Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Väikesed kodu-uurijad
Lugemismängud
Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"
3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt
Rahvusvahelised
Lõpetatud projektid
Sul raamat sõbraks on alati
More PAL
Kool, kus lugemine loeb
Võistlus "Kool, kus lugemine loeb" 2009
Võistluse "Kool, kus lugemine loeb" tulemused
Võistlus "Kool, kus lugemine loeb" 2008
Uudised
Seminarid
Ideaalse kooli mudel
Viktoriin
Sukelduda tähemerre
Meie kool loeb!
Viluste mudel
Füübits
Lugema õppimine
Lugeda on mõnus
Teadusraamat annab teada
Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele
Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes
Lugemispesa
Euroopa pildiraamatute kollektsioon EPBC
LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

Võistlus "Kool, kus lugemine loeb" 2009

Print

Jälle algab võistlus “Kool, kus lugemine loeb” (KKLL). 

2009. aastal on teemaks “Meie sõber luule”. Osalema ootame kõikide kooliastmete lapsi ja noori. Loodame, et nii eri ainete õpetajad kui ka raamatukoguhoidjad ja huvijuhid leiavad võimalusi võistlusülesannete sidumiseks oma tegevusega. 

Osaleda saab neljas kategoorias:

1)   video – lugeda luulet üksi, paaris või rühmas, väljendades end ehk ka rütmisaates ja liikumises ja teha sellest haarav video (ajaliselt 2-3 min). Video algus- ja lõputiitrid peavad teatama luuletaja nime, luuletuste pealkirjad ja esitajate nimed. Video tuleb üles laadida koostajale käepärasesse keskkonda (nt kooli koduleheküljele, youtube vms). Võistlusele tuleb saata teade video kohta ja link selle aadressiga. 

2)   illustratsioon lemmikluuletuse juurde – maali- või graafilises tehnikas pilt, varustatud luuletaja nime ja pealkirjaga (võib lisada ka luuletuse teksti) ja kindlasti töö autori andmed. Parematest töödest koostatakse rändnäitus, mille eel mõistagi võetakse autoritega ühendust. 

3)   essee lemmikluuletajast – 1-2 lk, võib esitada nii arvuti- kui käekirjalise tekstina; 

4)   ainealane luuletus – luuletus, mis oleks ajendatud mõne õppeaine, olgu matemaatika, loodusõpetuse vm sisust, koolitundide ja õppimise meeleoludest.

Tööde saatmise/kohaletoimetamise tähtajaks on 31. märts 2009. Veelkord kontrollige, kas tööga on kaasas töö kirjutaja/joonistaja/koostaja andmed (kena oleks, kui nii postiaadress kui ka meiliaadress ja klass ja kool)

Pabersaadetised:

KKLL

Postkast 3163

Narva mnt 1

10505 Tallinn

meiliaadress:      kool.loeb@mail.ee

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt