Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Eesti Lugemisühing osaleb Erasmus+ projektis 3MR (“Making the most of the magic of reading”)

12.11.2018

1.09. 2018 – 31.08 2021 aset leidva projekti eesmärk on teadlikustada kvaliteetsete pildiraamatute ettelugemise olulisust koolieelses eas lastele.
 

Koostöös Rumeenia, Belgia ja Itaalia varase kirjaoskuse ja arengu edendamise spetsialistidega töötame kolme aasta jooksul välja eestikeelse koolitusprogrammi ja konkreetsed juhendmaterjalid lasteaiaõpetajate, muude koolieelikute õpetamise ja kasvatamisega seotud inimeste (lapsehoidjad, raamatukoguhoidjad, mänguringide juhendajad, vabatahtlikud jne) ning lapsevanemate jaoks. Projekti tegevuste tulemusel oskavad lapse arengus olulist rolli mängivad täiskasvanud lugeda lastele ette häid pildiraamatuid huvitavalt ja kaasahaaravalt.

Eesti Lugemisühing soovib  toetada varase kirjaoskuse arengut ning teadvustada ettelugemise osatähtsust muuhulgas ka erineva sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise taustaga peredes, kus varase kirjaoskuse taseme sotsiaal-kultuuriline lõhe võib hakata edaspidi mõjutama akadeemilist edasijõudmist koolis. Uuringud on näidanud, et nõrgema sotsiaal-majandusliku taustaga peredes on vähem raamatuid, neid loetakse vähem ette ja alahinnatakse lugemise tähtsust, st kokkupuuted kirjalike tekstidega on harvemad.


 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt