Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Eesti Lugemisühingu seminar "Lugemise juhtimise nugateravad küsimused" 3. mail Paides

02.04.2013

Eesti Lugemisühing kutsub õpetajaid, logopeede, raamatukogutöötajaid ja kõiki teisi huvilisi 3. mail kell 13.15 Paide Ühisgümnaasiumisse kuulama, mõtlema, kaasa rääkima ja ideid jagama teemal „Lugemise juhtimise nugateravad küsimused”.
 

Päevakava

13.15 - 13.25 Päeva avamine ja vaimuvirgutus
13.30 - 14.20 Paneelvestlus

·        Kas lapsed/õpilased loevad lugemiselamuse või hinde saamiseks ja täiskasvanu meeleheaks?

·        Mida ootame lapselt lugemise järel ja kas kontroll-hindamine toetab lugemisrõõmu ja –naudingut?

·        Lugemiskontrollid või loovülesanded (grupitööd: reklaamid, posterid, näidendid, laulud jne) ja kui tähtsaks peame loetu üle arutlemist ja mõtete vahetamist sõprade seltsis? Või on raamat kirjutatud päheõppimiseks ja täpselt ühtmoodi teadmiseks?

·        Kuidas kujutab kirjanik ette seda protsessi, mis toimub koolis tema raamatuga? Kuidas saavutada seda, et uudiskirjandus leiaks tee ka õpetajani ja nad julgeksid ning sooviksid peale vanade tuttavate ka uutest raamatutest lastega rääkida?

·        Kuidas märgata lugemisraskusi võimalikult vara ja kuidas saab õpetaja lasteaias ja koolis last aidata?

·        Kuidas nõustada vanemaid, kui peres on mureks lugemine ja lugemishuvi?


Sõna saavad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi emakeele õpetaja Krista Nõmmik, Paide Ühisgümnaasiumi emakeele õpetaja Marju Mändmaa, eralogopeed Kadi Künnapuu, Räpina Lasteaia õppelajuhataja Kätlin Karmiste, Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk.
Paneelvestlust juhib eripedagoog - nõustaja Maili Liinev.

14.25 - 15.00 Tutvumine loovtööde väljapanekuga*
15.00 - 15.15 Esineb Paide Ühisgümnaasiumi 6.-9. klassi näitering
15.15 - 15.55 Lugemisühingu üldkoosolek. Ülevaade lugemisühingu projektidest „Väikesed kodu-uurijad”, „Lugeda on mõnus”, Lugemisraskuse väljaselgitamine”, „Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele”. Majandusaasta aruanne.
15.55 - 16.00 Päeva lõpetamine

• Töötab Paide ühisgümnaasiumi õpilaste kohvik „Tipp ja Täpp”
• Eesti Lugemisühing kinnitab seminaril ja loovtööde väljanäitusel osalemist tõendiga.
• Pärast seminari on võimalus tasuta külastada Paide Ajakeskust Wittenstein (www.wittenstein.ee) seal õhtust süüa (5 €).
 

*Loovtööde väljapanekule ootame õpetajate või õpilaste poolt valmistatud lugemisele innustavaid abivahendeid, lugemis- ja loovmänge, viktoriine, videoid jm.

Registreerumine

Lugemisühingu juhatus palub osalemisest teada anda ajavahemikus 13. -26. aprill, registreerudes aadressil http://www.tlu.ee/lugemisseminar

 

Kohtumiseni Paides!

Lisainfo:
Heli Prii
Tel 5 541 282
heli.prii@gmail.com

 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt