Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Toimus düsleksia teabepäev

07.11.2018

Eesti Lugemisühingu düsleksia osakonna eestvedamisel toimus 16. oktoobril 2018 Tallinna Keskraamatukogus järjekordne düsleksia teabepäev, kus käsitleti lugemis- ja kirjutamisraskusi nii logopeedi, psühholoogi kui ka lapsevanema pilgu läbi.
 

Düsleksia olemusest, tunnustest ning seosest õppimisega andis ülevaate Kadi Lukanenok (Tallinna Ülikool, Eesti Lugemisühing). Uusimate seadusemuudatuste kohta jagas infot Ene Varik-Maasik Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse esindajana. Lugemisraskuse psühholoogilistest mõjudest rääkis Lucia Riet de Mahhov, kes töötab psühholoogina Tallinna Inglise Kolledžis. Oma kogemusi düsleksiaga lapse kasvatamisel vahendas üks lapsevanem. Kuulajaskonna moodustasid peamiselt õpetajad koolidest ja lasteaedadest ning lapsevanemad. Teabepäeval osales ka eripedagooge, logopeede ja raamatukogutöötajaid. Pärast ettekandeid tekkis elav arutelu.

Kohal viibinud kolmkümmend kaks kuulajat said teada, et:
• Lugemisraskuse riski märgid ilmnevad juba varase ea kognitiivses arengus.
• Lugemisraskus ja düsleksia on erinevad nähtused.
• Lugemisraskus ja intelligentsus ei ole omavahel kuidagi seotud.
• Düsleksiaga inimesed võivad olla väga andekad (maailmakuulsad arhitektid, ärimehed, teadlased)
• Koolis esilekerkivate õpetuslike probleemide lahendmist tuleks alustada koolist: kõigil õpilastel on põhikooli ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt õigus saada üldist või tõhustatud tuge ning kõikidel koolidel on kohustus seda tuge igale abivajajale võimaldada.
• Lapse lugemis- kirjutamisraskuste korral ei ole koolile vaja esitada tõendit koolisisese toe saamiseks.
• Õpetajate soovitused ”Püüa paremini!” või ”Harjuta veel!” on lugemis- kirjutamisraskustega laste jaoks kasutud, vaja on lapse õpiiseärasuste mõistmist ja nendega arvestamist.
• Kõnepuudega (lugemis- kirjutamisraskustega) lapsed saavad õppida Tallinna Heleni koolis (alates 2014. a).

 

Lisainfot lugemis-kirjutamisraskuste kohta leiate lisainfot Eesti Lugemisühingu kodulehelt - http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=358 ja Facebookilehelt Düsleksia Eestis https://www.facebook.com/dusleksiaeestis/

 

Täname Tallinna Keskkraamatukogu lahke võõrustamise eest!

Kadi Lukanenok ja Liina Velner Eesti Lugemisühingu düsleksia osakonnast

 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt