Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Eesti Lugemisühingu konverents.

20.02.2017

Eesti Lugemisühingu järgmine konverents toimub Pärnus. Seal, täpsemalt Kuninga tn Põhikoolis kohtume 15. juunil 2017.

Teemaks - KIRJAOSKUS PEEGELDAB HEAOLU.
 

Kirjaoskus ei teki tühjale kohale. Kirjaoskus peegeldab, kui harmooniliselt on laps saanud areneda, kui tervislikus ja kultuuristavas keskkonnas on ta saanud viibida ning kui turvaliselt ta end tunneb. Tänavune konverents keskendub keskkonnatingimustele ja tegevustele, mis lapse arengut toetavad. Plenaarettekanneteks on nõusoleku andnud kaks värsket magistrit. Rita Assor lõpetas Eesti Kunstiakadeemia magistritööga "Lugemispesa mängu-ala AAS"

http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=461

ja ta tutvustab seda imekaunist ja vaimukat keskkonda kõikidele huvilistele.

Inga Veskimägi kaitses Tallinna Ülikoolis käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal tööd lugemisoskuse toetamisest käsitöö ja kodunduse tunnis. See on imehea ja rikas näidete valik sellest, kuidas aineõpetaja saab aidata kaasa kirjaoskuse arengule ja seeläbi ka oma ainet sisukamalt õpetada. Ühtlasi annab see lasteaia- ja klassi- ja emakeeleõpetajale ideid, kuidas lugemis-kirjutamistegevusi käsitöö ja kodunduse abil elulähedasemaks teha.

Üks valupunkt on õpiabi vajadus ja kättesaadavus. Sellele pühendame paneelettekanded, kus lahendusi otsivad eripedagoogide ja koolijuhtide esindajad, ülikooli vastava õppekava juht ja ka võimalikult vastutaval ametikohal olev haridusjuht.

Konverentsile on esinema palutud värskeima murdeaabitsa autorid Alli Laande ja Kristi Ilves. Mulgi aabitsas müttab mutt Mati. Jutuks tuleb ka teiste murdeaabitsate käekäik.

Praegu, mil koolid on hoogsalt omaks võtmas õppimist toetava hindamise inimsõbralikku teguviisi, on huvitav arutada, kuidas enese arengu peegeldamine toetab lapse kirjaoskuse arengut. Töötoas on lubanud esineda Pärnu Vabakool.

Niisiis, kujunevad sellised alateemad:

- kirjaoskust toetava keskkonna loomine - osavad käed ja avatud meel

- lugemis- ja kirjutamisraskused, nende varane märkamine ja ennetus

- käelised tegevused ja liikumine kirjaoskuse eelduste arenguks

- murdekeelsed õppematerjalid

- õppimist toetav hindamine - lapse enesehindamise mudelid

 

KUTSUME KÕIKI HUVILISI saatma 1. märtsiks oma ettepanekuid konverentsi töötubade korraldamiseks, esinemiseks, oma õppevahendite ja laste loomingu tutvustamiseks.

Palun kasutage esinemissoovi saatmiseks linki


https://docs.google.com/a/tlu.ee/forms/d/e/1FAIpQLSdtpT6kB4xBh3zX3K5ieHQoXZWdqE3nubrKUQQ8eAzpuVG_Ww/viewform

Täiendavad teated: reading@tlu.ee

Eesti Lugemisühingu juhatuse nimel

Mare Müürsepp, PhD, klassiõpetaja

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt