Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Kuulutame välja loomevõistluse "Tark valija"!

08.09.2017

2017 a sügisel saavad 16-17-aastased noored esmakordselt osaleda kohaliku omavalitsuse valimistel. Ka väiksemad lapsed – algklassides ja isegi lasteaias – valivad vahel oma esindajaid, oma parimaid mingis valdkonnas.
 

Mida tähendab, et on õigus valida? Mida tähendab, kui annad oma hääle? Mida peaksid teadma, kui hakkad valima ja hääletama? Kust saab teadmisi valimise kohta? Millega tegeleb omavalitsus?

Rahvusvahelise kirjaoskuse päeval 8. septembril kutsub Eesti Lugemisühing lapsi ja noori selle üle arutlema. Oskus lugeda ja teksti mõista on kasvavale kodanikule väga tähtsad. Kirjaoskus aitab valida ja valituks saada.

Ülesanne on: koosta üksi või mitmekesi kas poster (suurus A3), video või animatsioon pealkirjaga TARK VALIJA.

Töö peakski vastama ülaltoodud küsimustele.

Head õpetajad! Teil on võimalus oma kasvandikke juhendada. Teie ülesanne on jälgida, et keegi ei tegeleks konkreetsete isikute ja ühenduste valimispropagandaga. Selleks on HTM, õiguskantsler ja Noorteühenduste Liit töötanud välja põhimõtted –

http://poliitika.postimees.ee/4205231/hoiatus-koigile-poliitikutele-hoidke-valimispropaganda-koolidest-eemal

Tasub tutvuda ka muude materjalidega, nagu kodanikeühenduste artiklid -

http://heakodanik.ee/uudised/noorte-haal-tahtis-ainult-valimistel/

ajakiri Hea Kodanik nooruse-teemaline kevadnumber 2017

http://heakodanik.ee/heakodanik/

Posteri foto, video või animatsiooni link saatke Lugemisühingu FB ürituse Tark valija lehele. Hoolitsege selle eest, et teose juures oleksid autorite nimed. Teade saadetu kohta koos autorite nimede ja klassi, kontaktandmete (ja juhendava õpetaja andmetega) postitage aadressil reading@tlu.ee

Tähtaeg: 1. oktoober 2017.

FB lehel hindavad töid vaatajad, aga hindajaks on kutsutud ka noorteühenduste esindajad. Paremad tööd valitakse välja kooliastmete kaupa: I kooliaste; II kooliaste; III kooliaste; gümnaasium ja kutseõppeasutus. Töö edasiseks avaldamiseks küsitakse autorite luba.

 

Parimate soovidega

Eesti Lugemisühingu juhatuse nimel

Mare

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt