Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Taas valmistume aastakoosolekuks.

15.05.2017

See toimub 15. juunil 2017 sissejuhatusena konverentsile "Kirjaoskus peegeldab heaolu".
 

Sätime end vahvasti sisse Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis ja arutame oma asjad läbi. 

Koosolek algab kell 10.15 ja kestab kuni 10.50. Kohvilaud on juba enne koosolekut kohale tellitud.

Päevakord:

1. Ühingu 2016 a sisuline aruanne; projektide ülevaated 

2. Majandustegevuse aruanne

3. Juhatuse liikme käsunduslepingu kinnitamine

4. Jooksvad küsimused

 

Paar palvet.

1) Palume kõikidel liikmetel hoolitseda selle eest, et nad oleksid koosolekul olemas - kes ise lausa tulla ei saa, leiab kindlasti isiku, kellele toimetada oma volitus

Juhatuse liikmete nimed leiate kodulehelt, kui soovite kellegagi meist eelnevalt ühendust võtta - 

http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=162

 

 

2) Vastavalt ühingu põhikirjale tuleb liikmemaks tasuda 1. juuniks, 

Iga-aastast liikmemaksu (5 EUROT) saab maksta Eesti Lugemisühingu arvele SEB-s.

Konto nr. EE791010220023110019. Ülekannet tehes märkige selgituseks: liikmemaks ja oma nimi.

Kui soovid täpsustada, millal viimati oma liikmemaksu maksid või on Sinu andmed muutunud, siis saada kiri aadressil heli.prii@gmail.com või lugemisyhing.koolitus@gmail.com

Kutsuge konverentsile kaasa oma kolleege, sõpru ja tuttavaid, sest me tegeleme huvitavate asjadega. 

Eesti Lugemisühingu juhatuse nimel

Mare Müürsepp

lugupidamisega

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt