Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Liikmed
Liikmeks astumise avaldus
Juhatus
Nõukoda
Koostööpartnerid
Osakonnad

Liikmeks astumise avaldus

Print

Kuidas astuda Eesti Lugemisühingu liikmeks:

  • täitke avaldus ja saatke see ühele allpool esitatud aadressidest
  • kandke liikmemaks 5 eurot lugemisühingu arvele  EE791010220023110019 SEB-s

Ülekannet tehes märkige selgituseks: liikmemaks ja oma nimi

 

Mare Müürsepp       marem@tlu.ee           Heli Prii     heli.prii@gmail.com

EstRA juhatuse esinaine                                EstRA juhatuse esimehe asetäitja

 

                                                                                 

 

 

Eesti Lugemisühingu juhatusele

 

AVALDUS

 

Soovin osaleda Eesti Lugemisühingu (Estonian Reading Association - EstRA) töös, kohustudes täitma ühingu põhikirja ning tasuma ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.

 

Nimi:

Isikukood:

Töökoht, amet:

E-mail:

Kontaktaadress:

Avalduse esitamise kuupäev:

 

Allkiri:

 

 

 

(Liikmete andmed on kaitstud ja kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt).

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt