Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

MTÜ Eesti Lugemisühingu koolitused 2018. aastal

25.01.2019

2018. aasta koolitusprogrammiga ühines üheksa koolitajat. Nende esimene töökoosolek toimus 9. veebruaril Tallinnas Narva kohvikus. Koolitusjuhi Jelena Sepa eestvedamisel jagati üksteisega ideid ning praktilisi oskusi, mida koolitajatena kasutada.
 

Aasta jooksul viidi läbi 17 koolitust erinevates Eestimaa paikades: Tallinnas, Narvas, Tartus, Haapsalus, Rakveres, Taeblas, Kostiveres, Tabasalus, Sauel. Huvilisi oli 355. Sihtgruppi kuulusid raamatukogutöötajad, logopeedid, alushariduse õpetajad, algklasside õpetajad ning lapsevanemad. Koolitusi toetas Hasartmängumaksu Nõukogu ning oli  huvilistele tasuta. 

Ühe koolituse pikkus oli neli akadeemilist tundi. Koolitusteemad said valitud 2017. aastal  toimunud koolituste tagasisidest. Neis sooviti eelkõige näidismaterjale ja praktiliste  tegevuste tutvustamist.

Koolitajad olid koostanud õppekavad, mis lähtusid projekti eesmärkidest eelnevast tagasisideks saadud infost. Olulised teemad olid lugema õppimine koolieelses eas, loovus ja isiksuseomadused, pildiraamatu kasutamine, lugemisraskused koolieelses eas ja algklassides, kõnetute laste aitamine, lugemismängud lugemise arendamiseks, eakohane kirjandus, loovuse ja väljendusoskuse arendamine, õppematerjalide loomine.

Huvilised, kes osalesid   2018. aasta koolitustel, jäid valitud koolituste sisuga ja koolitajatega  väga rahule.  Kiideti koolituste praktilist poolt, tegevuste ja õppemängude rohkust. Leiti püstitatud küsimustele vastused ja saadi nippe ning uusi ideid lapse arengu toetamisel.

Sooviti jätkukoolitusi järgmistel teemadel: lapse motiveerimine, lugemine võõrkeeles, düsleksia, düsgraafia, hüperaktiivne laps ja lugemine, aeglase lugeja toetamine.

Koolitusjuht Jelena Sepp

 

 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt