Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Tallinna Ülikooli ja Eesti Lugemisühingu vahel sõlmitud koostöölepe

12.12.2012

10. detsembril Tallinna Ülikooli ja Eesti Lugemisühingu vahel sõlmitud koostööleppe eesmärk on tõsta laste, noorukite ja täiskasvanute keelelist pädevust ja kirjaoskust.
 

Eesmärk on ka toetada sellealaseid uuringuid ning soodustada inimeste lugemisharjumuse kujunemist ja lugemishuvi püsimist.

Eesti Lugemisühing ja Tallinna Ülikool planeerivad lähiajal algatada koostööd mitmetes projektides.

Projekt „Väikesed kodu-uurijad” motiveerib jätkama ja väärtustab paljudes üldhariduskoolides viljeldavat kodu-uurimuslikku tegevust. Projekti tulemusel talletatakse hulgaliselt koduloolisi mälestusi, saadakse uurimistöö koostamise esimesed kogemused ning paraneb laste lugemis- ja kirjaoskus. Asjakohased ühistegevused toetavad perede väärtuskasvatust, aidates lastel kasvada heaks ja haritud inimeseks.

Projekit “Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele” osana koguvad ülikoolide uurijad õpetajate hinnanguid eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse materjalidele.

Projekti „Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes” eesmärk on välja selgitada lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate praktiline tegevus laste lugemisraskuse esmasel väljaselgitamisel.

Koostööd jätkatakse ka varasemate projektide raames.

Oma 20 tegevusaasta jooksul on Eesti Lugemisühing kujunenud laiapõhjaliseks ühenduseks, millel on mitu arenevat tegevussuunda ja mis liidab eri valdkondades tegutsevaid lugemise edendamisega seotud inimesi – õpetajaid lasteaiast ja koolist,  lugemise uurijaid ülikoolides, lugemisdidaktikuid, õpikuautoreid, logopeede, psühholooge, raamatukogutöötajaid jm.

Tallinna Ülikool on Eesti vanima õpetajahariduse tradistioonide jätkaja ja Eesti suurim õpetajaid koolitav kõrgharidusasutus. Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise suunitlusega avalik-õiguslik ülikool, mille missioon on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut teadustöö ja selle tulemuste rakendamise, haritlaste ettevalmistamise, ühiskondliku mõttevahetuse ning akadeemilise partnerluse edendamise kaudu. Ülikooli põhiväärtused on avatus, kvaliteet, professionaalsus ja ühtsus.

Koostööleppele kirjutasid alla  Tallinna Ülikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt ning Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine Heli Prii ja juhatuse liige Kadi Lukanenok.

 

Heli Prii intervjuu KUKU raadiole

http://media.kuku.ee/intervjuu/intervjuu201212111411.mp3 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt