Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

LÕPPES PROJEKT MUUKEELSETELE PEREDELE

18.12.2018

Lugemisühingu konverentsil pani Integratsiooni SA juhataja Irene Käosaar meile kärbse kõrva, et tuleks kinni haarata projektikonkurssidest, ja hetkel just oli käimas mitteformaalse keeleõppe väikeprojektide konkurss.
 

Kärmelt sai kava kokku pandud ja ennäe! – saimegi rahastuse. Kultuuriministeerium ja Integratsiooni SA toetasid kolme ja poole kuu vältel toimunud tegevusi kolmes koolis, Randveres, Tallinna Kunstigümnaasiumis ja Püha Johannese koolis. Projekti mõte oli tuua kooli kokku muukeelsete laste vanemaid, et nad koduneksid paremini oma koolikultuuris, julgeksid eesti keeles suhelda, oskaksid paremini kui seni kasutada lapse õppetöö toetamiseks olulisi veebivahendeid ja ühtlasi omaksid võimalikult head ettekujutust sellest, mida lapsed koolis õpivad.

Tegevused olid kavandatud mitmekesistena ja sealjuures siis nagu muuseas, mitteformaalselt keeleõppelistena. Lapsevanemad said Kahooti ja muid veebiviktoriine kogeda, laua- ja seltskonnamänge mängida, näputööd teha – Tallinna Kunstigümnaasiumis meisterdasid nad endale märkmiku; orienteerumiseks ja looduse tundmaõppimiseks toimus ka õues digivahenditega tegevusi. Ühel kogunemisel oli võimalik suure kogemusega logopeedi Meeli Pandise käest kuulda, kuidas eesti keeles lugema ja kirjutama õpitakse ja mis on kirjaoskuse omandamise suuremad probleemid mitmekeelses hariduses. Lastekultuuri ülevaade juhatas kätte eesti lastekirjanduse, -filmide ja muuseumide kuldvara. Paistab aga, et enim meeldisid lapsevanematele väljasõidud. Iga kooli toimkond oli vaba oma valikutes, nii et sõideti nii Haapsallu, Tartusse mänguasjamuuseumi ja Elistvere loomaparki, Vargamäele Tammsaare muuseumi, Paide Ajakeskusesse kui ka tiirutati kodukoha Harjumaa muuseumides.

Üsna tegevuse alguses sai selgeks, et lapsevanemaid on lihtsam kooli kokku tuua koos lastega, niisiis pereüritustele. Seega osales tegevustes mitugi põlvkonda, oli vanavanemaid ja oli päris pisikesi lapsi. Mitmelgi puhul oli tore vaadata, kuidas koolilapsed teistele pereliikmetele giidi eestikeelset juttu või muuseumi väljapanekute teksti selgitasid.

Kokku osales projektis järjekindlalt 9 õpetajat, kes omakorda kaasasid kolleege ja ka õpilasi. Tegevustest said osa 49 lapsevanemat, pluss siis nende igas vanuses lapsed. Oli kasulik ja mõtlemapanev kogemus.  

 

 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt