Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Märtsikuus toimunud koolitused

27.03.2017

10. märtsil toimus koolitus „Kirjaoskust toetav õpikeskkond lasteaias. Lugema ja kirjutama õpe. Lugemismängud“ Viljandi Linnaraamatukogu ruumides. Koolitusel osalesid õpetajad kõikidest Viljandi linna lasteaedadest. Osalejad tõid positiivse poolena välja, et koolitus oli väga praktiline. Lektoriks oli ise tegevõpetaja töötav inimene. Saadi ideid, milliseid lugemismänge oma rühmale teha, kuidas sättida sisse oma lugemispesa rühma, kus seda veel ei ole. Samuti saadi teadmisi, kuidas teha ise töölehti kirjutamistegevusteks ning kuidas saab kasutada raamatuid õppetöös.

Koolitaja Anneli Laamann

 

 10. märtsi koolitusel „Praktilised tegevused Lugemispesas“ Viljandi Linnaraamatukogus  osales 23 õpetajat erinevatest Viljandimaa koolidest. Tutvuti  erinevate tegevustega, mida lugemispesas teha võiks; räägiti vahenditest mis aitavad lugemispesas laste fantaasiat ja loomingulisust arendada ning mängiti läbi mitmed lugemishuvi  äratavaid ja keelelisi teadmisi kinnistavaid õppemänge.

                                                                                                          Koolitaja Kaja Kivisikk

 

Rakveres, Lääne-Virumaa Keskraamatukogus 18. märtsil toimunud koolituse "Lugemis- ja kirjutamisraskustest lapsevanemale" sihtgrupiks olid 6 -10 aastaste laste vanemad, kes tundsid muret oma laste lugemis- ja kirjutamisoskuse pärast.

Nelja akadeemilise tunni jooksul said lapsevanemad ülevaate lugemis- ja kirjutamisoskuse olemusest ja arengust nii kitsamas kui laiemas plaanis. Tutvuti ohu märkidega, mis võivad viidata raskustele. Põhirõhk oli siiski abistavate võtete, põhimõtete ning materjalide tutvustamisel. Lapsevanemad tõid murekohana välja logopeedide vähesuse ja ülekoormatuse lasteasutustes, mis otseselt mõjutab nende laste kõne arengut. Oli tore näha nii palju aktiivseid, teadlikke ja motiveeritud lapsevanemaid!

Koolitaja Liina Velner

 

20. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud koolitus „Raamatu kui sõber ja abimees“ oli üles ehitatud praktiliste tegevustega.

Osalejad said kasulikke teadmisi pildiraamatute erinevateks  kasutusvõimalusteks nii prantsuse kui eesti lasteraamatute näitel. Kõik koolitusel viibijad osalesid aktiivselt välja pakutud ühistegevustes ning mõttevahetuses. Prantsuse lastekirjandus pakkus emotsionaalses plaanis palju avastamisrõõmu ning andis uusi ideid.

Koolitajad Jaanika Monroc ja Nadine Marsault

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt