

Konkursil osalemiseks tuleb saata eestikeelne essee pikkusega kuni 3 A4 lehekülge (font 12, reavahe 1,5) meiliaadressile reading@tlu.ee hiljemalt 1. maiks 2010

Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku oma töö või selle osade publitseerimiseks EstRA väljaannetes ja koduleheküljel.

Konkursi töid hindav ˛ürii valib välja kolm parimat võistlustööd, mida premeeritakse

11. juunil 2010 algusega kell 10.00 Salme tn. 1

Eesti Lugemisühingu ning Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduste instituudi koostöös toimuval konverentsil 

„Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine: Lugemine on nauding”

ning mis avaldatakse konverentsi kogumikus

Eesti Lugemisühingu konverentsid, kus vahendatakse nii rahvusvahelist teadusinfot kui rahvuslikku õpetamiskogemust, on oma kõrge taseme, praktilise suunitluse ja osalejate kaasatuse tõttu olnud pedagoogide hulgas populaarsed juba aastaid. Lugemisaastal toimuvale konverentsile on osalema kutsutud kõik huvilised, kes soovivad toetada lugemise ja kirjutamisoskuse arengut ning lugemise populariseerimist Eestis.

Konverentsi plenaaresinejateks on dots. Aira Lepik, prof. Tiiu Reimo; MA Tiina Naarits; Kalev Pihl ja Pille Kriisa.

Konverentsi töötubades keskendutakse praktilistele teemadele (IT; lugemisraskused jm), praktikud esitlevad õppemeetodeid ja –materjale (lugemismängud, lugemisprojektid). Uuringuid ja õpetajate praktilisi kogemusi tutvustatakse poster- ja lauaettekannetega.

o       Toimub „Raamatunaudinguvahetus“: igal osalejal on võimalus kaasavõetud raamatuid vahetada

o       Konverentsil on võimalik annetada raha ja/või raamatuid Lugemispesade loomiseks õpilas- ja lastekodudes.

o       Konverentsil on kavas üllatusi ja loovaid tegevusi osalejatele.

o       Konverentsi lõpetab koosviibimine paremate tunnustamise ja muusikaga.

o       Osalejad ja esinejad saavad vastavad tõendid.

Konverentsi osalustasu on 390 krooni,

Eesti Lugemisühingu liikmetele ja üliõpilastele 290 krooni.

Hinnas sisalduvad konverentsi materjalid, lõuna, kohvipausid ja koosviibimine.

Tasumine arvetega.

Registreerimise tähtaeg on 30. mai

Registreerimisvormi ja täiendava info leiate siit:

 

Kaja Kivisikk

Eesti Lugemisühing

Konverentsi korraldaja

Kaja.kivisikk@gmail.com või reading@tlu.ee

Tel 56486535

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt