Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Eesti Lugemisühing valis Meeli Pandise oma auliikmeks.

03.10.2012

Meeli Pandis on teinud märkimisväärset tööd kodanikuna, olles mittetulundusühingu Eesti Lugemisühning liige, juhatuse liige ja juhatuse esinaine.
 

Mittetulundusühing Eesti Lugemisühing (asutatud 1992 www.lugemisyhing.ee) toetab lugemise ja kirjutamisoskuse arengut Eestis. Ühing liidab kooli- ja lasteaiaõpetajaid, eripedagooge, kõne ja lugemisoskuse uurijaid, raamatukogutöötajaid, ülikoolide õppejõude ja kõiki, kelle töö või huvi on seotud lugemise ja kirjutamise õpetamise ja uurimisega. Lugemisühing  on  aastaid korraldanud osavõturohkeid ja sisukaid konverentse ja projekte, mida on kõrgelt tunnudtatud  ka Euroopas (nt „Lugemine on mõnus“, „Lugemispesa“, „Lugemismängud“, "Kool, kus lugemine loeb" jne).

Meeli Pandis on intensiivselt arendanud Eesti Lugemisühingu suhteid teiste riikide sama valdkonna organisatsioonidega, eriti tihedat koostööd on tehtud Soome Lugemisühinguga.  2003. aastal juhtis Meeli Pandise Rahvusvahelise Lugemisühingu Euroopa Arenduskomitee (IDEC www.literacyeurpe.org)13. Euroopa lugemiskonverentsi korraldusmeeskonda. 2008 aastal valiti ta ühehäälselt IDEC  juhatajaks 2010-2014, ning 2011. aastal Euroopa Lugemisühingute Föderatsiooni aseesimeheks (FELA www.felaliteracy.org) .

Meeli Pandis on  loov, positiivsusest nakatav, konkreetne ja asjalik, võluv inimene, kes on Eesti kirjaoskuse uurimise ja lugemisõpetuse teooria ja metoodika arengule väga palju andnud.

Faktid:
Eest Lugemisühingu liige alates 1995, juhatuse liige alates1996, juhatuse esimees 1998 - 2007, IRA(International Reading Association ) liige alates 1996, Eesti  esindaja IRA Euroopa Arenduskomitees (IDEC) 1997 – 2007 ja IDEC eesistuja 2010-2012, FELA aseesimees alates 2011

Meeli Pandis on töötanud koolilogopeedina, Tallinna ja Tartu Ülikoolis lektorina, alates 2008 aastast  SOS Kinderdorf International Koordinatsioonikeskuse haridusprogrammide nõunik.

 

MTÜ Eesti Lugemisühingu juhatus

24.09.2012

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt